2 - Petrografická

  1. Sbírkalupa Sbírka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
    PředmětySbírku tvoří vzorky všech tří základních druhů hornin tj. horniny vyvřelé, přeměněné (metamorfované) a usazené (sedimentární). Nejpočetněji jsou ze tří uvedených skupin zastoupeny horniny vyvřelé. Celkově tvoří petrografickou sbírku 580 jednotlivých kusů vzorků hornin.Počet inventárních čísel je přitom v příloze jejich uvedeného výčtu o něco nižší z toho důvodu, že pod jedním inventárním číslem je v některých nutných případech zaregistrováno i několik jednotlivých kusů hornin. Například pod inventárním číslem P 01024334/1 jsou zahrnuty celkem 4 jednotlivé kusy vzorků hornin.Sbírku tvoří vzorky všech tří základních druhů hornin tj. horniny vyvřelé, přeměněné (metamorfované) a usazené (sedimentární). Nejpočetněji jsou ze tří uvedených skupin zastoupeny horniny vyvřelé. Celkově tvoří petrografickou sbírku 580 jednotlivých kusů vzorků hornin.Počet inventárních čísel je přitom v příloze jejich uvedeného výčtu o něco nižší z toho důvodu, že pod jedním inventárním číslem je v některých nutných případech zaregistrováno i několik jednotlivých kusů hornin. Například pod inventárním číslem P 01024334/1 jsou zahrnuty celkem 4 jednotlivé kusy vzorků hornin.