25 - Místní tisky

 1. Sbírkalupa Sbírka Oblastního muzea v Chomutově, příspěvková organizace
  ÚzemíSbírka "Místní tisky" pochází většinou z území chomutovského regionu, z části z míst regionů jiných - Mostecko, Lounsko, Chebsko, Tachovsko a Karlovarsko.
  ObdobíNejstarší knihy jsou z 19. Století. Základ sbírky vznikl již před válkou, kdy nákupy a dary byly získány knihy, mapy a jiné tisky. V 60. letech 20. století byly tyto akvizice zpracovávány a rozčleněny do fondů. Z části vznikla veřejně přístupná muzeijní knihovna a z knih, které se týkaly chomutovského regionu nebo zde byly vydány, vznikl fond místních tisků. Mezi jinými lze zvláště vyzdvihnout Heimatskunde des politischen Bezirkes Komotau z r. 1898, sešitová vydání Heimatskunde des Bezirkes Komotau z let 1927 - 1941, ediční počin muzejního spolku, či Geschichte der Stadt Weipert J. Wilda. Sbírka je neustále doplňována nejen nově vydávanými materiály, mimo jiné i o publikace vydávané Okresním muzeem v Chomutově, ale i staršími publikacemi.
  PředmětyKnihy, mapy a jiné tisky.
  Obor25 - Jiná
  Počet předmětů1795
   Pohled do depozitáře podsbírky Místní tisky Pohled do depozitáře podsbírky Místní tisky Pohled do depozitáře podsbírky Místní tisky MT 1312. Českoslovenští legionáři rodáci a občané okresu Cheb, Chomutov, Karlovy Vary 1914 – 1920. Praha, Československá obec legionářská 2000. Soupis dobrovolníků-legionářů okresu Chomutov MT 40. Geschichte der Stadt Weipert 1890 - 1914 / J. Wild. Weipert, Kommissionsverlag Buchhandlung F. Thoms 1926. (starý fond muzea) MT 6. Heimatskunde des politischen Bezirkes Komotau. Komotau, Deutscher Bezirkslehrerverein 1898. Kniha pojednává o soudních okrscích: Chomutov, Jirkov, Hora sv. Šebestiána. (starý fond muzea) MT 1276. Chráněná území okresu Chomutov / Čestmír Ondráček. Chomutov, OM 1999. Seznam a stručná charakteristika chráněných území Chomutovska. (vl. náklad OM) MT 1314. Jirkov na přelomu tisíciletí - kalendář pro rok 2001. Chomutov, Tiskárna AKORD 2000. Barevné letecké snímky Jirkova a jeho okolí. Získáno: nákupem MT 1326. Kalendář – Kadaň. Rok 2001. Kadaň, Adart 2000. Barevné fotografie zachycující historickou část města Kadaně. (dar) MT 1291. Pod pokličkou našich babiček a lidový malovaný nábytek / Vlasta Ondráčková, Ivana Loudová. Chomutov, Okresní muzeum 2000. Průvodní text k výstavě Okresního muzea v Chomutově. (vl. náklad OM) MT 1282. Leporelo – Královské město Kadaň. Kadaň, Město Kadaň 1999. Leporelo se skládá z 11 pohlednic památek města Kadaně. Způsob nabytí: výměnou MT 1296. Od Kalku po Boleboř a Blatno / Zdena Binterová. Chomutov, OM 2000. Dějiny obcí : Kalek, Jindřichova Ves, Načetín, Boleboř, Orasín, Svahová, Blatno, Bečov, Hrádečná, Květnov, Mezihoří, Radenov MT 1293. Perštejn proti toku času / Václav Wolf. 2000. Kniha popisuje přírodu Perštejnska, jeho historii, památky a vyprávění pamětníků. Příloha - Perštein hrad. Získáno: nákupem MT 1321. Pedagogická a vědecká činnost Františka Josefa Gerstnera / J. Kroupa. Praha, NTM 1983. Prof. Dr. Franz Josef rytíř Gerstner (1756-1832) tvůrce moderního inženýrského myšlení, nar. v Chomutově MT 1278. Pražské groše Karla IV. (1346 – 1378) / Václav Pinta. Chomutov, Česká numismatická společnost, pobočka Chomutov 1999. Autor publikace žije v Chomutově. Získáno darem MT 1273. Podkrušnohorský zoopark Chomutov. Chomutov, PZOO 2000. Průvodce Podkrušnohorským zooparkem v Chomutově, soupis a vyobrazení zvířat zde se nacházejících, informace o práci zooparku. (dar) MT 1279. Františkánský klášter v Kadani / Ondřej Ševců. Kadaň, Město Kadaň 2000. Průvodce. Popis kláštera a jeho historie. Doplněno kresbami interiéru kostela a 14 sv. pomocníků. Způsob nabytí: dar MT 1317. Jirkov / Zdena Binterová. Chomutov, Okresní muzeum 2000. Popis a dějiny zámku Červený Hrádek a obcí : Jirkov, Jindřišská a Vinařic. Doplněno fotografiemi a dobovými pohlednicemi. (vl. náklad) MT 1299. Otvice / Zdena Binterová. Chomutov, Okresní muzeum 2000. Dějiny a historie obce Otvice. Regionální literatura. (vl. náklad OM) MT 1297. Vysoká Pec / Zdena Binterová. Vysoká Pec, Obec 2000. Publikace podává informace o historii i současnosti Vysoké Pece, Drmal, Pyšné i zaniklých Kundratic a Podhůří. Regionální literatura.(dar) MT 11. Adressbuch der Stadt Komotau, Görkau und Sebastiansberg. Komotau, Aloys Grünzner 1937. (starý fond muzea) MT 1281. Díla gotických mistrů. Katalog sbírky gotických plastik a deskových obrazů Okresního muzea v Chomutově / Eva Šamšulová. Chomutov, Okresní muzeum 1999. (vl. náklad OM) MT 1304. Severočeské doly a.s. Chomutov . Doly Nástup Tušimice. Minulost a současnost. Chomutov, Severočeské doly 1996. Období od vzniku dolu po jeho současnost (dar) MT 1518. Heimatkunde des Bezirkes Komotau / Karl Viererbl ... 4. Band, Geschichte, 4. Heft, Reformation und Gegenreformation. Komotau, Deutscher Bezirkslehrerverein 1929. Způsob nabytí : sběrem MT 1305. Historičtí svědkové doby v euroregionu Krušnohoří / Zdena Binterová. Perštejn, Zaniklé obce a města chomut. regionu 2000. Stručná historie sto sedmi zaniklých obcí a měst. (dar) MT 1313. Průvodce královským městem Chomutov. Chomutov, Město Chomutov 2001. Propagační materiál s barevnými fotografiemi obsahující informace o turisticky zajímavých místech. Zmíněno OM Chomutov MT 1307. Jezerní krajina po těžbě. Chomutov, Severočeské doly 2000. Návrh na velkoplošnou vodní rekultivaci neboli mokrou variantu zahlazení důsledků těžební činnosti v krajině. (dar) MT 1315. Chomutov na přelomu tisíciletí - kalendář pro rok 2001. Chomutov, Tiskárna AKORD 2000. Barevné letecké snímky Chomutova. (dar) MT 1288. Kalendář - Chomutovsko na starých pohlednicích. Rok 2000. Barevné pohlednice ( konec 19. - 1. pol. 20. stol. ) zachycující Chomutov a jeho okolí. Chomutov, Okresní muzeum 1999.(vl. náklad OM) MT 1327. Kalendář – Klášterec nad Ohří. Rok 2001. Klášterec nad Ohří, MALFOS 2000. Barevné fotografie zámku a města Klášterce nad Ohří. (dar) MT 1310. Šalom. Kapitoly z historie židů v severozápadních Čechách / Helena Sopková. Chomutov, Okresní muzeum 1995. Průvodní text k výstavě MT 1286. Výstava Krušnohorská krajka – průvodkyně módy / Helena Sopková, Kateřina Mertová. Chomutov, Okresní muzeum 1998. Seznam firem ve Vejprtech. (vl. náklad OM) MT 1704. Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních českých Němců. Na příkladu vzpomínek Němců na Chomutovsku / Sandra Kreisslová. Praha : FF UK 2013. Získáno: sběrem MT 1275. Od Hory Sv. Šebestiána po Krásnou Lípu / Zdena Binterová. Chomutov, Okresní muzeum 2000. Popis a dějiny obcí : Hora Sv. Šebestiána, Nová Ves, Celná, Výsluní, Křimov, Domina, Suchdol a Strážky MT 1274. Od Vejprt po Měděnec / Zdena Binterová. Chomutov, OM 1999. Historie města Vejprty a obcí : Nové Zvolání, Výsada, České Hamry, Loučná,Háj, Kovářská, Měděnec, Horní Halže, Kamenné, Kotlina ... MT 1284. Chráněná území ČR – Ústecko. Okres Chomutov. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1999. Seznam chráněných území na Chomutovsku (přírodní rezervace, přírodní památky, přírodní park). MT 1700. Opevněné kostely na Chomutovsku / [text] Jaroslav Pachner, [fotografie] Hugo Sedláček. Chomutov : Oblastní muzeum v Chomutově, 2013. (vl. náklad OM) MT 1283. Kremsiger Gebirge / Václav Pinta. Historie jedné lokality rudných dolů v Krušných horách. Chomutov, Vl. n. 2000. Historie dobývání rud v v oblasti MT 1292. Vilémov / Zdena Binterová. Vilémov, Obecní úřad 2000. Dějiny a historie obcí : Vilémov, Blov, Vinaře a Zahořany. Regionální literatura. Autorka publikace - pracovnice OM Chomutov MT 1300. Vrskmaň / Zdena Binterová. Chomutov, Okresní muzeum 2000. Dějiny a historie obcí: Vrskmaň, Zaječice, Kyjice, Pohlody a Újezd. Regionální literatura. (vl. náklad OM) MT 1319. Ženy / Frauen. Scheibenberg, ABS Erzgebirge GmbH 2001. Životní osudy žen v Krušnohoří, které se podílely na udržení života v drsných horských podmínkách na obou stranách hranic. (dar) MT 1324. Rostliny Tušimicka / Václav Zelený, Čestmír Ondráček. Praha, Grada Publishing 2000. Přírodní poměry okolí Chomutova a Kadaně, historie botanického výzkumu, charakteristika vybraných lokalit. MT 1699. Staré cesty na Chomutovsku / text] Jaroslav Pachner, [fotografie] Hugo Sedláček. Chomutov : Oblastní muzeum v Chomutově, 2013. Regionální literatura. (vl. náklad OM) MT 1272. Zaniklé obce Chomutovska ve fotografiích III. Chomutov, OM 1999. Pohledy a fotografie na 26 lokalit v Krušných horách a v podhůří odkud lidé odešli v důsledku nepříznivých životních podmínek