2 - Petrografická

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
  Číslo podsbírky1740
  ÚzemíZcela převažující část této sbírky pochází ze sběrů na území bývalého Československa a z něj jde hlavně o území současné České republiky. Geologicky jde o dvě oblasti odkud sběry hornin vytvořily petrografickou sbírku a to Český masiv v západní části České republiky a Západní Karpaty ležící ve východní části této republiky. Převážný podíl celé sbírky pak připadá na moravskou část Západních Karpat, menším podílem je v ní zastoupená česká část z Českého masivu.Zcela převažující část této sbírky pochází ze sběrů na území bývalého Československa a z něj jde hlavně o území současné České republiky. Geologicky jde o dvě oblasti odkud sběry hornin vytvořily petrografickou sbírku a to Český masiv v západní části České republiky a Západní Karpaty ležící ve východní části této republiky. Převážný podíl celé sbírky pak připadá na moravskou část Západních Karpat, menším podílem je v ní zastoupená česká část z Českého masivu.
  ObdobíNejstarší sběry hornin této sbírky jsou ze třicátých let dvacátého století a převážná část celé sbírky pochází z let 1944-1958. Základ sbírky byl utvořen sběratelem (tehdejším spolupracovníkem Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě) Svatoplukem Krausem z Uherského Brodu. Z tohoto muzea byla celá jeho sbírka hornin převzatá podle hospodářské smlouvy v r.1985 do tehdejšího Oblastního muzea jihovýchodní Moravy v Gottwaldově - nyní Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Svatopluk Krause byl také asi do r.1962 kurátorem sbírky v době, kdy byla uložená v Muzeu J.A. Komenského v Uherském Brodě. Od r.1985 po převzetí sbírky do bývalého Oblastního muzea Gottwaldov - nyní Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně je kurátorem sbírky Jiří Krist.Nejstarší sběry hornin této sbírky jsou ze třicátých let dvacátého století a převážná část celé sbírky pochází z let 1944-1958. Základ sbírky byl utvořen sběratelem (tehdejším spolupracovníkem Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě) Svatoplukem Krausem z Uherského Brodu. Z tohoto muzea byla celá jeho sbírka hornin převzatá podle hospodářské smlouvy v r.1985 do tehdejšího Oblastního muzea jihovýchodní Moravy v Gottwaldově - nyní Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Svatopluk Krause byl také asi do r.1962 kurátorem sbírky v době, kdy byla uložená v Muzeu J.A. Komenského v Uherském Brodě. Od r.1985 po převzetí sbírky do bývalého Oblastního muzea Gottwaldov - nyní Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně je kurátorem sbírky Jiří Krist.
  PředmětySbírku tvoří vzorky všech tří základních druhů hornin tj. horniny vyvřelé, přeměněné (metamorfované) a usazené (sedimentární). Nejpočetněji jsou ze tří uvedených skupin zastoupeny horniny vyvřelé. Celkově tvoří petrografickou sbírku 580 jednotlivých kusů vzorků hornin.Počet inventárních čísel je přitom v příloze jejich uvedeného výčtu o něco nižší z toho důvodu, že pod jedním inventárním číslem je v některých nutných případech zaregistrováno i několik jednotlivých kusů hornin. Například pod inventárním číslem P 01024334/1 jsou zahrnuty celkem 4 jednotlivé kusy vzorků hornin.Sbírku tvoří vzorky všech tří základních druhů hornin tj. horniny vyvřelé, přeměněné (metamorfované) a usazené (sedimentární). Nejpočetněji jsou ze tří uvedených skupin zastoupeny horniny vyvřelé. Celkově tvoří petrografickou sbírku 580 jednotlivých kusů vzorků hornin.Počet inventárních čísel je přitom v příloze jejich uvedeného výčtu o něco nižší z toho důvodu, že pod jedním inventárním číslem je v některých nutných případech zaregistrováno i několik jednotlivých kusů hornin. Například pod inventárním číslem P 01024334/1 jsou zahrnuty celkem 4 jednotlivé kusy vzorků hornin.
  Obor2 - Petrografická
  Počet předmětů2796
   P 369 - DIORIT amfibolický - z lokality Brno - Bystrc, z lomu u silnice. Struktura je hypidiomorfně zrnitá. Součástky jsou všesměrně orientované s náznakem usměrnění. Obsidián - Liparské ostrovy Pěnovec - sz. od Březnice okres Zlín; vysrážený uhličitan vápenatý na rostlinných zbytcích (kořínky, stonky, listy) Pískovec - Rasová - lom; pískovec s mechanoglyfy a bioglyfy P 340 - SYENIT amfibolicko-biotitický z lokality Petrovice - na JJZ od Nového Města na Moravě ze starého lomu v lese. Má porfyrickou strukturu s hypidiomorfně zrnitou základní hmotou a vyrostli petrografická podsbírka petrografická podsbírka petrografická podsbírka