9 - Archeologická

 1. Sbírkalupa Žebrácká sbírka MČK
  Číslo podsbírky1225
  ÚzemíKatastrální území města Žebrák a hrady Žebrák a Točník.
  ObdobíSbírka obsahuje nálezy z mladší doby kamenné, doby bronzové a středověku. Jedná se o ojedinělé nálezy získané převážně povrchovou prospekcí na ploše neolitického sídliště v Žebráku a náhodné nálezy z hradů Žebrák a Točník.
  PředmětyArcheologické nálezy: keramika, železo, kámen.
  Obor9 - Archeologická
  Počet předmětů135
   zlomek nádoby s lineární výzdobou, Žebrák, ppč. 320/3 a 321/1, neolit - kultura s lineární keramikou kamenný sekeromlat, Žebrák?, neolit-eneolit kamenná sekerka, Žebrák?, neolit-eneolit zlomek zásobnice, Žebrák?, mladší doba bronzová torzo barevného glazovaného kachle, Točník - hrad, renesance torzo zeleně glazovaného kachle, Točník - hrad, renesance torzo barevného glazovaného kachle, Točník – hrad, renesance džbánek, Žebrák - hrad, eneolit torzo kachle (střecha stavení), Točník - hrad, gotika Uložení nevystavené oborové části Žebrácké sbírky MČK – podsbírky: archeologická torzo kachle (český lev), Točník - hrad, gotika Uložení nevystavené oborové části Žebrácké sbírky MČK – podsbírky: archeologická torzo kachle (gotická kružba), Točník - hrad, gotika Uložení nevystavené oborové části Žebrácké sbírky MČK – podsbírky: archeologická torzo kachle (vyřezávaná rostlinná část), Točník - hrad, gotika kamenná sekerka poškozená, Žebrák, ppč. 320/3 a 321/1, neolit zlomek nádoby s přesekávanou páskou, Žebrák, ppč. 320/3 a 321/1, neolit – kultura s lineární keramikou zlomek nádoby s otvorem, Žebrák, ppč. 320/3 a 321/1, neolit zlomek nádoby s lineární výzdobou, Žebrák, ppč. 320/3 a 321/1, neolit - kultura s lineární keramikou zlomek nádoby s plastickým výčnělkem, Žebrák, ppč. 320/3 a 321/1, neolit zlomek nádoby s lineární výzdobou, Žebrák, ppč. 320/3 a 321/1, neolit - kultura s lineární keramikou zlomek nádoby s plastickým výčnělkem, Žebrák, ppč. 320/3 a 321/1, neolit - kultura s lineární keramikou zlomek nádoby s vypíchanou výzdobou, Žebrák, ppč. 320/3 a 321/1, neolit - kultura s vypíchanou keramikou zlomek nádoby s vypíchanou výzdobou, Žebrák, ppč. 320/3 a 321/1, neolit - kultura s vypíchanou keramikou zlomek nádoby s lineární výzdobou, Žebrák, ppč. 320/3 a 321/1, neolit - kultura s lineární keramikou zlomek nádoby s vyplňovanou páskou, Žebrák, ppč. 320/3 a 321/1, neolit - kultura s lineární keramikou kamenná sekerka, Žebrák, ppč. 320/3 a 321/1, neolit zlomek kamenného sekeromlatu, Žebrák, ppč. 320/3 a 321/1, neolit zlomek kamenného sekeromlatu, Žebrák, ppč. 320/3 a 321/1, neolit