24 - Keramika

 1. Sbírkalupa Berounská sbírka MČK
  Územípřevážně Česká republika
  ObdobíZákladem je soukromá sbírka etnografky Aleny Pospíšilové z Kutné Hory, která se sběru keramického zboží průmyslové a řemeslné provenience věnuje od 60. let 20. století. Převážná část sbírky prezentuje ateliérovou hrnčířskou produkci vznikající v České republice od 90. let 20. století po současnost. Sběratelka se při výběru zaměřila na užitkovou a dekorativní keramiku (hrnky, vázy, džbánky, svícny, zvonky, závěsné obrázky, betlémy, figurální plastiku) s přihlédnutím ke tvaru, barevnosti glazury, technice výzdoby, povrchové úpravě. Akvizice do sbírky prováděla na hrnčířských trzích (například berounských), v prodejnách s dárkovým zbožím či galeriích. Autorka vedla ke sbírce katalog, v němž uváděla jméno výrobce, místö a rok akvizice, cenu výrobku, případně značku výrobce a precizní popis předmětu
  Předmětyhrnky, zvonečky, dózy, misky, lampičky, figurální plastika, vázy, svícny, závěsné obrázky, miniaturky, talířky
  Obor24 - Další
  Počet předmětů1442