24 - Přírodovědná

 1. Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea Mělník
  Číslo podsbírky1502
  ÚzemíPřírodovědná sbírka pochází převážně z reginu Mělnicko a z přilehlých regionů.Herbářové položky byly získány převážně na Mělnicku, dermoplastické preparáty byly vesměs převzaty ze škol a jsou tedy bez místa původu.
  ObdobíPaleontologické nálezy pocházejí z období křídy, z pleistocénu a holocénu pocházejí fosilizované zbytky prehistorických zvířat. Herbář byl sestavován přibližně v první polovině 20. století, dermoplastické preparáty lze přibližně zařadit do první poloviny 20. století. Časové údaje však chybí.
  PředmětyPřírodovědnou část sbírky tvoří cca 500 čísel. Sběry nebyly většinou prováděny systematicky, jedná se o předměty nalezené spíše náhodně a získané od dárců. Většina předmětů má označení starý sbírkový fond. Výjimku tvoří herbář. Paleontologické nálezy - fosilie a otisky (hodnotná je zejména kolekce 24 pozůstatků křídových ryb a fosilizované zbytky prehistorických zvířat - srstnatý nosorožec, mamut a kůň sprašový -) tvoří cca 60 % všech předmětů, nejslaběji je zastoupená geologie, a to necelými 10 %. Botanické sbírky jsou reprezentovány jedním herbářem. Zbývající část tvoří dermoplastické preparáty vyšších obratlovců, které jsou však vesměs bez bližších dat, neboť představují zbytky sbírek ze školních kabinetů.
  Obor24 - Další
  Počet předmětů530
   Uložení paleontologické části podsbírky v kovových regálech. Uložení menších dermoplastických preparátů ve skříních. Otisk schránky vodního mlže Pecten asper, starý fond, P 175. Uložení paleobotanických předmětů v dřevěných bedničkách. Fragment lebky (týlní část) srstnatého nosorožce Coelodonta antiquitatis (Blum.) nalezený v Liběchově, starý fond, P 2. Vřetenní kost srstnatého nosorožce Coelodonta antiquitatis (Blum.) z Liběchova, starý fond, P 6. Opracované paroží srnce obecného Capreolus capreolus (L.), Mělnicko, starý fond, P 15. Dolní hlavice ramenní kosti srstnatého nosorožce Coelodonta antiquitatis (Blum.), nalezená v roce 1906 v Kralupech nad Vltavou, starý fond, P 21. Jamka kyčelního kloubu srstnatého nosorožce Coelodonta antiquitatis (Blum.), pocházející z Velkého Března, starý fond, P 23. Caratomus laubei (Novak),  ostnokožec od Živonína, starý fond, P 129. Achileum rugosum, otisky houby z oblasti Mělnického Vtelna, starý fond, P 136. Lewesiceras sharpei, hlavonožec nalezený u Řepína, starý fond, P 193. Inoceramus patří k častějším nálezům, tento je z Mělnicka, starý fond, P 217. Inoceramus lamarcki PARKINSON, byl nalezen u Borku nad Labem, starý fond, P 229. Zkamenělé dřevo nalezené na hradě Kokořín, starý fond, P 324. Břidlice z nadloží uhelné sloje na Kladensku, starý fond, P 341. Pelosiderit - siderit s jílovitou příměsí z Kladenska, starý fond, P 344. Pecopteris miltoni - otisk listu kapradiny pocházející z Lobče, starý fond, P 369. Jespák písečný (Calidris alba) byl nalezený u jezera v Poděbradech, koupě, P 415. Tato koroptev polní (Perdix perdix) pochází z Nymburka, koupě, P 422. Polák velký (Aythya ferina) patří naštěstí ještě k běžnějším druhům kachen, koupě, P 447. Veverka obecná (Sciurus vulgaris) bývá často nacházena uhynulá na pokraji silnice, koupě, P 497. Husa polní (Anser fabalis) byla ulovena u jezu v Liběchově nedaleko Mělníka, P 500. Zkameněliny šneků byly nalezeny v opuce při povrchu Křeček polní (Cricetus cricetus) býval dříve ve sbírkách hojně zastoupený, koupě, P 494. Chaluha velká (Catharacta skua) - vzácný exemplář ze školy v Lobči, dar, P 456. Ondatry pižmové (Ondatra zibethicus) bývaly dříve hojně loveny, koupě, P 513. Užovka obojková (Natrix natrix) je naším nejběžnějším hadem, nález z Mělnicka, P 518.