25 - CSA - archeologická sbírka raného středověku středního Pomoraví

 1. Sbírkalupa Sbírka Moravského zemského muzea
  ÚzemíSbírka obsahuje předměty z lokalit na území okresu Uherské Hradiště na jihovýchodní Moravě, především pak z katastrů měst Staré Město a Uherské Hradiště a poblíž se nacházejících obcí.
  ObdobíSbírka dokumentuje období, které je ohraničeno 6. stoletím n. l., tj. příchodem Slovanů na Moravu, a 13. stoletím, tj. vznikem středověkých měst. Její hlavní období ovšem spadá do 9. století, do doby Velké Moravy. Jako samostatný subjekt v rámci MZM byla sbírka ustanovena dnem 1. 4. 2015, kdy došlo k vyčlenění sbírkových předmětů z výše uvedeného období a lokalit ze sbírky Archeologického ústavu MZM.
  PředmětyHlavními druhy předmětů ve sbírce jsou artefakty z pálené hlíny, kostí a parohů, kamene, železa, barevných a drahých kovů. Jedná se především o keramiku, užitkové a výrobní nástroje a potřeby, pozůstatky obydlí a architektury, šperky, zbraně a kuchyňský odpadový materiál (kosti).
  Obor25 - Jiná
  Počet předmětů57646
  Podsbírka obsahuje kulturní památky