15 - Výtvarného umění

 1. Sbírkalupa Sbírka Oblastního muzea v Chomutově, příspěvková organizace
  ÚzemíObrazy: sbírka pochází převážně ze současného okresu Chomutov. Plastiky: naprostá většina předmětů pochází z území severozápadních Čech. Zejména z okresu Chomutov.
  ObdobíObrazy: nejstarší exponát sbírky lze datovat do období kolem roku 1500. Jedná se o oboustranně malovaná křídla oltáře s mariánskými výjevy. 1. pol. 16. století je ve sbírce zastoupena dalšímu deskovými oltářními obrazy (Monogramisty I. W. z roku 1526, oltářem z dílny Hanse Hesse).Období 16. a 17. století je zastoupeno množstvím náboženských maleb a portrétů ( portréty Jiřího Popela a Margarety z Lobkovic, Izabely a Jana Adama Hrzána z Harasova, portréty Marie Terezie a Josefa II. od F. K. Fahreschona). Období 19. a 20. století je ve sbírce obsaženo největším počtem obrazů a grafik. V současné době je akviziční činnost zaměřena především na zachycení změn k nimž došlo v 19. a 20. století. v chomutovském regionu a na mapování prací chomutovských výtvarníků. Základem sbírky byla kolekce obrazů, sebraných členy muzejní společnosti, založené v roce 1911. Po otevření muzea v roce 1923 přešla kolekce do jeho sbírek. Sbírka byla rozšiřována především nákupy , dary a po roce 1945 i převody ze zrušených muzeí v regionu. V 90. letech 20. století byl do sbírky převeden z NG v Praze větší soubor grafických listů.Plastiky: významnou součástí sbírky je soubor pozdněgotických skulptur z 15. a poč. 16. století. Jádro tohoto souboru vzniklo již před válkou, kdy byla v Chomutově v r. 1928 uspořádána výstava gotických soch a deskových obrazů z let 1330 - 1530. Předválečné nákupy a dary se po válce doplnily o sochy převedené ze zrušených městských muzeí v Jirkově, Vejprtech, Přísečnici, Kadani a z Červeného Hrádku. Těmito převody se do sbírek dostaly nejen další pozdně gotické sochy, ale také další sochy barokní, které tvoří další významný soubor. Dále byla sbírka doplňována v průběhu 60. a 70. let svozy z kostelů, ketré zanikly v důsledku důlní činnosti a v důsledku výstavby vodních děl. Mimo pozdně gotických barokních soch jsou ve sbírce zastoupeny práce z 19. století, zejména drobné lidové práce. 20. století je zastoupeno jen několika bronzovými plastikami z 20. a 30. let a několika dalšími jednotlivými kusy. Dnes je akviziční činnost v podstatě ukončena.
  PředmětyObrazy: sbírka obsahuje práce na dřevě, plátně, papíru, pergamenu, skla a plechu. Jsou provedeny různými technikami od olejomalby, tempery, akvarelu, až po kresby různými technikami a různé grafické techniky.Plastiky: kromě soch jsou ve sbírce i oltářní nástavce, sokly, jednotlivé atributy (korunky, štíty ap.). Většina soch je zhotovena ze dřeva, ale jsou zde díla z pískovce, bronzu, litiny, sádry a porcelánu.
  Obor15 - Výtvarného umění
  Počet předmětů3142
  Podsbírka obsahuje kulturní památky
   Andílek, autor neznámý, 1. pol. 18. stol., dřevo, v – 50 cm, získáno svozem z kadaňské kaple v Chomutově před r. 1950, inv. č. Pl 87 Ohře u Vikletic, Josef Hvozdenský, 1960, olej na plátně, 67 x 94 cm, získáno r. 1962, inv. č. O 896 Chomutov, Johann Georg Vogt, 1712, mědiryt, 15,5 x 20,1 cm, zakoupeno r. 2012, inv. č. O 2337 Sv. Florián, autor neznámý, 2. pol. 18. stol., kombinovaná technika, 58 x 43 cm, získáno převodem z městského muzea v Kadani r. 1976, Inv. č. O 2536 Cesta na Golgotu s Ukřižováním, Jan Michael Bretschneider?, 1682, olej na plátně, 147,5 x 102 cm, získáno před r. 1950, inv. č. O 2050 Papež Inocenc XI.?, autor neznámý, konec 17. stol., mramor, dřevo, v – 76 cm, získáno svozem ze zámku Červený Hrádek r. 1964, inv. č. Pl 123 Marie s dítětem, autor neznámý, 2. pol. 18. stol., dřevo, v – 34,5 cm, získáno převodem z městského muzea v Jirkově r. 1964, inv. č. Pl 22 Assumpta, autor neznámý, před r. 1493, dřevo, v – 58 cm, získáno svozem z františkánského kláštera v Kadani r. 1982, inv. č. Pl 95 Bojovník, Karel Meloun, 1991, ušlechtilá ocel a pískovec, v – 14 cm, získáno darem od autora r. 1991, inv. č. Pl 125 Římský bojovník, autor neznámý, 19. stol., bronz a mramor, v – 29 cm, získáno před r. 1950, inv. č. Pl 130 Immaculata, autor neznámý, 2. pol. 18. stol., dřevo, v – 62 cm, získáno před r. 1950, inv. č. Pl 51 Zastavení křížové cesty – Kristus potkává Veroniku, autor neznámý, 18. stol., dřevo, v – 78 cm, získáno před r. 1950, Pl 73 Rakousko-Uherský císařský znak, autor neznámý, 19. stol., dřevo, v – 73 cm, získáno převodem z městského muzea v Kadani r. 1976, inv. č. Plk 93 Sv. Lukáš, autor neznámý, 18. stol., dřevo, 41 x 31 cm, získáno převodem z městského muzea v Kadani r. 1976, inv. č. Plk 122 Světice z Úhošťan, autor neznámý, 1420-40, dřevo, v – 67 cm, získáno převodem z městského muzea v Kadani r. 1976, inv. č. Plk 69 Sv. Roch, autor neznámý, 18. stol., dřevo, v – 76 cm, získáno převodem z městského muzea v Kadani r. 1976, inv. č. Plk 71 Prunéřov, Milan Kraus, 1962, kombinovaná technika na papíru, 43 x 30,5 cm, zakoupeno r. 1962, inv. č. O 116 Želinský oltář, Mistr I. W., 1526, tempera na dřevě, 252 x 308cm, získáno převodem z městského muzea v Kadani r. 1976, inv. č. O 836 - 841 Most přes Chomutovku v Horní Vsi, Otto Hennlich, poč. 20. stol., olej na plátně, 40 x 58 cm, získáno před r. 1945, inv. č. O 1091 Jednorožec, Gerfried Schellberger, 1938, olej na plátně, 73,5 x 87 cm, získáno před r. 1945, inv. č. O 1280 Vyhnání z ráje, Michael Jindřich Rentz, 40. léta 18. stol., mědirytina, 32,5 x 22 cm, získáno převodem z NG v Praze r. 1997, inv. č. O 1392 Chalupy v zimě, Louis Zimmermann, 1919, olej na plátně, 48,5 x 41 cm, získáno před r. 1945, inv. č. O 2028 Portrét Theresie Tannenberger-Perthold, autor neznámý, 1. třetina 19. stol., olej na plátně, 117 x 86,5 cm, získáno převodem z městského muzea v Kadani r. 1976, inv. č. O 2109 Paměť krajiny, Vladimír Valeš, 1999, olej na překližce, 64 x 52,5 cm, zakoupeno r. 2006, inv. č. O 2142 Sv. Josef s Ježíškem, autor neznámý, 18. stol., olej na plátně, 63,5 x 43,5 cm, získáno převodem z kláštera alžbětinek v Kadani r. 1965, inv. č. O 2175 Depozitář podsbírky Výtvarného umění - uložení obrazů Depozitář podsbírky Výtvarného umění - uložení soch Depozitář podsbírky Výtvarného umění - uložení soch Depozitář podsbírky Výtvarného umění - uložení obrazů