24 - Václav Talich

 1. Sbírkalupa Berounská sbírka MČK
  Číslo podsbírky1215
  ÚzemíBerounsko, Praha.
  ObdobíKonec 19. století, 20. století .Největší část sbírky tvoří pozůstalost předaná dcerou Václava Talicha, dokumentující životní a uměleckou dráhu V. Talicha :(1883 - 1961)
  PředmětyKorespondence Václava Talicha soukromá i pracovní (přijatá i odeslaná); rukopisné poznámky; hudebniny; notové sešity s osobními poznámkami; osobní dokumenty (vysvědčení, lékařské zprávy, jmenovací dekrety, čestná členství, platové výměry a pracovní smlouvy); vyznamenání a řády; divadelní a koncertní programy; plakáty a cedule; fotografie (osobní i oficiální); osobní předměty (frak, taktovka, brýle, stuhy).
  Obor24 - Další
  Počet předmětů7069
   Fotografie ČTK - Václav Talich na slavnostním večeru k narozeninám, 28. 5. 1958 v Závodním klubu Králodvorských cementáren A. Zápotockého. Fotografie - Václav Talich na výletě. Fotografie - CENTRAL EUROPEAN PRESS - Václav Talich s Milčou Mayerovou a její taneční skupinou před Vinohradským divadlem, po roce 1930. Fotografie ČTK - Václav Talich se svým žákem Charlesem Mackerrasem v roce 1946. Fotografie - Čechovskij, Oděsa - Václav Talich s Jaroslavem Kociánem a Josefem Šedivým v Oděse 1905. Fotografie - Agence ROL - Václav Talich při podpisu do zlaté knihy na radnici v Paříži 3. 12. 1935. Ateliérová fotografie - Talichův kvartet v Lublani 11. 5. 1910. Fotoateliér Aug. Berthold, Lublaň. Fotografie - Václav Talich s Otou Horákovou a Luďkem Mandausem po příjezdu do Amsterodamu v roce 1937. Fotografie - Václav Talich při odpočinku na lehátku v Julských Alpách v Jugoslávii v roce 1935 Fotografie - Václav Talich s manželkou Vidou a Josefem Sukem v Křečovicích v roce 1927 (?). Ateliérová fotografie - Václav Talich s otcem Janem, matkou Antonií a sourozenci Marií a Janem, kolem roku 1886. Ateliérová fotografie - Václav Talich se svými sourozenci (Jan, Marie, Antonín, Václav) v roce 1889. Fotoateliér Hofman, Klatovy. Fotografie ČTK - Václav Talich s prezidentem Edvardem Benešem a jeho chotí Hanou a oficiálními hosty na koncertě České filharmonie v Obecním domě v roce 1936. Upomínka a poděkování V. Talichovi od žákyň Spolkového československého dívčího reálného gymnasia v Praze XII., v Praze 15. 5. 1934. Upomínkové album, V upomínku Klub přátel umění v Třebíči, 1. 6. 1934. Taktovka v etui - dřevo a stříbro. K novému provedení Messinské nevěsty 1943 věnovala rodina Fibichova. Vysvědčení reálného gymnasia za druhé pololetí roku 1894/5, V Klatovech dne 13. července 1895. List domovský, Vydán v Praze dne 9. 1. 1941. Pohlednice R. Kubelíka V. Talichovi, Stockholm 7. 2. 1959. Dvoulist s karikaturami vytržený z dobového humoristického časopisu (s. 155 - 158). Pamětní standarta, 1928. Oznámení o zvolení V. Talicha členem České Akademie věd a umění, 25. 11. 1936. Dopis A. Zemlinského z Prahy V. Talichovi, nedatován, 1 list, manuskript. Dopis městské rady v Berouně V. Talichovi, 1 dvoulist, manuskript, Beroun 31. 10. 1937. Dopis ředitele Národního divadla v Praze Mojžíše-Loma V. Talichovi, Praha 4. 7. 1938. Pohlednice Karla Ančerla V. Talichovi, Tokio, 22. 10. 1959. Řád rumunské koruny IV. stupně s rozetou udělený V. Talichovi králem Michalem I. dne 7. 3. 1930. Srbský Řád sv. Sávy III. stupně udělený V. Talichovi králem Alexandrem I. dne 17. 11. 1933. Partitura - Bedřich Smetana, Má vlast, Praha, 1907. Úmrtní oznámení V. Talicha, 16. 3. 1961. Fotografie - Václav Talich sedí v křesle, vyobrazen s manželkou a vnukem v Berouně v roce 1958. Pamětní medaile na Talichovo působení ve Švédsku, 29.10.1937. Fotografie - Václav Talich s rodinou u stolu na terase v Rakousku - Salzkammergut v roce 1928. Fotografie - Václav Talich při podpisu programu na Pražském jaru v roce 1954. Fotografie ČTK - Václav Talich, portrét 1954. Fotografie ČTK - L. Nebor - Václav Talich a Karel Ančerl nad partiturou, při natáčení České filharmonie v Rudolfinu 8. 1. 1958. f.T126 - Fotografie ČTK - Václav Talich při děkování obecenstvu, po koncertu k zahájení Pražského jara 13. 5. 1954. f.T136 - Fotografie ČTK - Václav Talich s Václavem Smetáčkem (v pozadí Jan Seidel) při jmenování národním umělcem v roce 1957. Fotografie - Václav Talich v orchestru hudební školy svého otce Jana Talicha, ředitele kůru v Klatovech, okolo roku 1897. Fotografie - Václav Talich s Rafaelem Kubelíkem v roce 1946. Fotoateliér Karel Hájek (1900-1978). Fotografie - Václav Talich s Jiřím Frejkou před vchodem do Národního divadla v roce 1937. Fotografie ČTK - Václav Talich při zahájení koncertu symfonie Má vlast, v Lucerně v roce 1946. Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: další – Václav Talich Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: další – Václav Talich Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: další – Václav Talich Ateliérová fotografie - absolventi konzervatoře Václav Talich, Jaroslav Křička, Rudolf Karel v roce 1903. Fotoateliér J. Faix, Praha Ječná 11 Vysvědčení reálného gymnasia za první pololetí roku 1895/6, V Klatovech dne 15. února 1896. Osvědčení o státním občanství ČR, V Berouně dne 11. 4. 1956. Rukopis - Antonín Dvořák: Život (Carneval) Ouvertura, Vysoká, dne 14. 8. 1891. Kovové těžítko ve tvaru notového stojánku, 1941. Dopis Karla Ančerla V.Talichovi, Praha, 18. 6. 1935. Rypsová stuha, hedvábí, 25. 9. 1926. Vizitka: Prof. Václav Talich šéf opery Národního divadla.