24 - Sbírka broušených drahých kamenů

  1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
    PředmětySbírka reprezentuje přibližně 19 000 jednotlivých kusů a je tak nejen největší sbírkou svého druhu v České republice, ale i jednou z nejpočetnějších sbírek na světě. Ve sbírce jsou zastoupeny v podstatě všechny minerální druhy, které bývají jako drahé kameny využívány, a to téměř ve všech svých drahokamových odrůdách, u převážné většiny je známé i naleziště. Ve sbírce broušených drahých kamenů se nacházejí jak klasické, ve šperkařství hojně používané drahé kameny (např. diamanty, spinely, beryly, topazy, granáty, olivíny aj.), tak méně obvykle broušené kameny jako sfalerit, pyrit, fluorit, kuprit, rutil, sádrovec nebo aragonit.