24 - Vinařství

 1. Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea Mělník
  Číslo podsbírky1500
  ÚzemíSbírka zahrnuje území České republiky.
  ObdobíSbírka dokumentuje 2. polovinu 19. století a zejména 20. století.
  PředmětyPodstatnou část sbírky tvoří vinné etikety na lahve a předměty, které se používaly ve vinohradnictví a vinařství (motyky, postřikovače, odměrky, putny, odzrňovačka, kádě, obaly na lahve, lis).
  Obor24 - Další
  Počet předmětů666
   Viněta lobkowiczkého vinařství pravděpodobně podle návrhu K. Svolinského, 30. léta 20. století,10 x 8 cm, inv. č. V 59. Viněta proslulého mělnického vína určená pro specifické místní vinné lahve zv. kalamáře, ovál 11 x 5 cm, inv. č. V 65. Jméno sv. Ludmily nese také na vinětě zachycená vinice pod zámkem. Viněta z produkce Českých vinařských závodů, 12 x 9 cm, získáno v rámci sběru soudobé dokumentace, inv. č. V 89. Název vína dokládá trvající úctu ke Karlu IV. – zvelebiteli českého vinařství. Viněta z produkce Čes. vinař. závodů, 12 x 9 cm, získáno v rámci sběru soudobé dokumentace, inv. č. V 97. Rudolfínská veduta Pražského hradu patrně odkazuje ke „zlatému věku“ českého vinařství. Viněta z produkce Čes. vinař. závodů, 12 x 9 cm, získáno v rámci sběru soudobé dokumentace, inv. č. V 111. Reprodukce renesančního dřevořezu patrně odkazuje ke „zlatému věku“ českého vinařství. Viněta z produkce Čes. vinař. závodů, 12 x 9 cm, získáno v rámci sběru soudobé dokumentace, inv. č. V 116. Název vína a pojetí viněty odkazují k počátkům českého vinařství v 9. a 10. století. Viněta roudnického státního statku ze 70. let, 13 x 10 cm, získáno v rámci sběru soudobé dokumentace, inv. č. V 183. Skrze použité motivy se viněta hlásí k místní lobkowiczké vinařské tradici. Viněta žalhostického vinařství, 70. léta 20. století (?), 13 x 9,5 cm, inv. č. V 305. Název vína a pojetí viněty připomínají význam Karla IV. pro rozvoj regionálního, litoměřického vinařství. Viněta liběchovského vinařství z doby před r. 1920, 13 x 8,7 cm, darováno J. Prchlíkem, inv. č. V 311. Pěkná ukázka tehdejší typografie a reklamy; na snímku viniční terasy a kostel Sv. Ducha. Oválná viněta bez firemního označení rámcově datovaná lety 1903 a 1918, 9 x 7 cm, dříve sbírka J. Prchlíka, inv. č. V 313. Výmluvný doklad dobové obliby mělnického vína. Drobná nálepka ve tvaru vinné lahve zv. kalamář užívaná v rámci oslav Lobkowiczkého zámeckého vinařství v r. 1933, navrhl K. Svolinský, 5 x 2,8 cm, starý fond, inv. č. V 315/2. Účtenka s reklamou vinařství J. Victorína, před r. 1923, 14,9 x 7,2 cm, inv. č. V 317. Příklad transformace biblického motivu „Jozue a Káleb nesoucí obří hrozen“ pro účely obchodní propagace. Viněta s francouzským textem užívaná na lahvích mělnického sektu, 13,5 x 9 cm, zachovalá, podlepená, dříve sbírka J. Prchlíka, inv. č. V 328. Viněta lobkowiczkého vinařství navržená K. Svolinským, ovál 9,9 x 7,4 cm, 30. léta 20. století, dříve sbírka J. Prchlíka, inv. č. V 334/1. Viněta vinařství Mořic Uher Mělník (M. U. M.), ovál 10 x 6 cm, starý fond, inv. č. V 346. Víno pojmenované po sv. Václavu bylo jakýmsi pandánem k soudobé lobkowiczké „sv. Ludmile“. Viněta s prvky secesní typografie zhotovená mělnickou tiskárnou J. Jelena, 1. třetina 20. století, 11,2 x 10,2 cm, starý fond, inv. č. V 351. Rodina Valentova držela mj. starobylou vinici Aušperk. Viněta z produkce Čes. vinař. závodů, 60. léta 20. století (?), 12,8 x 9,1 cm, dříve sbírka J. Prchlíka, při okraji poškozeno, inv. č. V 357. Dokumentačně i ikonograficky pozoruhodný artefakt. Viněta mělnického státního statku, 70. léta 20. století (?), ovál 10,5 x 7,5 cm, inv. č. V 365. Celkové pojetí navazuje na lobkowiczké předlohy z 30. let; na místě knížecího erbu emblém ČSSS. Viněta mělnického školního statku k jeho vlastnímu produktu – vínu zvanému Révový list, 1968, 9,7 x 10,8 cm, získáno v rámci sběru soudobé dokumentace, inv. č. V 379b. Zádová putna sloužící k dopravování hnojiva na vinici, počátek 20. století (?), výška zádové části 59 cm, základna 29 x 26 cm, sběr soudobé dokumentace – Liběchov, inv. č. V 524. Malá káď na hrozny užívaná patrně během vinobraní nebo během následného zpracovávání úrody, 1. polovina 20. století (?), výška 49,5 cm, sběr soudobé dokumentace – Karlštejn-Budňany, inv. č. V 525. Lis šroubový klínozápadkový užívaný ve vinařství v Roudnici n. L., počátek 20. století (?), celková výška 176 cm, průměr koše 87 cm, získáno v rámci sběru soudobé dokumentace, inv. č. V 529. Bednářská teslice sloužila k opracování dužnin sudu, 1. polovina 20. století, rozměry násady: 23 x 5,5 cm, délka topůrka: 41,5 cm, dar z r. 2010, napadeno rzí, inv. č. V 555. Deskový filtr sloužící pro jemnou konečnou filtraci révového vína, 70.–80. léta 20. století, 41 x 19 x 35,5 cm, získáno v rámci sběru soudobé dokumentace, inv. č. V 562. Graficky zdařilá viněta učená k označování vín z produkce Výzkumné stanice vinařské v Karlštejně, 12 x 9 cm, získáno v rámci sběru soudobé dokumentace, inv. č. V 23. Uložení 3D artefaktů v regále. Uložení dvourozměrných artefaktů v regále. Uložení vinět v ph-neutrálních košilkách v archivní krabici.