24 - Sbírka meteoritů

  1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
    PředmětyKurátory sbírky byli kromě K. Vrby K. Tuček a M. Bukovanská.V současnosti je ve sbírce evidováno téměř 500 meteoritů, z toho je zastoupeno 181 kamenných meteoritů - chondritů a achondritů, 127 meteorických želez a 22 kamenných želez celkem ze 330 světových pádů a nálezů. Expozice je rozdělena do několika částí: 1 - úvodní všeobecná, 2 - systematická podle moderní klasifikace meteoritů, 3 - české a slovenské meteority, 4 - jevy při dopadu meteoritů, krátery a tektity a 5 - ukázky českých a světových meteoritů významné historicky, strukturně nebo minerálním složením.