24 - Knihtisk

 1. Sbírkalupa Berounská sbírka MČK
  Číslo podsbírky1212
  ÚzemíÚzemí české.
  Období18. - 20. století.Knihy získány darem od obce Králův Dvůr, z berounského Okresního archivu, Okresní knihovny v Berouně, MNV Karlštejn, soukromých osob.
  PředmětyKnihy, brožury, časopisy.
  Obor24 - Další
  Počet předmětů3519
   Biblí svatá. Kniha zákona obojího starého i nového. V Praze 1613, Samuela Adama z Veleslavína. Folií 637 a rejstřík, form.4. Katolická biblí., l. Biblí česká Praha 1715, fol.1263, ll. Prorokové a knihy Machabejský. fol.470, Třetí a čtvrtá kniha Ezdrašova fol. 59 Praha 1712. V ipresy University Carolo Ferdinandeae. Biblí česká, to jest všecka Svatá písma obojího, Starého i Nového zákona. Vytištěna v Starém M. Pražském, prací a nákladem Jiříka Melantricha z Aventýna Léta MDLXX. Historie církevní Kassiodora, Z latiny přeložena od Jana Kocína z Kocínetu, písaře radního Pražského. Vytištěny 1594 u Daniela Adama z Veleslavína v Starém M. Pražském. Kázání na svátky přez celý rok jakož i chvalořeči na některé obzvláštní slavnosti.Od kněze Fabiano Wssely, V Starém M. Pražském, 1724, v impressy Universitatis Carolo-Ferdinandeae.628 s. Práva a zřízení zemská království Českého z r. 1541, Nákladem Wolfa z Vřesovic; Pavel Kristian z Koldína: Práva městská království Českého z r. 1579. SALZMANN, Christian Gotthilf. Carl von Carlsberg, oder, Über das menschliche Elend. Zweyter Theil. Carlsruhe: Bey Christian Gottlieb Schmieder, 1784. [2], 397, [1 vacat] s. Theologia universa ad usum sacrae theologiae candidatorum. Tomus V., 413 s.; Tomus VI., 415 s., Augustae Vindelicorum (Augsburg), Sumptibus Matthaei Rieger, Filiorum,1774. Prorokowé A Knihy Machabeyský. Wytisstěné w Praze: W Impressy Univer. Carolo-Ferdynandeae w Kollegi Towaryšstwa Gežjssowého v S. Klimenta, 1712. 470, 59, [23] s. KLOPSTOCK, Friedrich Gottlieb. Der Messias. Altona: gedruckt bey Johann David Adam Eckhardt, 1780. [4], 743, [5], 7, [15] s. MASSILLON, Jean Baptiste. Fastenpredigten, ... Aus dem Französischen übersetzt. 1. Theil. Dresden: Waltherische Hofbuchhandlung, 1764. [21], 233 s., [1] příl. JUNGMANN, Josef. Slowesnost, aneb, Zbjrka přjkladů s krátkým pogednánjm o slohu. W Praze: Josefa Fetteerlowá z Wildenbrunu, 1820. ci, 231 [i.e. 331] s. SPRINGER, Josef, ed. a FOIT, Bohuslav, ed. Český katalog bibliografický za rok 1890. [Roč. II]. V Praze: Spolek českoslovanských knihkupeckých účetních, 1891. xxviii, 185 s. ZLATÁ PRAHA, Ročník XXXIII/1915-1916, 52 čísel; Nakladatelství J. Otto, Praha 1915 - 1916, Tiskem „Unie“ v Praze, 624 s., il., reprodukce, příl. Zlatá pokladnice dobrých rad. Choceň: Loutkář, [1937] 128 s. KVĚTEN - OBRÁZKOVÝ TÝDENÍK, Ročník IV., číslo 33 z 11. září 1948, Vydávala Práce, Praha, 10 s., il. KALENDÁŘ PALACKÝ S PŘÍLOHOU ZÁBAVNĚ POUČNOU NA OBYČEJNÝ ROK 1918, Ročník XVI., Nákladem Z.Ú.J.U.v republice Československé, Praha, 135 s., il. ZPRÁVY ZEMSKÉHO ARCHIVU KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHOSVAZEK III., Nákladem Zemského výboru království českého, v Praze 1910, Tiskem Edvarda Leschingra v Praze, 198 s., tab. PEROUTKA, Vladimír, ed. Květnová revoluce: obrazový památník hrdinství a slávy z velkých dnů lidového povstání. V Praze: Melantrich, [1945]. 36 s. SLOVA SVOBODY! Brožurka vydaná za ruské okupace v roce 1968, 15 přepočtených stran MÜLLER, Adolf a POPPER, Max, ed. Zdravotní rádce: lidový výklad o zdraví, o chorobách a lécích, jmenovitě o moderních methodách léčebných. 2. sv. 2. vyd. Vídeň: Jindřich Dostal, 522 s. Besedy lidu: laciný prostonárodní obrázkový časopis. V Praze: J.Otto, 1913, 410 s. POSPÍŠIL, Zdeněk a kol. Příručka textilního odborníka. Část 1. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury (SNTL), 1981. 773 s. PECHÁČEK, František a JANKOVSKÝ, Jaroslav. Zkoušení textilií pro 4. ročník středních průmyslových škol textilních. 4. nezměn. vyd. Praha: Nakl. techn. lit., 1984. 409 s. VOTÁNEK, Václav. Tkalcovství a pletařství pro 3. a 4. ročník středních průmyslových škol textilních: Základy pletařské technologie. 4. vyd. Praha: SNTL, 1977. 157 s. Řada textilní literatury. Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: další – knihtisk Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: další – knihtisk Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: další – knihtisk