24 - J. Toman

 1. Sbírkalupa Berounská sbírka MČK
  Číslo podsbírky1211
  ÚzemíBerounsko.
  Období20. století - pozůstalost, věnovaná manželkou Annou Tomanovou dokumentující životní a uměleckou dráhu J. Tomana (1894 - 1972), nejstarší dokument je z roku 1910
  Předmětyosobní dokumenty (vysvědčení, čestná uznání, účty, stvrzenky); vyznamenání a odznaky; korespondence osobní i pracovní; hudebniny; programy, pozvánky a plakáty z koncertů J. Tomana; fotografie
  Obor24 - Další
  Počet předmětů792
   Dobrozdání Josefa Suka o uměleckých schopnostech J. Tomana, včetně jeho zdravotního a lidského postavení ve společnosti. Praha, 9. 10. 1925. Rukopis: Můj velmi stručný životopis. Životopis J. Tomana. 1 list, strojopis. Diplom Sboru pro občanské záležitosti při Městském národním výboru v Berouně k 70. narozeninám Josefa Tomana, duben 1964. Úmrtní oznámení Josefa Tomana, zemřel 30. 12. 1972, pohřben 4. 1. 1973. Čestné uznání Svazu českých skladatelů J. Tomanovi k příležitosti jeho 75. narozenin. Dekret k Čestnému odznaku udělenému J. Tomanovi za celoživotní tvůrčí uměleckou činnost a za rozvoj kulturního života členů Svazu československých invalidů. Praha, 15. 4. 1964. Odznak: Vzorný budovatel města Berouna, udělený J. Tomanovi MěNV v Berouně, 2. 11. 1964. Plakát koncertu Kitty Červenkové a J. Tomana, Beroun, místo konání dvorana hotelu U tří korun, 22. listopadu 1933. Plakát - „Hudební škola skladatele a učitele hudby J. Tomana zahajuje vyučování, 3. září 1928“. Pamětní medaile E. Suchardové J. Tomanovi, avers, 1972. Fotografie - portrét J. Tomana. Fotografie - J. Toman o přestávce koncertu, detail z rozhovoru. Fotografie ze smutečního obřadu J. Tomana v Praze - Motole, záběr na katafalk s knězem, 1973. Fotografie - J. Toman ve svém bytě s manželkou Annou Tomanovou a s delegací z MěNV Beroun. Svatební fotografie J. Tomana, 1926. Fotografie - J. Toman při účinkování na koncertu Ženského pěveckého sdružení. Dopis Výboru pro Smetanovy oslavy v Berouně J. Tomanovi ze dne 15. 5. 1934. Obsahuje poděkování za vystoupení a spoluúčinkování na berounské hudební akademii, strojopis. Dopis Výboru pro Smetanovy oslavy v Berouně J. Tomanovi ze dne 19. 4. 1934 týkající se repertoáru berounské hudební akademie, strojopis. Dopis V. Živce J. Tomanovi, ve kterém odhlašuje svoji dceru Zuzanu Živcovou z Tomanovy hudební školy. 1 dvoulist, manuskript, r. 1938. Program koncertu Ženského pěveckého sdružení v Praze za spoluúčinkování Josefa Tomana - klavír. Praha, Tylovo divadlo v Nuslích, 9. 5. 1925. Legitimační lístek J. Tomana č. 1725 vystavený pro XIII. Světový kongres esperantistů konaný v Praze 31. 7. - 6. 8. 1921. Průkaz Josefa Tomana k odznaku: Vzorný budovatel města, č. 195. V průkazu kromě údajů i foto J. Tomana, 1 dvoulist, tisk. Doporučení J. Tomana od B. Wiedermanna Městskému úřadu v Berouně, Praha, 3. 4. 1919. Diplom prezidenta Československé socialistické republiky, kterým propůjčuje Josefu Tomanovi vyznamenání za vynikající práci, za obětavou veřejnou a politickou činnost. Praha, 30. 4. 1970. Dekret k medaili E. Suchardové, udělené Josefu Tomanovi za zásluhy o rozvoj hnutí nevidomých a slabozrakých, za úspěšnou a záslužnou činnost. Praha, 1 list , 13. 11. 1972. Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: další – J. Toman Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: další – J. Toman Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: další – J. Toman