6 - Mykologická

  1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
    PředmětySušené stélky a plodnice ze všech systematických skupin hub a houbových organismů a stélky lišejníků (herbářové položky neboli exsikáty); sbírka typových položek nově popsaných druhů hub a lišejníků; kusová sbírka velkých plodnic, zejména chorošů a břichatkovitých hub; sbírka tekutinových preparátů hub; sbírka sádrových a moduritových modelů velkých hub (makromycetů); sbírka ilustrací hub od Otto Ušáka, Rudolfa Veselého a Bohumila Dvořáka; sbírka negativů se záběry hub nasnímanými Albertem Pilátem.Nejvýznamnější sběratelé: J. Anders, F. Bubák, A. C. J. Corda, J. Herink, A. Hilitzer, V. Holubová-Jechová, O. Klement, F. Kotlaba, V. Kuťák, P. M. Opiz, F. Petrak, A. Pilát, Z. Pouzar, M. Servít, V. J. Staněk, M. Svrček, J. Suza, V. Vacek, J. Velenovský, J. Veselský, E. Wichanský.