8 - Zoologická

 1. Sbírkalupa Berounská sbírka MČK
  Číslo podsbírky1201
  ÚzemíBerounský okres.
  ObdobíZoologická sbírka MČK byla založena až v roce 1996. Většina jejich položek, u kterých chybí uvedení lokality, pochází z kabinetů základních škol. Část sbírky představuje sběry převážně z berounského okresu.
  PředmětyDermoplastické preparáty ptáků a savců.
  Obor8 - Zoologická
  Počet předmětů105
   strakapoud velký středoevropský (Dendrocopos major pinetorum), dospělý samec, lokalita neznámá krahujec obecný evropský (Accipiter nisus nisus), dospělá samice, lokalita neznámá potápka roháč palearktická (Podiceps cristatus cristatus), dospělý samec, lokalita neznámá kostra užovky (Natrix sp.), lokalita neznámá chřástal kropenatý (Porzana porzana), dospělý jedinec, lokalita neznámá křeček polní (Cricetus cricetus), dospělý jedinec, Praha - Ruzyně kuna lesní (Martes martes), samec v zimní srsti, Špičák u Rakovníka čáp černý (Ciconia nigra), juvenilní jedinec, lokalita neznámá tetřívek obecný (Lyrurus tetrix), lokalita neznámá tchoř tmavý (Putorius putorius), Křivoklát pěnice slavíková (Sylvia borin), lokalita neznámá sysel obecný (Citellus citellus), lokalita neznámá čejka chocholatá (Vanellus vanellus), samec, Podlešín u Slaného chřástal vodní (Rallus aquticus), samec, Hořovice volavka popelavá (Ardea cinerea), jedinec v dospělém šatě, lokalita neznámá morčák velký (Mergus merganser), samec, Lenešice pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla), samec se samicí, lokalita neznámá zajíc polní (Lepus europaeus), samec, Zdice liška obecná (Vulpes vulpes), samec, Hředle - Chruč mýval severní (Procyon lotor), dospělý jedinec, Hýskov veverka obecná (Sciurus vulgaris), Berounsko koroptev polní (Perdix perdix), samec, Liteň krtek obecný (Talpa europaea), albinotická forma, Beroun dlask tlustozobý evropský (Cocothraustes cocothraustes cocothraustes), samice, Bubovice ledňáček říční (Alcedo atthis), samec v 1. roce života, povodí Litavky u Zdic Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: zoologická Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: zoologická Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: zoologická Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: zoologická Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: zoologická