7 - Entomologická

  1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
    PředmětySbírku tvoří převážně suché preparáty ze všech řádů hmyzu z celého světa uložených v entomologických krabicích; nejpočetnější kolekci tvoří brouci (Coleoptera) a motýli (Lepidoptera). Sbírka zahrnuje i typové exempláře, kapalinové preparáty dospělců i jejich vývojových stádií a trvalé mikroskopické preparáty.Jedná se o srovnávací a dokladovou sbírku sbírku hmyzu, kteránslouží tuzemským i zahraničním badatelům, není však přístupná veřejnosti. Veřejnosti je určena entomologická část trvalé zoologické expozice v hlavní budově NM a občasné krátkodobé výstavy. Práce se sbírkami je veřejnosti rověž prezentována formou populárních článků, přednášek, konzultací a občasnými vystoupeními ve sdělovacích prostředcích.