20 - Negativy a diapozitivy

 1. Sbírkalupa Berounská sbírka MČK
  Číslo podsbírky1208
  ÚzemíOkres Beroun.
  ObdobíOd konce 19. století do současnosti.Sbírka začíná se vznikem muzea postupně doplňována dodnes. U diapozitivů je převážná část od roku 1970.
  PředmětyNegativy - skleněné desky a celuloid. Diapozitivy - celuloid.
  Obor20 - Negativy a diapozitivy
  Počet předmětů19223
   diapozitiv - Beroun, Plzeňská ulice č. p. 30, Jungmannova základní škola, nad chodníkem dřevěné bednění, 1972 diapozitiv - Ekvádor - muzejní měřící přístroje pod sopkou Cotopaxi, 1972 diapozitiv - Koněprusy - Zlatý kůň, koniklec luční - Pulsatilla pratensis, vrchol Zlatého Koně, 1973 diapozitiv - Srbsko, údolí Berounky při pohledu od lávky, pasoucí se ovce, 1976 diapozitiv - Beroun, ulice Na Klášteře, archeologický záchranný výzkum - studna a původní dřevěná podlaha, 1978 diapozitiv - Beroun, ulice Na Klášteře, archeologický záchranný výzkum, celkový pohled, přítomna ředitelka muzea PhDr. Jana Čapková, Dr. Somr, v pozadí Pražská brána, 1978 diapozitiv - Beroun - Na Ptáku, kuňka žlutobřichá - Bombina variegata, 1977 diapozitiv - Koněprusy - Kotýz, tařice skalní - Alyssum saxatille, 1978 diapozitiv - Beroun, výstavba sídliště na Parkáně, v pozadí hradby s baštou, 1977 diapozitiv - Srbsko - lom Na Chlumu, hlaváček jarní - Adonis vernalis, 1977 diapozitiv - Beroun, Husovo (dříve Gottwaldovo) náměstí - povodeň 20. 7. 1981 diapozitiv - Králův Dvůr, sušení postelí v ubikacích Ostravských hutních montáží na teplárně, po povodni, 21. 7. 1981 diapozitiv - Chodouň č. p. 47, interiér kovárny, pan Hříbal u kovadliny, v pozadí velký měch k výhni, 22. 6. 1983 diapozitiv - Lhotka u Lochovic, masopust - před domem č. p. 40 dostaly maškary malé občerstvení - Madam si právě bere papriku, v pozadí Nosič, 7. 3. 1981 diapozitiv - Nový Jáchymov, lesní hřbitov, litinové náhrobky a kříže, 1981 diapozitiv - Osov, kostel sv. Šimona a Judy, hlavní vchod, detail výzdoby, přítuha s maskaronem, pozdně barokní zámečnická práce, 4. 5. 1983 diapozitiv - Komárov, litinová socha klečící ženy, v parčíku u bazénu, 1980 diapozitiv - Liteň, Josef Poláček ve své dílně s PhDr. Helenou Mevaldovou, etnografkou muzea, v Berouně, 1981 diapozitiv - Neumětely, Staročeské máje - katovna, 1978 diapozitiv - Srbsko, Bubovické vodopády, 1972 diapozitiv - Srbsko, Kubrychtova bouda, 1972 Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: negativy a diapozitivy diapozitiv - Beroun, Husovo (dříve Gottwaldovo) náměstí, trhy - stánek s textilem, 1985 Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: negativy a diapozitivy diapozitiv - Beroun, Husovo (dříve Gottwaldovo) náměstí, trhy - prodej angreštu a rybízu, 1985 Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: negativy a diapozitivy diapozitiv - Beroun, Husovo (dříve Gottwaldovo) náměstí trhy - prodej koření, 1985 Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: negativy a diapozitivy diapozitiv - Beroun, poliklinika - celkový pohled z Plzeňské brány, 1985 Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: negativy a diapozitivy diapozitiv - Beroun, Husovo (dříve Gottwaldovo) náměstí, trh - prodej kachniček, 1985 diapozitiv - Bezdědice č. p. 17, štítová stěna roubeného domu, 1984 diapozitiv - Beroun, Husovo (dříve Gottwaldovo) náměstí, trhy - prodej zeleniny a věnečků na dušičky, 1985 diapozitiv - Lhotka u Lochovic č. p. 33, štítová stěna obytné části roubeného domu z r. 1727, stav 1983 diapozitiv - Koněprusy - Červený lom, těžba, RNDr. Irena Jančaříková, geoložka muzea, přihlíží zatloukání klínů při ručním rozbíjení desek diapozitiv - Koněprusy - Červený lom, těžba, práce na etáži s Cevamitem diapozitiv - Svinaře, slepýš křehký - Angius fragilis, 1986 diapozitiv - Lochovice č. p. 233, Miroslav Kuthan a PhDr. Helena Mevaldová, etnografka muzea, při dokumentaci košíkářství - pletení stěny košíku, 1986 diapozitiv - Hostomice, Staročeské máje - odpolední průvod - rychtář vychází s májovnicemi z domu, 1988 diapozitiv - Hostomice, Staročeské máje - odpolední průvod - pohoštění májovníků na zahradě (detail), 1988 diapozitiv - Kozojedy č. p. 8, celkový pohled na dům - obytná část a chlévy. PhDr. Helena Mevaldová, etnografka muzea, v rozhovoru s majitelem Josefem Hráchem, 1987 diapozitiv - VČS, dno 3. etáže s vrtací soupravou na přípravu otvorů pro trhavinu sloužící k odstřelu stěny na 4. etáži, v pozadí za soupravou vrch Zlatý kůň, 1995 diapozitiv - reklamní, k promítání v kině, s vizitkou diapozitiv - reklamní, z období Protektorátu Čechy a Morava, promítaný v berounském kině negativ - Beroun, muzeum, Václav Šesták při přípravných pracích k výstavě Speleoklubu Praha, 1. 3. 1966 negativ - Loděnice, odkryv Liteňských vrstev v zářezu silnice, 1966 negativ - Beroun, muzeum, provizorní uložení přestěhovaných sbírek z Duslovy vily, 1966 negativ, Beroun, celkový pohled z Husova náměstí na Jenštejnský dům č. p. 87, 1966 negativ - Beroun, můstek přes náhon na ostrov, staré dveře na konci můstku brání vstupu na soukromý pozemek, 1970 negativ - Srbsko, stěna lomu Na Chlumu, 1966 negativ - Beroun, celkový pohled na hlavní oltář a kazatelnu v děkanském kostele sv. Jakuba, 1958 negativ - Beroun, muzeum, členky vlastivědného klubu při vyvolávání filmu v laboratoři muzea, 1966 negativ - Olešná, celkový pohled na štítovou stěnu roubených domů č. p.12 a 101, 1969 negativ - Zaječov, celkový pohled na štítovou stěnu domu č. p. 8, s krytým vjezdem, 1972 negativ - skleněná deska - Beroun, přestavba radnice, 1902 negativ - skleněná deska - Beroun, náměstí - barokní kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1729, před rokem 1920 negativ - skleněná deska - Beroun, pohled z Duslovy vily na střechu tzv. „bazaru“ v Biřické ulici, kolem roku 1930 negativ - skleněná deska - Beroun, pohled na centrum města z Městské hory, po roce 1910 negativ - Počaply - rozbitá okna ve škole po krupobití 18. 8. 1974 negativ - Králův Dvůr - škody po krupobití, rozbitá okna na budově MNV, 18. 8. 1974 negativ - Karlštejn - průzkum hradní studny, obsluha vrátku - Tibor Meszáros, Jiří Kříž a Pavel Nosek, 1. 11. 1965 negativ - Karlštejn - průzkum hradní studny, spouštění Jaroslava Hromase do studny pomocí ručního vrátku a padákových popruhů, 1. 11. 1965 negativ - Beroun, slavnostní zahájení 2. ročníku festivalu Talichův Beroun, Ing. Jiří Foltýn s herečkou Jiřinou Švorcovou, 20. září 1984 negativ, 2. ročník hudebního festivalu Talichův Beroun, součástí festivalu byla výstava „Hudební plakát Jaroslava Sůry“, 1984 negativ - Koněprusy - malodráha KBK, portál dnes již zavaleného tunelu do VČS pod bývalou správní budovou, nápis 1913, stav k 1. 4. 1998 negativ - Beroun, 2. ročník festivalu Talichův Beroun, 3. koncert - Bohuslav Martinů: Otvírání studánek, v provedení Kühnova dětského sboru, 4. 10. 1984