25 - Historická sbírka - fond bývalého muzea v Podbořanech

 1. Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea v Žatci
  ÚzemíPodbořany a okolí
  ObdobíSbírku tvoří předměty z 18. až 20. století. Vznik sbírky souvisí se založením Spolku pro pěstování vlastivědy v soudních okresech Podbořany a Jesenice v roce 1926. Spolek začal promyšleně sbírat archeologické nálezy a ostatní hmotné památky. V roce 1927 bylo v Podbořanech založeno Městské muzeum v prostorách učňovské školy. Po roce 1945, za působení Miroslava Marka jako správce, dostalo muzeum nové místnosti v budově okresního soudu a zároveň bylo obohaceno o sbírky odsunutých Němců. Vlastní sbírkotvornou činnost téměř nevyvíjelo. Po roce 1948 byly muzeu odebrány místnosti v soudní budově a sbírka byla provizorně uložena na radnici. V roce 1950 byla sbírka převezena na zámek v Krásném Dvoře a částečně zpřístupněna veřejnosti. K oživení muzejní činnosti došlo až v roce 1959, kdy byl ustaven Vlastivědný kroužek přátel muzea a správcem stanoven Jindřich Sládek. Od roku 1961 působil v muzeu František Šíma. V důsledku správní reformy z roku 1960 navštívili poslední návštěvníci podbořanské muzeum v roce 1963, pak bylo zrušeno. Podbořanská sbírka byla v únoru 1965 přestěhována do žateckého muzea. Fond bývalého muzea v Podbořanech - historickou sbírku zpracoval v letech 1984-1985 Dr. Jiří Waldhauser, CSc.
  PředmětySbírka muzea v Podbořanech je značně různorodá. Relativně větší celky tvoří sklo a keramika (ukázky výrobků keramických továren v Podbořanech), militaria (výrobky puškařské rodiny Lässigů z 19. století), drobné řemeslné nástroje, hodiny, plastiky a obrazy. Materiál: různé kovy a slitiny, dřevo, sklo, keramika, porcelán, kůže, textilie
  Obor25 - Jiná
  Počet předmětů508
   Uložení fondu bývalého muzea v Podbořanech 3 Sádrová forma do zatáčecího kruhu. Datace: 20. století. Původ: Ze staré sbírky muzea v Podbořanech. Provenience: Podbořansko. Důvod uložení: Převzetí a správa sbírkového fondu zrušené instituce. Plavený kaolín ve skleněném obalu. Datace: neuvedena. Původ: Ze staré sbírky muzea v Podbořanech. Provenience: Buškovice. Důvod uložení: Převzetí a správa sbírkového fondu zrušené instituce. Cechovní prapor. Datace: 1857. Původ: Ze staré sbírky muzea v Podbořanech. Provenience: Nepomyšl. Důvod uložení: Převzetí a správa sbírkového fondu zrušené instituce. Cínový krucifix. Datace: 19. století. Původ: Ze staré sbírky muzea v Podbořanech. Provenience: Neuvedena. Důvod uložení: Převzetí a správa sbírkového fondu zrušené instituce. Cínový půllitr. Datace: 18. století. Původ: Ze staré sbírky muzea v Podbořanech. Provenience: Neuvedena. Důvod uložení: Převzetí a správa sbírkového fondu zrušené instituce. Helma hasičská. Datace: 1. pol. 20. st. Původ: Ze staré sbírky muzea v Podbořanech. Provenience: Neuvedena. Důvod uložení: Převzetí a správa sbírkového fondu zrušené instituce Perkusní puška. Datace: 19. století. Původ: Ze staré sbírky muzea v Podbořanech. Provenience: Neuvedena. Důvod uložení: Převzetí a správa sbírkového fondu zrušené instituce. Pistole, perkusní dvouhlavňová. Datace: okolo roku 1800. Původ: Ze staré sbírky muzea v Podbořanech. Provenience: Neuvedena. Důvod uložení: Převzetí a správa sbírkového fondu zrušené instituce. Sudlice ponocného. Datace: Neurčená. Původ: Ze staré sbírky muzea v Podbořanech. Provenience: neurčená. Důvod uložení: Převzetí a správa sbírkového fondu zrušené instituce. Plastika sv. Anny. Uvedená datace: 19. století. Původ: Ze staré sbírky muzea v Podbořanech. Provenience: neurčená. Důvod uložení: Převzetí a správa sbírkového fondu zrušené instituce. Čepeček ke kroji. Datace: Neuvedena. Původ: Ze staré sbírky muzea v Podbořanech. Provenience: Neuvedena. Důvod uložení: Převzetí a správa sbírkového fondu zrušené instituce. Důstojnická šavle. Datace: Počátek 20. století. Původ: Ze staré sbírky muzea v Podbořanech. Provenience: Neuvedena. Důvod uložení: Převzetí a správa sbírkového fondu zrušené instituce. Brusle. Datace: Neuvedena. Původ: Ze staré sbírky muzea v Podbořanech. Provenience: Neuvedena. Důvod uložení: Převzetí a správa sbírkového fondu zrušené instituce. Malířský kroužek pro keramiky. Datace: Neuvedena. Původ: Ze staré sbírky muzea v Podbořanech. Provenience: Neuvedena. Důvod uložení: Převzetí a správa sbírkového fondu zrušené instituce. Džbán s cínovým víčkem. Datace: 19. století. Původ: Ze staré sbírky muzea v Podbořanech. Provenience: Údajně Mužakov v Lužici. Důvod uložení: Převzetí a správa sbírkového fondu zrušené instituce. Džbánek hnědý se žlutými glazovanými pásy. Datace 1863. Původ: Ze staré sbírky muzea v Podbořanech. Provenience: neurčená. Důvod uložení: Převzetí a správa sbírkového fondu zrušené instituce. Lesní roh. Uvedená datace: 2. pol. 19. století. Signováno Anton Műller – Graslitz. Původ: Ze staré sbírky muzea v Podbořanech. Důvod uložení: Převzetí a správa sbírkového fondu zrušené instituce. Hodiny. Uvedená datace: 19. století. Původ: Ze staré sbírky muzea v Podbořanech. Provenience: neurčená. Důvod uložení: Převzetí a správa sbírkového fondu zrušené instituce. Dřevěná oltářní plastika hlavy andělíčka. Datace 18. století. Původ: Ze staré sbírky muzea v Podbořanech. Provenience: neurčená. Důvod uložení: Převzetí a správa sbírkového fondu zrušené instituce. Rychtářské právo. Datace: Neuvedena. Původ: Ze staré sbírky muzea v Podbořanech. Provenience: Neuvedena. Důvod uložení: Převzetí a správa sbírkového fondu zrušené instituce. Keramický dymák. Datace: Neuvedena. Původ: Ze staré sbírky muzea v Podbořanech. Provenience: Neuvedena. Důvod uložení: Převzetí a správa sbírkového fondu zrušené instituce. Mlýnek. Datace: Neuvedena. Původ: Ze staré sbírky muzea v Podbořanech. Provenience: zn. GARANTI. Důvod uložení: Převzetí a správa sbírkového fondu zrušené instituce. Sada závaží. Datace: Neuvedena. Původ: Ze staré sbírky muzea v Podbořanech. Provenience: Neuvedena. Důvod uložení: Převzetí a správa sbírkového fondu zrušené instituce. Dřevěná plácačka k praní prádla. Datace: Neuvedena. Původ: Ze staré sbírky muzea v Podbořanech. Provenience: Neuvedena. Důvod uložení: Převzetí a správa sbírkového fondu zrušené instituce. Okov. Datace: 18. století. Původ: Ze staré sbírky muzea v Podbořanech. Provenience: Neuvedena. Důvod uložení: Převzetí a správa sbírkového fondu zrušené instituce. Depozitární uložení sbírky. Depozitární uložení sbírky. Depozitární uložení sbírky. Depozitární uložení sbírky. Depozitární uložení sbírky.