4 - Paleontologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
  Číslo podsbírky2546
  ÚzemíPřevážná část nálezů pochází především z moravských lokalit se zaměřením na zlínský kraj a jeho nejbližší okolí. Jednotlivě je materiál doplněn položkami z Čech, Slovenska a světa.
  ObdobíV Muzeu jihovýchodní Moravy dříve existovala kvalitní paleontologická sbírka, která z důvodu špatného uskladnění musela být zrušena a rozmístěna do několika jiných muzeí. V roce 2005 byla založena nová paleontologická sbírka, která je systematicky vytvářena a rozšiřována sběratelskou činností muzejního pracovníka - geologa a nákupem od soukromých sběratelů, případně dary. Kurátorem sbírky je nyní J. Šušolová.
  PředmětyPředmětem paleontologické sbírky je vytvoření časové škály, aby ve sbírkách byl materiál od jury (druhohory) až po čtvrtohory. Aby tak bylo možno v případě studia vidět typ horniny (který již např. naše sbírka obsahuje) a zároveň i fosilie, které se v dané hornině daného stáří mohou vyskytovat. Možnost sběru na našem území: vyskytují se zde makrofosilie, mikrofosilie a bioglyfy (= stopy po činnosti živočichů). Sbírku tvoří v současnosti celkem 134 vzorků.
  Obor4 - Paleontologická
  Počet předmětů161
   Amonit - Rudice - Seč; na fosilii jsou povlaky limonitu Korál - Želechovice; Acantophyllum sp. paleontologická podsbírka paleontologická podsbírka Trilobit - Stínava; poměrně dobře zachované oko s částí cephalonu Klepýtko - Protocallianassa antiqua - Benátky u Litomyšle; na vzorku se nachází část nekompletně zachovaného račího klepýtka Křídlo švába - boskovická brázda; jemně vrstevnatá břidlice s dobře patrným neúplně zachovalým křídlem švába paleontologická podsbírka