1 - Geologická

 1. Sbírkalupa Berounská sbírka MČK
  Číslo podsbírky1199
  ÚzemíBarrandien.
  ObdobíKenozoikum.Vznik: 90. léta 19. století.Zdroj: dary sběratelů, sběry muzejníků.
  PředmětySekundární jeskynní výplně.
  Obor1 - Geologická
  Počet předmětů1111
   dobře vyvinuté krystaly kalcitu na kusu koněpruského vápence, původně výplň dutiny nebo pukliny ve vápenci, Český kras, Koněprusy Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: geologická Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: geologická Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: geologická velký trs polokulovitých krystalických kalcitových výrůstků, Český kras, Koněpruské jeskyně - Proškův dóm egutační jamka ze dna Mincovny, Český kras, Koněpruské jeskyně koněpruské růžice vzniklé z polokulovitých pizolitů s jemně vrstevnatou koncentrickou stavbou, vrstvičky jsou tvořeny mikrokrystalickým kalcitem, Český kras, Koněpruské jeskyně - Proškův dóm plotýnky souvislého krystalického agregátu, které se vytvořily na stěnách jeskyně, Český kras, Koněprusy - Ježkovy díry montmorilonitický páskovaný jíl tvoří výplně kapes v Českém krasu, lom Na Chlumu u Srbska travertinový stalagnát, jehož střed tvoří porézní travertin a povrch několik velmi tenkých vrstev kompaktní sintrové hmoty, Český kras, Podtraťová jeskyně u Srbska aragonitové jehličky tvoří keříčkovité trsy nebo paprsčitě jehlicovité agregáty na stěnách jeskyně, Český kras, Stydlé vody - lom Paraple u Sv. Jana pod Skalou trs pizolitických výrůstků, Český kras, Koněprusy - Nová jeskyně excentrické výrůstky na medovém sintru, Český kras, Koněpruské jeskyně - spodní patro krystalický agregát tvoří souvislý několikacentimetrový povlak na polokulovitých pizolitických výrůstcích, patří mezi typickou výzdobu Nové propasti na Zlatém koni u Koněprus v Českém krasu keříčkovité trsy tvoří výzdobu v dutince odkryté v deskách sondy „Pod komínem“, nejstarší generace kalcitové výplně Koněpruských jeskyní v Českém krasu stalagmit se zachovalou kořenovou částí, Moravský kras, Křížovy jeskyně ve dně jeskyně Kůlna stalagmit s velkou kořenovou částí, Český kras, Koněpruské jeskyně - Proškův dóm odlomený a sintrem přerostlý stalaktit, Český kras, Tetín, jeskyně Martina sintrová poleva na bázi s prosintrovanou hlínou a ulomeným krápníkem, na povrchu sintru shluky drobných krystalických keříčkovitých výrůstků, Český kras, lom Plešivec, jeskyně Jatka ´86 wavellit, Barrandien, Mílina u Zaječova železitý křemen, Barrandien, Zaječov azurit a malachit tvořící modré a zelené povlaky zemitého vzhledu na hornině, Slovensko, Novoveská Huta tirolit tvoří drobné lístečkovité zelené krystaly, většinou paprsčitě uspořádané, tirolit vzniká jako sekundární minerál na ložiscích mědi. Slovensko, Novoveská Huta třenická droba s agregáty paprsčitých krystalů wavellitu, Barrandien, Třenice u Cerhovic achát, křemen a chalcedon tvoří výplň pecky ve vulkanické hornině, Barrandien, Zaječov polovina leštěné pecky vyplněné různými modifikacemi křemene (achát, chalcedon, krystalický křemen), Barrandien, Těně polovina leštěné pecky tvořené chalcedonem a křemenem, Barrandien, Zaječov hrubozrnný kalcit s pěkně vyvinutými krystaly, velkými až 10 cm, Český kras, lom Kosov u Berouna železitý křemen, Barrandien, Olešná kalcit, Český kras, Koněprusy, Velkolom Čertovy schody - západ hrubozrnný kalcit potažený tenkou vrstvičkou bílého křemene, Český kras, Koněprusy radiálně paprsčitý agregát krystalů pyritu, povrch a jemné švy na krystalových poruchách tvoří alterovaný goethit, Český kras, Korno