Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů

COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. prohlašuje, že není vlastníkem dat uvedených v on-line katalogu IPAC. Za ochranu dat podle zákona č. 122/2013 Z. z., o ochraně osobních údajů odpovídá jejich vlastník, kterým je Centrální evidence sbírek muzejní povahy.

COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. má však možnost s daty manipulovat, a to na základě pokynů vlastníka, který za obsah těchto změn zodpovídá. V případě, že data jsou uložena na serverech společnosti COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o., společnost COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. nese zodpovědnost za jejich bezpečné uložení a zabezpečení proti zneužití třetí osoby. Vzájemné práva a povinnosti týkající se nakládání s daty jsou upřesněna smluvním vztahem mezi společností COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. a jejich vlastníkem.