25 - Obrazy

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod
  ÚzemíZáklad tvoří sbírka tzv. „Městské galerie", která byla od roku 1935 budována jako součást Městského muzea v Německém Brodě. Současný smysl podsbírky tvoří práce autorů v regionu Havlíčkobrodsko žijících, působících či region ve svých dílech zobrazujících.
  ObdobíNejstarším exponátem je třídílný pozdně gotický oltářní obraz z kostela sv. Vojtěcha z roku 1526. Podsbírka je stále živá a navyšuje počty svých předmětů o díla současných autorů.
  PředmětyV podsbírce jsou zastoupeny obrazy, grafiky, tisky a fotografie. V menší míře jsou v podsbírce zastoupeny obrazy starých mistrů ze 16.-18. století. Nejrozměrnějším obrazem je „Poslední večeře Páně“ 5,5x1,5 m od neznámého autora, pravděpodobně z pol. 17. století. Podsbírka obsahuje řadu hodnotných děl barokních mistrů jako např. obraz zakladatelky Gymnázia Kateřiny Barbory Kobzinové od Antonína Ignáce Stamice, portréty manželů hraběte a hraběnky Sylva Taroucca od Josefa Mánesa, obrazy Vratislava Nechleby, Jana Baucha, Václava Špály a dalších významných českých i zahraničních autorů. Nejrozsáhlejší část sbírky tvoří obrazy autorů spjatých s regionem Havlíčkobrodska od 19. století po současnost. Nejpočetněji jsou ve sbírkách zastoupeni malíři Antonín Waldhauser, Jan Čárt, Otakar Štáfl, Jaroslav Panuška, František Antonín Jelínek, František Škrabánek, ze současných autorů např. Josef Saska, Jan Exnar, Vendula Císařovská, František Neuwirt, Jiří Bašta a další. Podsbírka zahrnuje i uměleckou fotografii (např. fotografie Daniela Reynka, Dagmar Hochové, Jiřího Škocha, Vladimíra Stejskala, Aleny Dvořákové, Viktora Fischera, Františka Nárovce a dalších). Primárním cílem akviziční činnosti je dokumentace tvorby významných regionálních autorů a vytváření průřezových kolekcí jejich děl.
  Obor25 - Jiná
  Počet předmětů1340
   Epitaf Adama Lukeše, 17. století Neznámý: Zvěstování Panny Marie, 18. století Jaroslav Panuška: Středověký Brod, nedatováno Vratislav Nechleba: Autoportrét Antonín Ignác Stamic: Bolestný Kristus Černá Madona od neznámého autora Uložení podsbírky Obrazy Uložení podsbírky Obrazy Uložení podsbírky Obrazy Antonín Waldhauser: Chaloupka ve sněhu Jindřich Prucha: Jaro v Železných horách Portrét Josefa II. Korouhev kloboučnického cechu od neznámého autora Křídlový oltář z kostela sv. Vojtěcha od neznámého autora František Antonín Jelínek: Lipnický lom František Antonín Jelínek: Listopad na Vysočině Malířská paleta Jana Jůzla Malířská sedačka Otakara Štáfla Malířský kufr Otakara Štáfla Portrét Marie Terezie Antonín Waldhauser: Nocturno Jan Slavíček: Oblaka Jan Exnar: Obrazy ze života sv. Markéty Zdeněk Baloun: Po dešti Vratislav Nechleba: Portrét dámy s rudými vlasy Josef Mánes: Portrét hraběnky Julie Sylva Taroucca Antonín Waldhauser: Portrét chlapce Josef Jambor: Předjaří Stojan s paletou Otakara Štáfla Neznámý autor: Světec v krajině František Antonín Jelínek: Usnula Václav Špála: Zátiší s ovocem František Škrabánek: Zimní chalupy Oldřich Hlavsa: Zimní kraj s říčkou Neznámý: Žena s růží na prsou