25 - Numizmatika a filatelie

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea regionu Valašsko, muzeum ve Valašském Meziříčí
  ÚzemíV podsbírce jsou evidovány sbírkové předměty dvou základních typů. Předměty filatelistického charakteru byly vydávány na území České republiky a ty numizmatické pochází prakticky z celého světa, přičemž nejpočetnější zastoupení má region střední Evropy.
  ObdobíFilatelistická část sbírky pokrývá období od vzniku první Československé republiky přibližně do zániku Československé socialistické republiky. V numismatické sbírce se nachází platidla od antiky po dvacáté století. Nejpočetnější zastoupení mají mince a bankovky raného novověku až recentní doby.
  PředmětyV této podsbírce jsou evidovány známky, aršíky, mince, bankovky, státovky, nouzové platidla, medaile, žetony a plakety.
  Obor25 - Jiná
  Počet předmětů2804
   H720-H726 Sada československých známek „Hradčany“, A. Mucha. H973-H975 Sada československých známek „T. G. Masaryk“, M. Švabinský. H984 Sada československých známek „T. G. Masaryk“, M. Švabinský. H987-H988 Sada československých známek „Hrady, krajiny a města“, ryl. K. Seizinger. H1526 Dukát Zikmunda Lucemburského. H1528 Dukát Josefa II. Habsbursko-Lotrinského. H1635 Malý bronz (neurčeno) Filipa II. Makedonského. H1638 Follis Justina I. (Byzantská říše). H2745 Desetihaléř ražený za vlády Františka Josefa I. (Rakousko-Uhersko). H2750 Koruna ražená za vlády Františka Josefa I. (Rakousko-Uhersko). H2754 Koruna ražená za vlády Františka Josefa I. (Rakousko-Uhersko). H2757 Krejcar ražený za vlády Františka Josefa I. (Rakousko-Uhersko). H2769 Krejcar Leopolda I. Habsburského. H2783 Třicetikrejcar, tzv. H2792 Jubilejní ražba k 40. výročí korunovace Františka Josefa I. v Budapešťi (Rakousko-Uhersko). H2796 Půlkrejcar Marie Terezie (Josef II. jako spoluvládce od r. 1769). H2803 Krejcar Josefa II. Habsbursko-Lotrinského. H2805 Grešle Josefa II. Habsbursko-Lotrinského. H2806 Dvacetník Marie Terezie Habsburské. H2809 Krejcar Josefa II. Habsbursko-Lotrinského. H4025 Sada československých známek „Sokolské zimní hry“ s kupony, C. Bouda. H4051-H4054 Sada československých známek „Hradčany“, A. Mucha. Přetisk „DOPLATIT“. H4057-H4060 Sada československých známek „Hospodářství a vědy“, J. Obrovský. Přetisk „DOPLATIT“. H4250-H4251 Československé známky „Kde domov můj“, J. Mánes a „85. narozeniny T. G. Masaryka“, ryl B. Heinz. Uložení podsbírky v depozitáři Uložení podsbírky v depozitáři Uložení podsbírky v depozitáři