24 - Divadelní knihovna

 1. Sbírkalupa Berounská sbírka MČK
  Číslo podsbírky1210
  ÚzemíÚzemí české.
  Období19. - 20. století.Získána darem od Spolku divadelních ochotníků v Berouně, Místní lidové knihovny v Chyňavě a ve Zdicích, z MNV Karlštejn, z pozůstalostí po pí. M. Jíchové z Hořovic a p. J. Kenclovi z Praskoles.
  PředmětyDivadelní hry - knihy, brožury, sešity.
  Obor24 - Další
  Počet předmětů838
   Jen zdvořile! Veselohra ve třech jednáních od Feldmanna. 6 ks rozepsaných rolí. Nechce kouřit! Dramatický žert v jednom jednání. 3 ks rozepsaných rolí. ŠTOLBA, Josef. Vodní družstvo: veselohra o 3 jednáních. V Praze: F. Šimáček, 1887, 112 s. Repertoir českých divadel; 3. SRP, Josef M., ed. Vybrané sólové výstupy, komické scény a popěvky. Díl II. Karlín (Praha): Josef M. Srp, 1888, 236 s. ŠIESSLER, Hynek Jan. Bohuslaw, aneb, Gak kdo činj, takowau odplatu wezme: wlastenská smutnohra w pěti gednánjch. W Praze: H.J. Ssießler, [1805], 110 s. ŠTĚPÁNEK, Jan Nepomuk. Diwadlo od Jana Nep. Štěpánka. 8. Djl. W Praze: Bohumil Háze, 238 s. GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích: nedokončená komedie o jedenácti obrazech. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988, 363 s., [24] s. obr. příl. Dramatická umění. GRYM, Pavel. Hovory u Spejblů: příběhy z divadla i ze života. 1. vyd. Ústí nad Labem: Západočeské nakladatelství, 1990, 203 s. ISBN 80-7088-013-9. JANOVSKÝ, Jaroslav. Hurvínek vypravuje: co všechno zažil na zahraničních zájezdech s Divadlem S+H. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1960, 156, [16] s. obr. příl. CÍFKA, Stanislav. Jindřich Veselý: tvůrce moderního českého loutkářství. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1986, 108, [31] s. fot. příl. Postavy jihočeské kulturní minulosti. FEDOTOV, Andrej Jakovlevič. Anatomie loutky. 1. vyd. Praha: Orbis, 1953, 77, [24] s. obr. příl. Divadelní edice. Knihovna loutkářských souborů; sv. 1. MALÍK, Jan. Loutkářství v Československu. 1. vyd. Praha: Ministerstvo informací, 1948, 49 s., 51 obr. příl. Malá knihovna informací; sv. 5. Loutkář: měsíčník pro studium a povznesení loutkařství. Ročník XXII. č. 1-10.Veselý, Jindřich, ed. V Chocni: 1935-36. O chaloupce z marcipánu: pohádka o čtyřech dějstvích. 1. vyd. Praha: Orbis, 1958, 72 s. Hry pro loutky; sv. 39. DYK, Viktor. Napravený plukovník Švec: podle rad Československé obce legionářské III. dějství dramatu Medkova upravuje Viktor Dyk. Praha: Zemědělské knihkupectví A. Neubert, 1929, 29 s. SVATOŇ, Bedřich. O pyšné koze: Loutková hra o 3 dějstvích na námět české lid. pohádky. Praha: ČDLJ, 1952, [3], 68 s. KAVÁNEK, Emil. Mluvící nemluvňata: veselohra o třech dějstvích. V Praze: Alois Wiesner, 1930, 129 s. BRÁZDA, Adolf. Sedm havranů: romantická báchorka v šesti obrazech. Praha: Divadelní zastupitelství Máje, 1927, 54 s., Lidové jeviště; č. 3. ŠELLER, Otakar. Kašpárek továrníkem: veselohra o třech jednáních. Praha: A. Münzberg, 1932, 16 s. Knihovna našich loutek; čís. 63. JEDLIČKA, Jaromír. Hřích čistých srdcí: hra o třech dějstvích. Velké Meziříčí: Akademický klub, 1929, 67 s. MAŠÍNOVÁ, Leontina. Stříbrné kuličky: hra pro loutky o třech jednáních. Praha: Jos. R. Vilímek, [1933], 24 s. Knihovna českých loutkářů; Sv. 264. MAŠÍNOVÁ, Leontina. Kouzelná čapka: hra pro loutky o třech jednáních. Praha: Jindř. Veselý, 1928, 57 s., 1 list, 2 ins. listy. Knihovna českých loutkářů; č. 179. Děťátka a Kašpárek, Veselá pohádka o 3 jednáních, vypsaný part postavy, z fundusu Loutkového divadla Pavouk Nižbor. Čert a Káča, Loutková hra o třech jednáních, vypsaný part postavy, z fundusu Loutkového divadla Pavouk Nižbor. Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: další - divadelní knihovna Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: další - divadelní knihovna Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: další - divadelní knihovna GOLDONI, Carlo. Komedie. Svazek první. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1954, 672 s.