24 - Plavba

 1. Sbírkalupa Sbírka Oblastního muzea Děčín
  ÚzemíPředměty ve sbírce pocházejí z území ČR, historického území Rakouska-Uherska, případně dnešního Německa. ČR je regionálně zastoupena především Děčínskem a hlavním městem Praha.
  ObdobíNejstarší sbírkové předměty pocházejí z 18. a 19. století, jádro sbírky tvoří exponáty ze století dvacátého.
  PředmětySbírka je členěna do tří hlavních tematických celků. Její jádro tvoří modely lodí, nákladních člunů a další techniky různých měřítek, zhotovené pro muzejní účely. Druhou částí je nejrůznější vybavení ze skutečných lodí, rozměrově přijatelné pro depozitáře. Poslední částí jsou dvourozměrné předměty především k tématu říční plavby. Materiál: kov, papír, dřevo, textil.
  Obor24 - Další
  Počet předmětů122