12 - Antropologická

  1. Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea Mělník
    Číslo podsbírky1498
    Obor12 - Antropologická
    Počet předmětů58
      Detail lidské kostry – levá a pravá stehenní kost, eneolit, kultura zvoncovitých pohárů, lokalita Neratovice, starý fond - záchranný archeol. výzkum Archeologického ústavu AV v r. 1938, inv.č. An 1. Detail páteře s jednotlivými obratly, doba laténská, lokalita Vliněves, starý fond- záchranný archeologický výzkum Archeologického ústavu AV v r. 1939, inv.č. An 2. Zlomek pravděpodobně vřetenní a loketní kosti, neolit, kultura vypíchané keramiky, lokalita Kralupy nad Vltavou, převod, nález získaný v r. 1927, inv. č. An 3. Část stehenní kosti v oblasti kloubu, neolit, kultura vypíchané keramiky, lokalita Liběchov, starý fond- záchranný archeol. výzkum Archeologického ústavu AV v r. 1962-64, inv. č. An 4. Torzo lidské lebky, doba halštatská, kultura bylanská?, lokalita Vepřek, převod, nález získaný v r. 1958, inv. č. An 5. Zlomek lidské lebky a část vřetenní a loketní kosti, doba bronzová, kultura knovízská, lokalita Lužec nad Vltavou, starý fond, inv. č. An 6. Kost týlní, spánková, temenní, část čelisti a zubů, eneolit, kultura šnůrové keramiky?, lokalita Horní Počaply?, převod, inv. č. An 8. Stehenní kost, eneolit, kultura jordánovská, lokalita Kralupy nad Vltavou, převod, nález získaný v r. 1957, inv. č. An 9. Torzo dětské lebky, doba bronzová, kultura knovízská, lokalita Nelahozeves, převod, inv. č. An 10. Torzo lidské lebky a část stehenní kosti, doba laténská/ doba římská, lokalita Veltrusy, převod, nález získaný v r 1956, inv. č. An 11. Spánková a temenní kost a zlomek čelisti, doba bronzová, kultura knovízská, lokalita Lešany, převod, inv. č. An 12. Torzo dětské lebky a klíční kost, ze žárového dětského hrobu?, doba halštatská, kultura bylanská, lokalita Lešany, převod, nález získaný v r. 1930, inv. č. An 13. Holenní kost, doba laténská, lokalita Střednice, starý fond, nález získaný před NVČ 1895 v Praze, inv. č. An 14. Žárový hrob, doba římská, lokalita Kly-Krausovna, starý fond, nález získaný v r. 1923, inv. č. An 15. Žárový hrob, doba římská, lokalita Čečelice, starý fond, inv. č. An 16. Žárový hrob, doba římská, lokalita Čečelice, záchranný archeologický výzkum mělnického muzea v r. 1965, inv. č. An 17. Část lebky se zbytkem zeleného probarvení po bronzovém předmětu a pažní kost, raný středověk, lokalita Daminěves, záchranný archeologický výzkum mělnického muzea v r. 1964, inv. č. An 19. Žárový hrob, doba římská, lokalita Nedomice-Ovčáry, převod, inv. č. An 21. Žárový hrob, doba římská, lokalita Nedomice, převod, inv. č. An 22. Dlouhé lidské kosti, neolit, kultura vypíchané keramiky?, lokalita Kralupy nad Vltavou, záchranný archeologický výzkum mělnického muzea v r. 1967, inv. č. An 23. Torzo lidské lebky, doba bronzová, kultura únětická, lokalita Kralupy nad Vltavou, Lobeček, starý fond, záchranný archeologický výzkum Archeologického ústavu AV v r. 1927, inv. č. An 25. Uložení antropologické podsbírky. Detail uložení antropologické podsbírky. Uložení antropologické podsbírky. Torzo lidské lebky, doba bronzová, kultura knovízská, lokalita Kralupy nad Vltavou, Lobeček, převod, záchranný archeologický výzkum Archeologického ústavu AV v r. 1927, inv. č. An 7. Zlomek loketní kosti, mladší doba halštatská, lokalita Vliněves, starý fond, záchranný archeologický výzkum Archeologického ústavu AV v r. 1937-1938, inv. č. An 18. Torzo lidské lebky, eneolit, kultura zvoncovitých pohárů, lokalita Neratovice, převod, inv. č. An 20. Lidská lebka, datace neurčena, lokalita Mělník- Blata, záchranný archeologický výzkum mělnického muzea v r. 1969, inv. č. An 27.