24 - Orientační běh

  1. Sbírkalupa Sbírka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
    PředmětySportovní výstroj a nářadí (oděv, obuv, buzoly a ostatní pomůcky), orientační mapy, technické vybavení (označení kontrolních bodů a zařízení pro měření času), poháry, medaile, suvenýry s tematikou orientačního běhu, literatura o orientačních sportech, plakáty a filatelie. Sbírka je doplněna rozsáhlou dokumentací nejstaršího orientačního běhu v ČR Poháru města Zlína (písemné dokumenty i trojrozměrné předměty), dokumentací mistrovských závodů v ČR ve všech orientačních sportech, světových a evropských orientačních soutěží. Jednou z posledních zajímavostí bylo v květnu 2013 předání 2. řady archivu orientačních map ČSOS ve spolupráci se správcem archivu map Mgr. Lenhartem. Součástí jsou české O-mapy. Je to komplexní archiv české orientační kartografie.