24 - Lapidárium

 1. Sbírkalupa Sbírka Oblastního muzea v Chomutově, příspěvková organizace
  ÚzemíKamenné artefakty převážně z Chomutovska, ev. Kadaňska.
  ObdobíSbírka vznikala od založení muzejního spolku a lapidárium bylo zpřístupněno v r. 1923. Původně zde byly zařazeny články z portálu chomutovské radnice a náhrobníky z kostela sv. Kateřiny. Později se sbírka doplňovala o artefakty z některých zaniklých kostelů. Do sbírky se nejvíce zapisovalo v roce 1951, po generální inventuře v roce 1979, 1984, 1985 a 1996. Sbírka se bude dále doplňovat sběrem či zápisem kamenných věcí přemístěných do muzea z frant. Kláštera v Kadani v posledních letech. Nejstarším exponátem jsou Boží muka ze Všestud nesoucí výrazné prvky ranné gotiky. Většinou se ale jedná o práce renesanční a barokní z 16. - 19. Století.
  PředmětyVe sbírce jsou převážně díla z pískovce či opuky, je sem ovšem zařazen zvon , železná vrata a mříž. Nejpočetněji jsou zde zastoupeny náhrobní kameny, hraniční kameny , náhrobky s kříži, erbovní znaky (mezi nimi 2 znaky Chomutova), ale i volné sochy (Immaculaty, Piety). Zajímavá je vítací socha z Ahníkova či alegorické postavy pána a sedláka ze zámku v Prunéřově.Ve sbírce se nachází i dvě busty římských císařů z duchcovské sbírky M. Brauna. Dvě renesanční opukové plastiky sv. Václava a Floriána z radničního portálu byly vystaveny i na výstavě gotiky sz. Čech v roce 1928. Velká většina kamenných artefaktů pochází z černovické kamenické huti.Vzhledem ke generální opravě Mnišského dvorečku v roce 2000/01, kde je lapidárium umístěno, prošla převážná většina předmětů restaurováním či základním ošetřením.
  Obor24 - Další
  Počet předmětů248
   Depozitář č. I. sbírky Lapidárium - SKLEP pod radnicí, zde uloženy předměty (architektonické články) z archeologického výzkumu na Žižkově náměstí v Chomutově z roku 2008, který prováděl UAPP Most Depozitář č. II. sbírky Lapidárium, VĚŽ v Domě J. Popela z Lobkovic, zde jsou uloženy méně vzácné předměty různého druhu sbírky Lapidárium Panna Marie Immaculata z Jirkova, vrcholné baroko, inv. č. La 9, pískovec, převod z MěNV Jirkov v r. 1984, vystavena v kostele sv. Kateřiny Fragment okenního prutu z kostela sv. Kateřiny v Chomutově, 2. polovina 13. století, inv. č. La 39/1, pískovec, převod z MěÚ Chomutov v r. 1996, vystaven v expozici Lapidária na Mnišském dvorečku Pieta neznámého původu, baroko, inv. č. La 54, pískovec, starý fond muzea, vystavena v expozici Lapidária na Mnišském dvorečku Sousoší Krista na hoře Olivetské z farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chomutově,počátek 17. století,inv. č. La 69,pískovec,starý fond muzea,vystaveno v expozici Lapidária na Mnišském dvorečku Spodní část pilíře/schodnice točitých schodů z veitmil. zámku v Chomutově,1480-1530,inv. č. La 96,míšeň. pozdně got. sloh,pískovec,starý fond muzea,vystavena v expozici Lapidária na Mnišském dvorečku Kovaný náhrobní kříž s podstavcem neznámého původu, 1669, inv. č. La 128, kříž ze železa, podstavec z pískovce, starý fond muzea, depo věž Kované dveře neznámého původu, 17. – 18. století, inv. č. La 137, železo, starý fond muzea, umístěny v Domě J. Popela z Lobkovic Fragment profilovaného rohu ostění okna s přetínanými pruty,zřejmě z býv. zámku v Chomutově,pozd. gotika,inv. č. La 157,získán z archeolog. výzkumu na Žižkově náměstí v Chomutově v r. 2008,depo sklep Fragment pilastru portálu z veitmil. zámku v Chom.,1525-1549,inv. č. La 164,terakota,získán z archeolog. výzkumu na Žižkově náměstí v Chomutově v r. 2008,vystaven v expo Lapidária na Mnišském dvorečku Franz Maidburg,sochy sv. Václava a Floriána z bývalého raně renesančního portálu veitmil. zámku v Chomutově,1529-1533,inv. č. La 1 a 2,opuka,starý fond muzea,vystaveny v expozici Všemu světu na útěchu Křížová střílna, nalezená v domě čp. 75 v Revoluční ulici v Chomutově, gotika, inv. č. La 15, pískovec, získána darem v r. 1928, vystavena v expozici Fialova mechanického betlému Náhrobník syna Šimona Bauerbendta (†16.9.1613) se zobrazením postavy zemřelého,provenience Chomutov (?),inv. č. La 23,pískovec,starý fond muzea,vystaven v expozici Lapidária na Mnišském dvorečku Epitaf Bonuše Caltové z Kamenné Hory (†20.1.1511),manželky Beneše z Veitmile,z kostela sv. Kateřiny v Chomutově,inv. č. La 27,opuka,starý fond muzea,vystaven v expozici Lapidária na Mnišském dvorečku Hraniční kámen neznámého původu, 1769, inv. č. La 44, pískovec, starý fond muzea, depo sklep Křtitelnice z kostela sv. Jakuba Většího ve Škrli, konec 16. či počátek 17. století, inv. č. La 49 a La 50, pískovec, starý fond muzea, vystavena v kostele sv. Kateřiny Městský znak Chomutova, baroko/rokoko, inv. č. La 60, polychromovaný pískovec, získán sběrem v r. 1950, vystaven v expozici Lapidária na Mnišském dvorečku Spodní díl městského vinného lisu, pravděpodobně z Chomutova, inv. č. La 72, pískovec, starý fond muzea, vystaven v expozici Lapidária na Mnišském dvorečku Matyáš Bernard Braun – dílna (?), tzv. Callotovský vítací trpaslík z bývalého zámku v Ahníkově, před 1738, inv. č. La 76, pískovec, starý fond muzea, vystaven v expozici Lapidária na Mnišském dvorečku Sloupková boží muka ze Všestud, pravděpodobně 13. století, inv. č. La 90, pískovec, starý fond muzea, vystaveny v expozici Lapidária na Mnišském dvorečku Nápisová pamětní deska z rodného domu něm. básníka a spisovatele F. Stamma v Mezilesí, 1875-1900, inv. č. La 107, mramor, získána darem v r. 2003, vystavena na chodbě Domu Jiřího Popela z Lobkovic Jedna ze 2 vrcholových váz z průčelního štítu kostela sv. Ducha v Chomutově,2. pol. 18. st.,inv. č. La 127,pískovec,získány darem Pravoslavné církve v Chomutově r. 2004,umístěny před městs. knihovnou Matyáš Bernard Braun–dílna,jedna z byst řím. císařů z duchcovského zámku,1737,inv. č. La 135,pískovec,starý fond muzea,spolu s druhou bystou umístěna před kanceláří primátora na chomutovské radnici Epitaf Rosiny von Kempt ze zaniklého kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přísečnici, 1739, inv. č. La 146, pískovec, získán vícenálezem v r. 2001, vystaven v kostele sv. Kateřiny Hlava – fragment sochy neznámého původu, baroko, inv. č. La 147, pískovec, získána do muzea vícenálezem v r. 2001, do sbírky Lapidárium převedena ze sbírky Plastiky v r. 2006, depo věž Fragment schodnice toč. schodů z veitmil. zámku v Chomutově,1480-1530,inv. č. La 149,míšeň. pozdně got. sloh,pískovec,získán z archeolog. výzkumu na Žižkově náměstí v Chomutově v r. 2008,depo sklep Depozitář č. II. sbírky Lapidárium - VĚŽ v Domě J. Popela z Lobkovic, zde jsou uloženy méně vzácné předměty různého druhu sbírky Lapidárium Depozitář č. II. sbírky Lapidárium - VĚŽ v Domě J. Popela z Lobkovic, zde jsou uloženy méně vzácné předměty různého druhu sbírky Lapidárium Depozitář č. I. sbírky Lapidárium - SKLEP pod radnicí, zde uloženy předměty (architektonické články) z archeologického výzkumu na Žižkově náměstí v Chomutově z roku 2008, který prováděl UAPP Most Depozitář č. I. sbírky Lapidárium - SKLEP pod radnicí, zde uloženy předměty (architektonické články) z archeologického výzkumu na Žižkově náměstí v Chomutově z roku 2008, který prováděl UAPP Most