10 - Historická

 1. Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea Mělník
  Číslo podsbírky1497
  ÚzemíZáklad historické sbírky tvoří předměty z regionu, ale již od samého vzniku sbírka obsahuje i předměty, které svým původem tento region přesahují. Do muzea se dostaly dary od soukromých osob, ale i koupí (například obrazy - viz starý inventář muzejního spolku) a vlastním sběrem. Jedná se zejména o již zmíněné obrazy, porcelán, sklo, numizmatiku, militárie, umělecké řemeslo a průmysl, textil a pohlednice. Specializace muzea pak pokrývá celé Čechy (vinařství), respektive Českou republiku (dětské kočárky a vozítka). Malá část sbírek je evropského původu (porcelán, kamenina), u mnoha sbírkových předmětů ze starých fondů není provenience známa. Okresní muzeum Mělník bylo založeno v roce 1888 jako krajinské muzeum. Zápisy předmětů ve starých inventářích jsou značně neúplné, obsahují základní popis (například čepec z roku 1800 - dar pí Loužecká, Rybáře). Další údaje chybí a někde chybí i údaj o získání. Mnoho předmětů z původních muzejních sbírek se tak nedá identifikovat a mnoho jich také nenavrátně zmizelo. Muzeum se od svého vzniku 9x kompletně a několikrát částečně stěhovalo, přežilo dvě války a to vše silně poznamenalo sbírkový fond. Teprve v roce 1974 bylo po mnoha letech uzavření znovu obnoveno a byl pořízen nový soupis - přírůstková kniha starých fondů. Na ní již od roku 1975 navazují další přírůstkové knihy. Byla vytvořena jedna historická řada (H).
  ObdobíHistorická sbírka převážně dokumentuje období 19. a 20. století. Menší část předmětů pochází z 16. až 18. století. Nejstarší je pak část numizmatických sbírek a jednotliviny z uměleckého řemesla.
  PředmětyV historické sbírce jsou uloženy předměty dokumentující tyto obory:Militária - chladné i palné zbraně, vojenské uniformy, součásti úřednických a četnických uniforem, vojenská výstroj. Provenience jrakousko - uherská, německá, polská, ruská, československá a česká. Převážná část předmětů pochází z 19. a 20. století, část předmětů je ze staršího období (dělové koule, švédské houfnice, hroty kopí, ostruhy-). Celkem se jedná cca o 350 kusů.Textilie - kroje, krojové součásti, městský oděv, oděvní doplňky (vějíře, klobouky, obuv) jsou až na výjimky převážně dámské, malou část tvoří dětské a pánské. Předměty pocházejí z celého území bývalé Československé republiky, ale podstatnou část tvoří předměty z regionu středních Čech. Původem vzniku spadají zejména do 19. století a 1. poloviny 20. století.Bytové textilie (kuchařky na zeď, dečky, potahy, přehozy).Vzorníky na vyšívání.Celkem cca 700 kusů.Sklo, porcelán, keramika - číše, poháry, soupravy na bowli, jídelní servisy, džbány, malované talíře- Většina je české provenience, v menší míře pak evropského původu (Vídeň, Míšeň, Gera, Berlín, Anglie). Doba vzniku je převážně v 19. a počátkem 20. století.Celkem cca 850 kusů.Numizmatika - medaile, mince, bankovky, svátostky a účelové ražby.Medaile (vojenské, sportovní, pamětní, spolkové, vojenská vyznamenání) pocházejí většinou z 2. poloviny 19. století a 1. poloviny 20. století. Jsou zde zastoupeny i medaile starší (např. korunovační Marie Terezie 1743, Františka II. 1792 atd.). Pokrývají region Mělnicka, území bývalé Československé republiky a Rakouska - Uherska. Minimálně jsou zastoupeny ostatní státy Evropy.Mince jsou výhradně z českých zemí od 11. století až do roku 1978 (denáry, brakteáty, pražské groše -.). Zvláště cenný je tolar Leopolda I. z roku 1659 a půltolar Ferdinanda I. z roku 1848. Bankovky - kolkované rakousko - uherské, československé a protektorátní, časově jsou vymezeny lety 1912 až 1945.Účelové ražby - reklamní žetony a chmelové známky výhradně regionálního původu.Medaile - cca 300 kusů, mince cca 300 kusů, bankovky cca 55 kusů, svátostky cca 50 kusů a účelových ražeb 7 kusů.Vybavení domácnosti - kuchyňské nádobí a náčiní převážně domácí provenience z období 19. a 20. století. Výjimku tvoří jen několik předmětů, které jsou datovány do 18. století (prkénko na trubelky, struhátka na koření, kořenka).Celkem cca 800 kusů.Výtvarné umění - obrazy, plastiky, grafika, podmalby na skle. Převážná část pochází z 18. až 20. století, pouze několik předmětů spadá do 15. až 17. století.Největší část tvoří obrazy, jejichž provenience je velmi různorodá ( region Mělnicka až Evropa).Podmalby na skle pocházejí ze soukromé sbírky mělnického občana dr. Uzla.Celkem cca 400 kusů.Řemesla - vybavení, stroje, nástroje a výrobky kovářské, truhlářské, bednářské, kolářské, ševcovské a další. Součástí jsou cechovní předměty (korouhve, ferule, pohřební štíty, vývěsní štíty, pokladnice). Nejstarší předměty pocházejí ze 17. století, nejmladší z 20. století. Celkem cca 300 kusů.Nábytek - městský i venkovský mobiliář - barokní sekretář, malované a intarzované skříně a truhly, skleníky, stoly a židle z 19. a 20. století.Zemědělské nářadí a náčiní - orebné a kultivační nářadí, postroje, nářadí a náčiní na zpracování zemědělských plodin.Pohlednice pocházejí převážně z regionu Mělnicko. Nejstarší jsou datovány do 90. let 19. století a jsou dokladem proměn jednotlivých částí regionu, zvláště města Mělníka a oblasti Kokořínska.Celkem cca 1000 kusů.Fotografie - nejpozoruhodnější jsou ty, které byly pořizovány v 1. polovině 90. let 19. století v souvislosti s Národopisnou výstavou českoslovanskou v roce 1895 a fotografie M. Adlera zachycující podobu města Mělníka kolem roku 1890.Archiválie a dokumenty - rozsáhlý je soubor plakátů a letáků, který dokumentuje politické, kulturní, společenské a tělovýchovné dění v regionu ve 20. století ( do roku 1985) s přesahem do 19. století. Ostatní písemnosti představují spíše jednotlivosti. Zvláštní částí jsou písemnosti související se specializací muzea na dokumentaci vinařství, ve fondu představovaném např. plány mělnických vinic či materiály souvisejícími se slavností vinobraní.Kramářské písně - jsou náboženského a světského charakteru z konce 18. a počátku 19. století.Celkem cca 400 kusů.Kočárky a dětská vozítka pocházejí z celého území České republiky. Dokumentují výrobu firem od 80. let 19. století až po současnost. Kromě dětských kočárků zde jsou zastoupeny kočárky loutkové a různé typy vozítek (tříkolky, šlapací autíčka, koloběžky apod.).Celkem cca 200 kusů.
  Obor10 - Historická
  Počet předmětů11524
  Podsbírka obsahuje archiválie
   Závodní skútr s jezdcem - mechanická hračka na setrvačník, včetně originální obalu, tvrzený lisovaný plast, 12 x 7x 4 cm, 70. léta 20. století, Směr Praha, dar z Neratovic v r. 2000, inv. č. H 9572. Dámské lodičky v originální krabici včetně náhradních podpatků, účtenky z 12. 11. 1984 s razítkem Domu módy Praha, výrobce Závody 29. augusta Partizánské, dar z Mělníka v r. 2011, inv. č. H 10899. Dětské šlapací závodní autíčko s dřevěnou karoserií a železnou kostrou, 20. léta 20. století, délka 95 cm, dar TDV Mělník 1980, inv. č. H 1760. Součást specializovaného fondu kočárků a vozítek. Panenka gumová s lisovanými vlasy a pohyblivými končetinami v původním oblečení, výška 29 cm, polovina 20. století, dar z Veltrus v r. 2004, inv. č. H 9762. Mince - tolar Leopolda I., stříbro, průměr 45 mm, značeno KB - mincovna Kremnica, 1659, stav 1/1, starý fond, inv. č. H 3219. Dětské houpadlo – labuť, rozkládací, dřevo s malbou, d 71 cm, v 76 cm, 2. třetina 20. století, koupě z Vraňan v r. 2008, bez sedátka, inv. č. H 10240. Součást specializovaného fondu kočárků a vozítek. Dětská hra – Dopravní značky, soubor 55 kusů, TOFA Semily, 60. léta 20. století, dřevo, papír, výška značky 5 cm, setřená barva, koupě z Velkého Borku v r. 2009, inv. č. H 10636. Dárková dóza na velikonoční pomlázku, papír, přelakováno, 39 x 49 cm, Čechy, 2. čtvrtina 20. století, dar z Mělnické Vrutice v r. 2001, inv. č. H 9557. Šátek, lněné plátno se zlatou dracounovou výšivkou, 69 x 69 cm, starý fond, inv. č. H 1988. Používala A. Hegenbertová v Hoříně u Mělníka v letech 1832–1856, darovala její vnučka z Mělníka-Rousovic. Talíř s malovaným dekorem, žitavská fajáns, vročeno 1690, průměr 24 cm, exponát NVČ Praha 1895, publikován in Český lid 1962 – barevná fotopříloha, starý fond, inv. č. H 4292. Nálepky na perník, papír, 20.–30. léta 20. století, Vydra a Bohuslav Praha, užíváno v cukrářství Bureš v Loučeni, inv. č. H 7025. Daroval zeť pana Bureše, někdejší ředitel mělnického muzea. Svatební koruna ze zlatého a stříbrného dracounu, doplněná bouillonem a korálky, obruč z povoskovaného papíru, 1790, Hořín u Mělníka, dar 1961, starý fond, inv. č. H 4447. Čepeček dýnkový, tylový, s bílou plnou, podkládanou a prolamovanou výšivkou, výška 21 cm, délka 49 cm, 19. století, dar z Mělníka, starý fond, inv. č. H 2373. Oltář vinařský pozdně barokní z kaple kartuziánského lisu v Mělníku-Chloumku s titulním obrazem sv. Václava, patrona české země a vinařů, v. 300 cm, koupě 1975, restaurován 2000, inv. č. H 9778. Kazeta na kosmetiku Elida, karton, 30 x 23 x 9 cm, 20.–30. léta 20. století, mírné poškození, dar z Mělníka v r. 2000, inv. č. H 9078/3. Koutní plachta (koutnice) k oddělení lůžka šestinedělky s dítětem od zbytku světnice, bavlněné vyšívané plátno, 1750–1800, Kralupy n. Vlt., d. 218 cm, mírně poškozená, starý fond, inv. č. H 4616. Talíř dekorační s malovaným ornamentem, kamenina, Šelty u České Lípy, 1830–1850, průměr 33 cm, exponát NVČ Praha 1895, místy otlučený a odřený, starý fond, inv. č. H 5338. Cechovní dřevěná truhlice cechu tkalcovského na uchovávání písemností, insignií a hotovosti, zdobená řezbou, vročeno 1698, 33 x 52 x 31,5 cm, exponát NVČ Praha 1895, starý fond, inv. č. H 7625. Džbán hruškovitý s malovaným dekorem a cínovým víčkem, fajáns, cín, 1805, výška 27 cm, exponát NVČ Praha 1895, starý fond, inv. č. H 4300. Čepeček dýnkový, lněné plátno, dýnko a přední okraj s reliéfní výšivkou zlatým dracounem, výška 20 cm, délka 40 cm, 19. století, dar z Mělníka, starý fond, inv. č. H 2386. Medaile – Spolek ku zvelebení chovu hospodářsky užitečných drobných zvířat (líc), na rubu uvedeno „Za úspěch chovu“, Mělník, průměr 40 mm, bronz, 1. čtvrtina 20. století, starý fond, inv. č. H 2668. Medaile – Upomínka na okrskové veřejné cvičení v Šopce 1914 (rub), Mělník, mincmistr Karnet (?), průměr 30 mm, cín, starý fond, inv. č. H 2641. Stolní vlajka Klubu veslařů mělnických, významného mělnického spolku s dlouhou a úspěšnou historií (1881), textil, 19 x 12 cm, koupě z Mělníka v r. 1980, 70. léta 20. století, inv. č. H 1311. Maska ke dveřnímu zámku dřevěná - podle dochované kartičky připojené k předmětu jde o dřevěnou náhradu za rekvírované mosazné masky za I. světové války, starý fond, inv. č. H 6557. Rukavičky dívčí společenské prstové, silon, délka 23 cm, dar z Mělníka v r. 2006, inv. č. H 9889. Zakoupeny v roce 1957 pro dárkyni do tanečních hodin. Pamětní medaile – Dokončení velechrámu sv. Víta a památka 1000. výročí smrti sv. Václava 1929, Praha, mincmistr Josef Šejnost, průměr 70 mm, bronz, starý fond, inv. č. H 2411. Na snímku rubová strana. Misník (skříňka na nádobí), dřevěný intarzovaný, s vročením 1818, výška 181 cm, šířka 98,5 cm, starý fond, inv. č. H 7575. Vystaven ve stálé vlastivědné expozici muzea. Trakářek - dětský sportovní dřevěný kočárek s dvěma hlavními a dvěma pomocnými kolečky na překonávání obrubníků, nastavitelný podnožník, kolem r. 1910, koupě z Brna v r. 1988, inv. č. H 5189. Sekretář barokní intarzovaný, jehličnaté dřevo, pásková intarzie v kombinaci ořechového, švestkového a olšového dřeva, 2. pol. 18. stol., výška 230,5 cm, restaurován 2000, starý fond, inv. č. H 7597. Drhlen – železný hustý hřeben k oddělování semeníků od stonků lnu, výška 33 cm, délka hrotů 19 cm, bodce na zabodnutí do špalku 11, 5 cm, 18. století, převod Mšeno 1976, inv. č. H 5870. Dětské houpadlo – kačenka, dřevo s malbou, délka 78 cm, Čechy 90. léta 20. století, koupě z Prahy v r. 2008, inv. č. H 10460. Součást specializovaného fondu kočárků a vozítek. Prkénko na výrobu trubelek (speciálního druhu těstovin do slavnostních polévek), dřevo, vročeno 1777, délka 14,2 cm, šířka 8,5 cm, exponát NVČ Praha 1895, starý fond, inv. č. H 4233. Kruhové tvořítko na vytvarování ornamentu na svrchní stranu hotového másla, dřevo, průměr 20 cm, 1. polovina 19. století, starý fond, inv. č. H 4305. Šlapací tříkolové autíčko s kostrou z ocelových trubek, model A 5502, TDV Mělník, vyráběno v letech 1955–1978, prodejní cena v r. 1966 160 Kč, d 105 cm, koupě z Rychvaldu v r. 2009, inv. č. H 10600. Dětský hluboký kočárek na vysokém podvozku s řemínkovým pérováním, tzv. princezka, proutí, koženka, převod 1978, 20. léta 20. století, výrobce HIKO Duchcov, inv. č. H 1828. Uložení fondu keramiky v kovových regálech. Uložení fondu skla a porcelánu v posuvných regálech. Uložení drobných tisků, plakátů a historických písemností v archivních krabicích. Trojkolka-dětský sportovní proutěný kočárek s textilní sklopnou stříškou, poslední čtvrtina 19. století, dar TDV Mělník 1980, inv. č. H 1783. Typ patřící mezi první sériově vyráběné kočárky. Pohlednice s dlouhou adresou: panorama Mšena – zcela vlevo věž kostela sv. Martina, poštou r. 1902, 14 x 9 cm, starý fond, inv. č. H 607. Předmět svědčí mj. o dobových odstínech vlastenectví. Kramářská píseň duchovního charakteru týkající se poutního kostela Nejsvětější Trojice na Mělníce-Chloumku, vytištěno v Hr. Králové r. 1791, formát 8°, starý fond, inv. č. H 762. Veduta letohrádku Neuberk u Mělníka, 18. či 19. století, 36 x 22 cm, starý fond – dar z r. 1898 od okres. hejtmana J. Blížence, inv. č. H 4049. Plakát mělnického vinobraní navržený místním výtvarníkem a pedagogem Rudolfem Pulkrábkem, 1933, formát A4, starý fond, inv. č. H 4681/1-2. Doklad aktivit ve prospěch Čechů v pohraničí. Fotografický portrét Viktora Dyka, před r. 1931, 45 x 60 cm, starý fond, inv. č. H 4738. Památka na významného českého básníka a politika, rodáka z Mělníka-Pšovky. Příležitostný tisk informující o ocenění pozdějšího mělnického purkmistra J. Valenty, 1860, formát A6, starý fond, inv. č. H 5092. Valentovi sehráli v kulturních dějinách města významnou roli. Diplom potvrzující přijetí mělnického poštmistra a hudebního skladatele Ant. Valenty do humoristického klubu Kosů chrudimských, 1885, rozměry vč. rámu 71 x 72 cm, starý fond, inv. č. H 7820. Poutač mělnického muzea ohlašující jeho nové zpřístupnění v prostorách jednoho z měšťanských domů na dnešním náměstí Míru, 1910, 62,5 x 44 cm, starý fond, inv. č. H 7828/2. Portrét Jiřího Kristiána Lobkowicze, významného představitele české politiky a samosprávy z mělnicko-hořínské linie rodu, 1888, 16 x 12 cm, reprodukce rytiny, starý fond, inv. č. H 7948. Pohlednice s dlouhou adresou: Mělník, nynější Pražská ulice s kostelem sv. Ludmily, v pozadí Pražská brána, 1899, 13,8 x 9,2 cm, starý fond, inv. č. H 8547. Tzv. svatý obrázek s motivem nazaretské rodiny zhotovený u příležitosti instalace nového faráře v obci Kadlín, 1932, 10 x 5,8 cm, dar z r. 2000, inv. č. H 8790. Žertovné tablo členů výboru pro mělnické vinobraní při Národní Jednotě Severočeské, 1935, 60 x 78 cm, mírně poškozeno nevhodným dřívějším uložením, dar z r. 2011, inv. č. H 11002. Dětský sportovní skládací dřevěný kočárek, 20. léta 20. století, Bohemia Kašperské Hory, koupě Karlovy Vary 1996, inv. č. H 9983. Součást specializovaného fondu kočárků a vozítek. Trojkolka - dětský kočárek s pásovými pery a dřevěnou korbičkou nastavitelnou do polohy k sezení i ležení, kožená stříška s okénkem na kontrolu dítěte, kolem 1890, dar TDV Mělník 1980, inv. č. H 1827. Loutkový aerodynamický kočárek s posuvným středním dílem střechy a krytými koly, Bekar Roudnice n. Labem, 1936–1939, koupě Praha 1996, inv. č. H 9973. Jeden z mála dochovaných exemplářů tohoto typu. Loutkový skříňkový aerodynamický koženkový prošívaný kočárek s celoposuvnou střechou, Elastic Mělník, 1946, dar Mělník 1996, inv. č. H 9981. Kočárek typický pro tuto mělnickou firmu.