24 - Regionální tisk

 1. Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea Mělník
  Číslo podsbírky1501
  ÚzemíSbírka zahrnuje noviny z regionu Mělnicka s přesahem do přilehlých území.
  ObdobíČasový rozsah sbírky je od 2. poloviny 19. století do současnosti.
  PředmětyK nejstarším novinám patří Mělnické listy, Mělničan, Obzor a Pšovan, nejmladší je Nové Mělnicko. Většinou se nejedná o kompletní ročníky, zejména u těch nejstarších.
  Obor24 - Další
  Počet předmětů354
   „Mělnické listy“ z 6. ledna 1928, roč. X, č. 1, neúplný soubor čísel v dobrém stavu, starý fond, inv. č. O 15. Týdeník obnovený r. 1919 byl předním regionálním periodikem meziválečné doby. Týdeník „Ohlas“ ze 17. května 1945, roč. I, č. 1, nesvázaný soubor čísel v dobrém stavu, starý fond, inv. č. O 33. Hlavní regionální periodikum těsně poválečných let značně ovlivněné KSČ. Týdeník „Svobodný Máchův kraj“ z 19. dubna 1946, roč. I, č. 3, nesvázaný soubor čísel v dobrém stavu, starý fond, inv. č. O 37. Platforma národních socialistů s širším regionálním záběrem „Mělnické rozhledy“ z 11. března 1927, roč. IX, č. 10, neúplný soubor čísel v dobrém stavu, starý fond, inv. č. O 42. Druhý hlavní týdeník na Mělnicku v meziválečné době (1919–1938). Týdeník „Mělnický hraničář“ ze 4. ledna 1940, roč. II, č. 1, nesvázaný soubor čísel v dobrém stavu, starý fond, inv. č. O 55. Cenný příklad periodika vzniklého v době po mnichovském diktátu. „Okresní noviny Mělnicka“ ze 4. ledna 1955, roč. II, č. 1, nesvázaný soubor čísel v dobrém stavu, starý fond, inv. č. O 58. Zemědělsky orientovaný týdeník plnící úlohu hlavního periodika regionu. Týdeník „Obzor“ z 25. října 1907, roč. I, č. 2, neúplný soubor čísel v dobrém stavu, starý fond, inv. č. O 81. Šlo o tiskový orgán České strany pokrokové. Čtrnáctideník „Pšovan“ z 9. ledna 1881, roč. XI, č. 1, dobře zachovalý ročník fixovaný v měkké vazbě, starý fond, inv. č. O 92. Pšovan byl pandánem čtrnáctideníku Mělničan. „Stráž na Labi. Časopis ku obraně jazykového pomezí Podřipska“ z 9. června 1911, č. 12, neúplný ročník v dobrém stavu, starý fond, inv. č. O 1. Periodikum reprezentuje tzv. hraničářské časopisy. Týdeník „Mělnické listy“ z 8. února 1901, roč. V, č. 6, dobře zachovalý ročník fixovaný v pevné vazbě, starý fond, inv. č. O 6. Periodikum vycházelo v letech 1897–1905. „Osvobozené Mělnické listy. Krajinský týdeník…“ z 11. května 1945, roč. XXVII, zvláštní číslo, starý fond, inv č. O 32. Doklad převratné doby osvobození, ve které týdeník nakonec zanikl. „Stráž Pojizeří“ ze 7. října 1938, roč. XXXV, č. 40, neúplný soubor čísel v dobrém stavu, starý fond, inv. č. O 39. Obsah čísla odráží atmosféru těsně po mnichovském diktátu. „Podřipan. List národní strany svobodomyslné…“ z 13. ledna 1912, roč. XLIII, č. 2, takřka úplný ročník v dobrém stavu, starý fond, inv. č. O 56. „Hlasy z Podřipska. Svobodomyslný týdenník“ z 5. února 1898, roč. VI, č. 6, dobře zachovalý soubor čísel v pevné vazbě, starý fond, inv. č. O 80. Zázemím listu bylo Libochovicko a Roudnicko. „Mladé Podřipsko. Pokrokový týdeník podřipský“ z 11. července 1914, roč. X, č. 27, dobře zachovalý ročník fixovaný v pevné vazbě, starý fond, inv. č. O 91. Periodikum vycházelo v letech 1905–1916. Čtrnáctideník „Mělničan“ z 18. března 1888, roč. XVIII, č. 6, dobře zachovalý ročník fixovaný v měkké vazbě, starý fond, inv. č. O 94. Periodikum dokumentuje počátky žurnalistiky v regionu. „Nové Mělnicko“ z 27. srpna 1968, roč. VIII, zvláštního vydání č. 5, ročník svázaný v pevné vazbě, dříve pomocný fond, přír. č. T 1/2013. Doklad práce redakce v provizorních podmínkách. „Kulturní a politický život v Mělníku“, květen a červen 1966, dobře zachovalý tisk, pozůstalost K. Dvořákové z Mlazic, přír. č. T 2/2014. Pramen poznání o činnosti Městské osvětové besedy. Týdeník „Mělničan“ z 2. listopadu 1934, roč. IV, č. 44, fragment titulní strany, dříve pomocný fond, přír. č. T 4/2013. Cenná památka na méně významné regionální periodikum meziválečné doby. „Mělnické megawatty“, roč. XII, březen 1985, dobře zachovalé číslo, pozůstalost K. Dvořákové z Mlazic, přír. č. T 5/2013. Ukázka podnikového zpravodaje Elektrárny Mělník. „Sekvence. Místní zpravodaj…“ z 27. ledna 1988, č. 2 (?), dva dobře zachovalé listy spojené sešívačkou, dříve pomocný fond, přír. č. T 5/2014. Doklad rozrůzněnosti kulturního života své doby. „Informace rady MNV na Mělníce“ z 21. prosince 1959, dobře zachovalý dvojlist, pozůstalost K. Dvořákové z Mlazic, přír. č. T 6/2013. Dobový městský zpravodaj ilustrující každodenní život. „Kultura: aktuality, zprávy… 1/1990“, dobře zachovalý oboustranně potištěný list A3, dříve pomocný fond, přír. č. T 6/2014. Vydáno na Mělníce; doklad překotných změn v kultuře po roce 1989. Měsíčník „Mělník. Zpravodaj Městského národního výboru“, srpen 1974, dobře zachovalé číslo, pozůstalost K. Dvořákové z Mlazic, přír. č. T 9/2013. Dobová ukázka místního zpravodaje. Archivní boxy - uložení svázaných periodik. Archivní krabice - uložení nesvázaných ročníků. Uložení nesvázaných ročníků v archivní krabici. „Nové Mělnicko“ z 8. března 1984, roč. 25, č. 10, ročník svázaný v pevné vazbě, dříve pomocný fond, přír. č. T 2/2013. Oficiální regionální periodikum v letech 1960–1990.