11 - Etnografická

 1. Sbírkalupa Sbírka Hanáckého muzea v přírodě
  ÚzemíSběrnou a výzkumnou oblastí je severní a střední část etnografické (národopisné) oblasti Haná včetně jejího blízkého okolí (Litovelsko, Olomoucko, Přerovsko, Prostějovsko, Konicko, Mohelnicko, Uničovsko a Šternbersko). Jádrovou oblastí muzejního sběru je Litovelsko a Olomoucko.
  ObdobíMuzejní sbírka dokumentuje převážně období od konce 18. století do poloviny 20. století s určitými přesahy až do současnosti. Sbírka se začala tvořit koncem 80. let 20. století v souvislosti s plánovaným vznikem Souboru staveb lidové architektury v Příkazích u Olomouce (známého též jako Hanácké skanzen), který byl otevřen veřejnosti dne 15. dubna 1990. Víceméně nesystematický sběr hmotných dokladů k dějinám lidové kultury na Hané trval další tři desetiletí. Většina předmětů se do sbírky dostala formou darů od občanů z obce Příkazy, respektive z blízkého okolí (Olomoucko, Litovelsko), menší část pak vlastním sběrem či nákupem. Sbírka byla postupně evidována třemi různými způsoby, ale žádná z těchto tří evidencí nesplňovala zákonná kritéria pro zápis sbírky do Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR. Dne 11. prosince 2018 byl Soubor staveb lidové architektury v Příkazích u Olomouce převeden ze správy Národního památkového ústavu do správy nové instituce – Národního muzea v přírodě se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm. Soubor staveb lidové architektury dostal nový název – Hanácké muzeum v přírodě. Od září 2020, krátce po nástupu nového kurátora Josefa Urbana, se sbírka postupně odborně zpracovává dle zákona č. 122/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Sbírkotvorná činnost Hanáckého muzea v přírodě se dále řídí vnitřním předpisem číslo MNvP/2020/46 s názvem Koncepce sbírkotvorné činnosti Národního muzea v přírodě na léta 2021–2025, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2021.
  PředmětySbírkové předměty jsou většinou národopisné povahy a lze je rozdělit do několika tematických skupin: domácnost a zpracování potravin, lidový nábytek, lidový textil, zemědělství, řemesla a obchod, zábava a hry, zvykoslovné předměty, písemnosti a tisky, lidová architektura a ostatní. Pokud jde o materiál, jsou sbírkové předměty především ze dřeva, kovu a keramiky.
  Obor11 - Etnografická
  Počet předmětů614
   Struhadlo na zelí. Jiří Vyhnánek, Unčovice, 1799. Forma na tvarůžky. Olomoucko, 1. pol. 20. století. Pražič na kávu. Olomoucko, přelom 19. a 20. století. Truhla malovaná. Olomoucko, 1. pol. 19. století. Prádelník (kostn). Příkazy?, přelom 19. a 20. století. Skříň kuchyňská (kredenc). Olomoucko, 1. pol. 20. století. Pila oblouková. Příkazy?, přelom 19. a 20. století. Džbán kovový. Olomoucko, 1. pol. 20. století. Mísa keramická. Příkazy?, 1. pol. 20. století. Lednička dřevěná. Olomoucko, přelom 19. a 20. století. Kříž závěsný (krucifix). Olomoucko?, přelom 19. a 20. století. Žně na Olomoucku. František Schön, olej, Olomouc,1950. Panna Marie s Ježíškem. Tisk, nelokalizováno, 1. pol. 20. století. Mandl ruční. Příkazy, přelom 19. a 20. století. Žehlička krejčovská. Firma Moravia, Mariánské údolí, 1. pol. 20. století. Kolébka pro miminko. Příkazy, 1. pol. 20. století. Nočník keramický. Olomoucko?, 1. pol. 20. století. Vanička na mýdlo. Olomoucko?, 1. pol. 20. století. Kolovrat dřevěný. Olomoucko, 1. pol. 20. století. Kladívko ševcovské. Příkazy?, přelom 19. a 20. století. Nádoba na petrolej. Příkazy?, 2. pol. 19. století. Kosa na plevel. Příkazy?, přelom 19. a 20. století. Dózy na cukr a kávu (2 ks). Olomoucko?, 1. pol. 20. století. Mlýnek na koření a ořechy. Olomoucko, 1. pol. 20. století. Forma na bábovku. Příkazy?, 1. pol. 20. století. Hrnek keramický. Příkazy?, 1. pol. 20. století. Sáně dětské. Příkazy?, 2. pol. 19. století. Pračka (kolébka). Olomoucko, 2. pol. 19. století. Valcha kovová. Olomoucko, 1. pol. 20. století. Otka (k pluhu). Příkazy?, 2. pol. 19. století. Kleště kovářské. Příkazy?, přelom 19. a 20. století. Kování na vůz. František Cepp, Olomoucko, 1875. Medomet kovový. Olomoucko, přelom 19. a 20. století. Brus ruční. Příkazy?, 1946. Nádoba (míra) na obilí. Příkazy?, 1. pol. 20. století. Trakač dřevěný. Olomoucko, přelom 19. a 20. století.