24 - Užitá grafika

 1. Sbírkalupa Sbírka UPM
  ÚzemíSbírka je orientována zejména na evropskou provenienci s hlavním zaměřením na české země
  ObdobíSbírka obsahuje cca 25.000 předmětů a dokládá vývoj rozmanitých typů užité grafiky od 15. století až po současnost. Vznikala jako organická součást sbírky knih a starých tisků a byla průběžně doplňována, zejména z musejních výstav a soutěží prvních desetiletí 20. století. Sbírku výrazně obohatil Hugo Steiner-Prag, který byl také jedním z jejích kurátorů v 30. letech 20. století.Sbírka je podchycena ve významných katalozích Uměleckoprůmyslového musea, Národní galerie, Obecního domu a v řadě zahraničních publikací.
  PředmětySbírka vyniká rozmanitostí druhů užité grafiky. Jsou do ní zařazeny grafické předlohy pro užité umění, autorské originální návrhy (např. Preissig, Mucha ad.) pro knihu a užité umění, interiéry a architekturu, exlibris, drobná devocionální grafika, příležitostná, reklamní a akcidenční grafika, diplomy, kalendáře, hrací karty, etikety, nálepky, taneční pořádky, pohlednice, tapety, předsádkové papíry, vstupenky, knižní obálky, nátisky, výmalby, malby interiérů, grafický design. Sbírka je značně výstavně vytěžována pro tuzemské i zahraniční výstavy a je přístupná ve stálých expozicích UPM.
  Obor24 - Další
  Počet předmětů29263