4 - Paleontologická

  1. Sbírkalupa Sbírka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
    PředmětyPředmětem paleontologické sbírky je vytvoření časové škály, aby ve sbírkách byl materiál od jury (druhohory) až po čtvrtohory. Aby tak bylo možno v případě studia vidět typ horniny (který již např. naše sbírka obsahuje) a zároveň i fosilie, které se v dané hornině daného stáří mohou vyskytovat. Možnost sběru na našem území: vyskytují se zde makrofosilie, mikrofosilie a bioglyfy (= stopy po činnosti živočichů). Sbírku tvoří v současnosti celkem 134 vzorků.