9 - Archeologická

 1. Sbírkalupa Berounská sbírka MČK
  Číslo podsbírky1202
  ÚzemíÚzemí okresu Beroun.
  ObdobíSbírka dokumentuje osídlení okresu Beroun od starší doby kamenné až po novověk (17. - 18. století).Sbírka vznikla na základě starších muzejních přírůstků činností převážně muzejních archeologů od 80. let 20. století až do současnosti. Základem jsou archeologické nálezy získané záchrannými archeologickými výzkumy (muzeum, Archeologický ústav AV ČR, ÚAPPSČ), doplněné o výsledky systematické povrchové prospekce na území krasu a ojedinělými nálezy spolupracovníků muzea.
  PředmětyArcheologické nálezy: keramika, kost, bronz, železo, kámen, dřevo.
  Obor9 - Archeologická
  Počet předmětů7310
   Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: archeologická Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: archeologická Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: archeologická velký hnědý hrnec s jedním uchem, Beroun, Česká ul., novověk jednouchý hrnec světle červený, Beroun, Česká ul., novověk červený pohárek s jedním uchem a tordovanou výdutí, Beroun, Česká ul., novověk bílý pohárek s jedním uchem a tordovanou výdutí, Beroun, Česká ul., novověk malý bílý hrneček s uchem, Beroun, Česká ul., novověk miska červená s plastickým okrajem, uvnitř drsněná, Beroun, Česká ul., novověk malá miska červená s plastickým okrajem, Beroun, Česká ul., novověk prostá bílá miska, Beroun, Česká ul., novověk bílá miska s 2 plastickými úchyty, Beroun, Česká ul., novověk malý bílý kuthan - dětská hračka, Beroun, Česká ul., novověk jantarové korálky z hrobu 5, Karlštejn, Mlýn, 10. století velký šedý hrnec s jedním uchem, Beroun, u kostela sv. Jakuba, 15. století stříbrné a bronzové záušnice z hrobu 5, Karlštejn, Mlýn, 10. století hnědý hrnec s oběžnou linií a vlnicí, z kostrového hrobu, Karlštejn, Mlýn, 10. století světlý hrnec s jedním uchem, Beroun, u kostela sv. Jakuba, 15. století hrnec s tordovaným uchem a promačkávaným okrajem, Beroun, mezi radnicí a bankou, 15. století džbán s uchem, Beroun, mezi radnicí a bankou, 15. století menší hrnek s jedním uchem, Beroun, mezi radnicí a bankou, 15. století skleněné korálky z kostrového hrobu, Lochovice, 10. století torzo keramické lahve z kostrového hrobu, Lochovice, 10. století nádoba s vypíchanou výzdobou, z hrobu - objektu 69, Loděnice, ppč. 867/12 a 867/13, mladší doba kamenná, kultura s vypíchanou keramikou miniaturní nádoba s plastickými výčnělky u dna, z hrobu - objektu 69, Loděnice, ppč. 867/12 a 67/13, mladší doba kamenná, kultura s vypíchanou keramikou nádoba s plastickými výčnělky na výduti, z hrobu - objektu 69, Loděnice, ppč. 867/12 a 67/13, mladší doba kamenná, kultura s vypíchanou keramikou talíř velký neglazovaný, Beroun, Česká ul., 16. - 17. století talíř velký neglazovaný s figurální výzdobou, Beroun, Česká ul., 16. - 17. století kuthan glazovaný, Beroun, sídliště Centrum, 18. století kuthan malý zdobený - dětská hračka, Beroun, sídliště Centrum, 16. - 17. století zdobený talířek malý, Beroun, sídliště Centrum, 16. - 17. století talíř s jelínkem, Beroun, sídliště Centrum, 16. - 17. století pohárek s uraženým uchem, Beroun, dům OPZ, 15. století kahánek, Beroun, dům OPZ, 15. století bezuchý hrnec, Beroun, Drupos, 13. - 14. století terrina - široká mísovitá černá tuhovaná nádoba, Hýskov?, starší doba železná - halštat torzo hrnce, Beroun, Drupos, 13. - 14. století 3 bronzové esovité záušnice patrně z hrobu, Mořina, 9. - 10. století bezuchá amfora s nízkým konickým hrdlem, na podhrdlí svislé pruhované oásy, Berounsko, starší doba železná - halštat situlovitá nádoba, na podhrdlí vodorovný pruh otřelé černé malby, kombinovaný se svislými žebrovanými výčnělky, nade dnem ve stěně otvor, Hýskov, starší doba železná - halštat lahvovitá nádoba, na hrdle a podhrdlí zdobena rýhováním, na hrdle svislým, na podhrdlí se zahrocuje do trojúhelníků, Hýskov, starší doba železná - halštat kostěná násada zdobená kružítkem, Stradonice, hradiště, mladší doba železná - latén kostěné kladívko, Stradonice, hradiště, mladší doba železná - latén kostěný stilus, Stradonice, hradiště, mladší doba železná - latén masivní tmavomodrý oblý skleněný korál - bochníčkovitá perla, bledě modré sklo, Stradonice, hradiště, mladší doba železná – latén zlomek kroužku ze skelné hmoty tmavočervené - prsténčitá perla, hnědé sklo, Stradonice, hradiště, mladší doba železná – latén zlomek kostěného plochého kroužku - prstenu?, Stradonice, hradiště, mladší doba železná - latén hrubší nádobka s jednoduchým vytaženým vyhnutým olámaným okrajem, Beroun, kavárna Slávie, raný středověk nízká masivní nádoba červenohnědá - šedočerná s oblým okrajem, na horní částii výduti 3 pásy hřebenové vlnnice, Běleč, čp. 14, 9. - 10. století červenohnědý - šedohnědý džbánek z kostrového hrobu, Beroun, Zavadilka čp. 464, jordanowská kultura pozdní doby kamenné prostá miska na duté nožce, tmavohnědá, vně i uvnitř hlazená, Beroun, Zatloukalova cihelna, jordanowská kultura pozdní doby kamenné typický únětický koflík s olámaným okrajem, černohnědý, vyhlazený, Tmaň, únětická kultura starší doby bronzové etážovitá šedohnědá nádoba, na přechodu hrdla a těla 2 drobná pásková ouška, výduť šikmo kanelovaná, Beroun, Závodí, knovízská kultura mladší doby bronzové hrnec se značkou na dně, Beroun, 13. - 14. století poklička, ?, 15. století bílá miska s 2 uchy a 4 výčnělky na okraji, Beroun, Česká ul., novověk světlý hrnec s oběžnou dvojitou vlnicí, z kostrového hrobu, Karlštejn, Mlýn, 10. století přeslen, zhotoven ze střepu široce hřebenované tuhové nádoby, na kruhu točené, šedočerné, Stradonice, hradiště, mladší doba železná - latén kostěný kvádřík, na delších stranách koncentrické kroužky v počtu 6, 3, 5, 4 - hrací kostka?, Stradonice, hradiště, mladší doba železná - latén nádoba s vytaženým šikmo seříznutým okrajem, na horní části výdutě zdobena 2 pásy oběžných rýh, které se střídají se 2 pásy nízké vícenásobné vlnice, Běleč, čp. 14, 9. - 10. století džbán s uchem, ?, 15. století