21 - Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média

 1. Sbírkalupa Berounská sbírka MČK
  Číslo podsbírky1209
  ÚzemíOkres Beroun.
  ObdobíOd roku 1860 - dosud.Sbírka vznikla na základě fotografii pro Národopisnou výstavu v Praze 1895 a byla postupně doplňována.
  PředmětyFotografie - papír, netradiční materiál zastoupen v nepatrné míře.
  Obor21 - Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média
  Počet předmětů10201
   Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média Uložení nevystavené oborové části Berounské sbírky MČK – podsbírky: fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média Beroun, Husovo náměstí po povodni ze dne 25. 5. 1872 Beroun, celkový pohled na čtvrť Závodí a most od severu, 1898 Beroun, letecký snímek, pohled na část města v okolí řeky Berounky, od Panského mlýna k samotě Na Ptáku, Závodí od části Hostímské ulice k „Eternitce“, před rokem 1930 Beroun, letecký snímek, pohled na Husovo náměstí od jihu, fronta domů mezi Kostelní a Českou ulicí, před rokem 1930 Beroun, Husovo náměstí č. p. 86 - Hotel Český dvůr a prodejna Tabáku, 1952 Beroun, Husovo náměstí č. p. 87, Jenštejnský dům s prodejnou „Železářství a kuchyňské potřeby“ a část domu č. p. 88 s prodejnou „Ryby-Drůbež“, 1957 Beroun, Husovo náměstí č. p. 87, Jenštejnský dům s prodejnou „Železářství a kuchyňské potřeby“, interiér vstupní místnosti - kuchyňské zboží, 1957 Beroun, Husovo náměstí, celkový pohled z radnice na náměstí, 1900 Beroun, přestavba radnice, 1903 Beroun, celkový pohled na radnici Beroun, Husovo náměstí č. p. 87, Jenštejnský dům, kamenný portál osazený oknem, kolem roku 1900 Beroun, celkový pohled na východní a jižní stranu Husova náměstí od č. p. 63, pouze část domu do č. p. 86 hotel Český dvůr Beroun, Husovo náměstí při povodni, 1872 (fotomontáž) Beroun, Husovo náměstí, stavba obchodního domu Baťa, 1932 Beroun, Husovo náměstí, od č. p. 79 (řeznictví s neonovou reklamou) až k Pražské bráně; před č. p. 76 (prodejna „Ovoce zelenina“) je stánkový prodej brambor, 1965 Beroun, pohled na upravený Pakostův park, 1931 Beroun, třída Politických vězňů, rohový dům „U Černého koně“, kolem roku 1900 Beroun, pohled na lávku přes řeku Berounku a část městské čtvrti Závodí, po roce 1900 Beroun, ulice Na Klášteře, celkový pohled na domy č. p. 112, 111, 82, 110, rok 1914 Beroun, Plzeňská ul. č. p. 31, bývalá piaristická rezidence, později dívčí škola; vpravo původní statek č. p. 30, v letech 1883-1884 zbořen a na jeho místě postavena základní škola, před rokem 1883 Beroun, Plzeňská ulice, školní budova postavená v roce 1884, vedle část piaristické koleje, zbořené v roce 1907 Beroun, kostel Zvěstování Panny Marie, zvaný Zábranský, s ohradní zdí a barokní bránou, na rohu zdi stojí litinový kříž, po roce 1930 Beroun, celkový pohled na Beroun od východu, v popředí nádraží Beroun - Závodí, 1898 Beroun, celkový pohled na nový hřbitov s již přeneseným ústředním křížem děkana Seydla, 1905 Herinky, pohled na hájovnu, na reverzní straně razítko „OKRESNÍ VÝBOR V BEROUNĚ“ a štítek pro národopisnou výstavu „N.V.Č.Praha 1895, Z.P.820/95, Beroun, K.O. 2/144 b.“ Beroun, kaplička U Studánky, původní barokní stavba, stav v roce 1897 Beroun - Závodí, pohled na řeku Berounku při povodni, zatopené zahradnictví „u Dlouhých“ a zahrady v ulici Za Vodou v roce 1943, v době, kdy ještě nebyla postavena hráz Beroun, hradby a bašty, západní část příkopu; u hradeb školní děti, 1898 Beroun - Hrdlořezy, pohled do části uličky v roce 1898, ulička je vydlážděna cihlami s odvodňovacím žlábkem uprostřed (povrchová kanalizace), u domů se suší seno Beroun, celkový pohled z Městské hory na Velké sídliště, v pozadí Králův Dvůr, 1965 Beroun, novogotická kaple Panny Marie Bolestné U Studánky vystavěná v letech 1894 -1895, pohled od jihu Beroun, okresní spartakiáda, průvod cvičenek a cvičenců na Husově náměstí, 1955 Beroun, závod Tiba, nádvoří se žoky bavlny, po požáru, 1953 Beroun, Wagnerovo náměstí, demolice Kohnova statku, v křižovatce stojí silniční ukazatel, stav kolem roku 1936 Beroun, Plzeňská ulice, manifestace Národní jednoty okresu Beroun, alegorické vozy, 15. 7. 1945 Bubovice, zřícenina kaple sv. Vojtěcha, stav v roce 1957 Hudlice - „ V Rokli“, pohled na chalupy s doškovou střechou, stav v roce 1957 Hýskov, Jungrův mlýn, celkový pohled; fotografie byla vytvořena pro Národopisnou výstavu v Praze v roce 1895, na reverzní straně cedulka „N.V.Č.Praha 1895 Z.P. 820/94 Beroun K.O. 2/1“ Počaply, náhrobek Terezy Macháčkové, na pískovcovém podstavci socha anděla s věncem v ruce, 1957 Libečov, roubený špýchar, 1957 Beroun, pohled Hornohradební ulicí k Horní bráně, vlevo je dům č. p. 162 s vjezdovými vraty, na domě č. p. 153 je vývěsní štít „VÁCLAV ŠNOBL MUŽSKÝ KREJČÍ“, stav po roce 1915 Beroun - celkový pohled od východu, na aversu plastické razítko „Antonín Ott Beroun“, kolem roku 1900 Karlštejn, celkový pohled na hrad a část obce, některé chalupy u Berounky mají doškovou střechu, uprostřed hřbitovní kostel, po roce 1900 malodráha KBK - tunel do Císařského lomu, na aversu plastické razítko „Antonín Ott Beroun“, po roce 1900 Beroun, vchod do sokolovny, prezident T. G. Masaryk a předseda vlády A. Švehla odcházejí z výstavního oddělení sokolovny, na schodech zdraví prezidenta sokolové, 15. 7. 1925 Suchomasty, svod krav do společného ustájení, přítomni obyvatelé obce a funkcionáři, na rubu razítko Ministerstva zemědělství, po roce 1950 Karlova Huť, dřevěná zvonice postavená v roce 1906, která byla přenesena z americké části Národopisné výstavy v Praze 1895, stav v roce 1965 Beroun, Plzeňská, dříve Jungmannova ulice, pohled od školy k Plzeňské bráně, 1903 Beroun, horní část Husova náměstí s dominantními stavbami z 30. let 20. století - kavárna Slavie a obchodní dům Obuv, 1960 Beroun, Husovo náměstí, pohled na radnici a pomník Mistra Jana Husa, 1923 Beroun, Husovo náměstí, dolní část s radnicí a stromořadím akátů, 1924 Beroun, Husovo náměstí, celkový pohled z kavárny Slavie v horní části náměstí po rekonstrukci vozovky, 1966 Beroun, městské lázně a elektrárna, celkový pohled od říčky Litavky, po roce 1909 Beroun, všeobecná nemocnice, celkový pohled na areál, po roce 1929 Beroun, železniční nádraží, celkový pohled ze skály nad tratí na hlavní budovu s nástupištěm, osobními a nákladními vagóny, v pozadí Beroun a vrch Děd, stav kolem roku 1935 Beroun, náměstí Marie Poštové, dříve Havlíčkovo (zvané „Plácek“), celkový pohled s městskou váhou a kovárnou s litinovým stojanem na vodu, po roce 1920 Beroun, celkový pohled od základní školy na Závodí, s kasárnami, před rokem 1918 Beroun, pohled na řeku Berounku a Černý vršek, po roce 1925 Svatý Jan pod Skalou, celkový pohled na část obce se skálou, klášterem a kaplí sv. Kříže, před rokem 1911 Beroun, náměstí, odhalení pomníku padlým v 1. světové válce dne 6. července 1924, pomník je dílem akademického sochaře Karla Opatrného Rusko, skupinová pohlednice vojáků před ubytovnou, 1916 Beroun, Husovo náměstí, štítové domy a dům č. p. 31, shromáždění obyvatel, kolem roku 1905 Králův Dvůr, výstavba závodu KDC (Králodvorské cementárny), provoz 1, 1926 Beroun, Hrnčířská ulice, obytný dům č. p. 519 a přístavba České spořitelny č. p.183, na ulici navazuje Wagnerovo náměstí, parkoviště a obytný dům č. p. 970, v čele Okresní soud, 1996 Beroun, sídliště Na Parkáně, pohled od sokolovny na panelový dům u bývalého náhonu, stav v roce 1996 Beroun, stavba reálného gymnázia, zaměstnanci zámečnické továrny u firemní cedule „Jaroslav Hustoles zámečnická továrna Praha-Smíchov. Stavba c.k. reál. gymnásia Beroun 1914“ album vázané v červených sametových deskách s kováním, celkem 17 listů, z toho 15 na fotografie, kolem roku 1900