25 - Kultura

 1. Sbírkalupa Berounská sbírka MČK
  Číslo podsbírky1216
  ÚzemíBerounský okres, město Beroun.
  Období19. a 20. století, převážně 20. století.Sbírka dokumentuje především kulturní dění - plakáty, pozvánky na různé akce aj.
  PředmětyTiskopisy, noviny, letáky, plakáty, pozvánky, kartičky, oznámení, hudebniny, fotografie, pracovní knížky, parte, ozdobné taneční pořádky atd.
  Obor25 - Jiná
  Počet předmětů12283
   Československý válečný zpravodaj č.4 ze dne 1. 5. 1919, Nákladem Informačně osvětového odboru Ministerstva vojenství, Irkutsk pozvánka „zpěváckého spolku Slavoš“ na „Členský večer českoslovanské národní písně v rouše uměleckém“, Beroun, 1917 pozvánka „Osvětového sboru v Králově Dvoře u Berouna“ na slavnost, k příležitosti zahájení činnosti sboru a otevření přednáškové síně, 1923 pozvánka „Zábavního kroužku M. Ú. Ž. v Králově Dvoře“ na „čaj o páté“, 1932 pozvánka „Tělocvičné jednoty Sokol v Srbsku“ na „Kostýmní ples“, 1925 plakát na „Staročeské máje“ a divadelní představení „Májová scéna aneb cikánčino proroctví“, Zdejcina, 1927 plakát na slavnostní představení: „Hoši z první legie“, Beroun, 1924 výzva k občanům italského města Sulmony k účasti uvítání československého vojska, manuskript, 1918 příležitostný tisk básně Česká legie (Tisíc nesmrtelných), vydaný ve prospěch fondu pro pozůstalé po padlých československých legionářích a na paměť 28. října 1918, 20. léta 20. století plakát na akademii k oslavě památky Bedřicha Smetany, Zdice, patrně 1884 hudebnina: „Československé písně pro střední hlas s průvodem klavíru“, sešit 2, 1919 pozvánka pro československé důstojníky od občanů z italského města Bastia Umbra k účasti na společenském večeru, 1918 hudebnina: Zítek, Ota: Písně z vojny, Hudební matice Umělecké besedy, v Praze 1921 plakát na výstavu: „Jan Preisler“, Beroun, 1988 propagační tisk: „Novoroční kabaret v sále U Tří korun“, Beroun, 1920 brožura: Beroun, Vydalo propagační oddělení Československého ústředí cizineckého ruchu Praha se součinností městského úřadu v Berouně v edici Propagační publikace měst země České; 30. léta 20. století příležitostný tisk: B. Hakl: „Oslava Josefa Jungmanna - Báseň o stoleté památce jeho narozenin dne 13. 7. 1873“ seznam nemocných a raněných vojínů 88. pěšího pluku, vyšlo v „Naše slovo“ I/1914, č. 4, ze dne 6. 9. 1914 osobní novoročenka berounského výtvarníka Karla Součka, pro rok 2001 pozvánka na výstavu: „Karel Souček Obrazy a kresby“, Beroun, 1999 pozvánka na výstavu: „Berounští výtvarníci ´99“ pozvánka na výstavu: „V zrcadle Berounky“, Beroun, 1999 pozvánka na výstavu: „Obrazy z Berounska očima malíře a karikaturisty Miroslava Kemela“, Beroun, 1999 pozvánka na „Cibulový jarmark“, Hořovice, 1999 pozvánka na akci pro veřejnost: „Zelený autosalon“, Hostomice, 1999 pozvánka na oslavu: „600 let obce Březová“ (1399 - 1999), 1999 pozvánka na oslavu: „110 let od založení sboru dobrovolných hasičů Suchomasty“, 1999 propagační tisk k zápisu do oborů soukromé ZUŠ M. Lidinské v Berouně, 1999 plakát na divadelní představení: „Každý něco pro vlast“, Tmaň, 1961 plakát na divadelní představení: „Radúz a Mahulena“, Suchomasty, 1937 plakát na divadelní představení: „Mamince“ (vystoupení školní mládeže k Mezinárodnímu dni žen), Beroun, 1959 plakát na divadelní představení: „Fidlovačka“, divadelní soubor ZK Králodvorských cementáren, Beroun, 1956 plakát na „Šibřinky“, Suchomasty, 1. 3. (rok neuveden) pozvánka na „Společenský večer“, Beroun, 1933 plakát na divadelní představení: „Vina“, Zdice, 1929 plakát na divadelní představení: „Pan Biskup“, Tmaň, 1933 plakát na koncert: „A. Dvořák: Slovanské tance“, Beroun, 1939 novoročenka berounského spisovatele (a výtvarníka) Jiřího Kahouna pro rok 1977 hudebnina: Jan Schneeweis: „Tulipán a jiné veselé písničky pro děti“, 1977 pozvánka „Sboru dobrovolných hasičů v Rovinách“ na ples, 1932 pozvánka „Místní domoviny domkářů a rolníků v Mořince“ na ples, 1933 programová brožura k mezinárodnímu hudebnímu festivalu Talichův Beroun 2000 propagační brožura ke IV. všeobecné výstavě Beroun 2000 vstupenka na divadelní představení: „Stěna“, berounské divadelní sdružení „Herci 1. generace“, 2005 „Jubilejní diplom Národní Jednoty Pošumavské“, Zdice, 1924 tiskopis plakátu „Velké loutkové divadlo - Berounští loutkáři sehrají pro vás veselou pohádkovou hru Příhody malého Nebojsy; vedoucí A. Laghi...“ provolání Okresního Národního Výboru v Berouně z 29. 10. 1918 „Pamětní list oslav 950. výročí založení obce Zdice“, 1989 plakát na XX. ročník přehlídky „Erbenův Žebrák 87“, Žebrák, 1987 plakát „Městského kulturního centra Beroun“ na akci pro veřejnost „BeKuLe (berounské kulturní léto), 2013 Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: jiná - kultura Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: jiná - kultura Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: jiná - kultura Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: jiná - kultura pozvánka „Národního banderia ve Zdicích“ na ples, 1924 plakát na „Krajinskou hospodářsko - průmyslovou a živnostenskou výstavu v Berouně“, 1899