19 - Písemnosti a tisky

 1. Sbírkalupa Sbírka Oblastního muzea v Chomutově, příspěvková organizace
  ÚzemíSbírka mapuje převážně chomutovsko a práci muzeí a kulturních zařízení severních Čech. Sbírka obsahuje téměř 3000 položek. Jsou to plakáty, pozvánky na různé kulturní, společenské či politické akce, kulturní kalendáře měst aj. Důležitou částí jsou doklady o muzejních akcích.
  ObdobíSbírka zahrnuje časové období konce 19. stol. až do století dvacátého. Nejčastěji se ve sbírce nacházejí exponáty datované v rozmezí 1930-2000.
  PředmětyDruhy - pozvánky, noviny, letáky, propagační materiál, plakáty.Materiál - papír.
  Obor19 - Písemnosti a tisky
  Počet předmětů1500
   Dtpp 3673 - Pozvánka na vernisáž výstavy ovocnářství a zahradnictví. Výstavu pořádá Říšský svaz něm. ovocnářství a zahradnictví v ČSR, pobočka Jirkov a okolí 28.9. 1935. (sběrem) Dt pp 935 - Závody kuličkových ložisek, n.p. Klášterec nad Ohří - průvodce podnikem. Propagační tisk. 70. léta 20. stol. Způsob nabytí: sběrem Dt pp 948 - propagační tisk - Nabídka služeb hotelu Royal a dalších objektů Jednoty v Chomutově. 80. léta 20. stol. Způsob nabytí: sběrem Dt pp 955 - pozvánka - ZK ROH elektrárny v Ervěnicích pořádá k 15.výročí založení souboru 3.června 1961 jubilejní koncert Jirkovského dětského sboru. Doklad kulturní činnosti v regionu (sběrem) Dt pp 960 - Městské kino Vejprty - program na měsíc prosinec 1961. Tisk: Severografia Kovářská. Způsob nabytí: sběrem Dt pp – 967 - Kulturní kalendář Chomutovska - červenec 1960. Vydavatel: Okresní dům osvěty Chomutov. Způsob nabytí: sběrem Dt pp 985 - Program kina Klášterec nad Ohří - listopad 1960. Tisk: Stráž 305 60. Způsob nabytí: sběrem Pohled do depozitáře podsbírky Písemnosti a tisky Pohled do depozitáře podsbírky Písemnosti a tisky Uložení sbírkových předmětů podsbírky Písemnosti a tisky v archivních krabicích Dt pp 101 - Fotografická propagační pohlednice k 75. výročí založení VTŽ, Válcovny trub a železárny n.p. Chomutov (1890-1965). Způsob nabytí: sběrem Dt pp 437 - Program chomutovského kulturního léta 1968. Vydavatel: MěstNV a Závodní klub VTŽ Chomutov. Způsob nabytí: sběrem Dt pp 454 - Kadaňský kulturní zpravodaj - červen 1965. Vydavatel: Orgán výboru KDP Kadaň. Způsob nabytí: sběrem Dt pp 815 - Okresní kulturní středisko Chomutov. Kulturní zpravodaj. Říjen 1973. Tisk: Služba škole Chomutov.  Způsob nabytí: sběrem Dt pp 3676 - Členská karta Jockey klubu č. 52 z roku 1935 pro Rakousko. Držitel karty Dr. Max Egon- princ Hohenlohe majitel Červenohrádeckého panství. Způsob nabytí: sběrem Dt pp 417 – Kulturní zpravodaj města Vejprt - srpen 1968. Vydavatel: Závodní klub a Komise školská a kulturní při MěNV. Způsob nabytí: sběrem Dt pp 436 - Kulturní zpravodaj - únor 1969. Vydavatel: Závodní klub VTŽ Chomutov. Způsob nabytí: sběrem Dt pp 438 - PF 70 Vlastivědné muzeum Chomutov. Autor: Jiřina Černá. Způsob nabytí: vlastní produkce Vlastivědného muzea Chomutov Dt pp 440 - Kulturní kalendář - červenec 1956. Vydavatel: Okresní dům osvěty v Chomutově. Způsob nabytí: sběrem Dt pp 455 - Programový informační leták - Klášterecké zrcadlo - červenec 1963. Vydavatel: Klub pracujících v Klášterci nad Ohří. Způsob nabytí: sběrem Dt pp 546 - Informační brožura - Turistické zajímavosti Severočeského kraje a služby Jednoty pro turisty. PP ÚSSD 1963.  Způsob nabytí: sběrem Dt pp 582 - III. Radonický divadelní podzim 1973. Přehlídka divadelních souborů okresu Chomutov v rámci oslav VŘSR. Kulturní dům v Radonicích 27.10. – 2.12. 1973. Tisk: Sg Chomutov. (sběrem) Dt pp 854 - plakát - Chomutovské památky očima dětí - výstava dětské kresby a malby. Vlastivědné muzeum Chomutov. Způsob nabytí: sběrem Dt pp 863 - Kultura mládeži. Výtah z námětů na využití knihoven v okrese Chomutov pro školy I. a II. cyklu. Odbor školství ONV v Chomutově – Okresní knihovna v Chomutově. R. 1974. Tisk: Severografia Dt pp 899 - Informativní přehled provozoven podniku Veřejné služby města Chomutova, podnik Místního hospodářství. Vydavatel: Veřejné služby města Chomutova. Způsob nabytí: sběrem Dt pp 906 - pozvánka - Slavnostní otevření Expozice dějin dělnického hnutí a Výstava úspěchů výrobních podniků okresu Chomutov. Rok 1972. Pořadatelé: OM Chomutov a OK ONV Chomutov. (vl. produkce OM) Dt pp 1002 - pozvánka Okresního domu osvěty v Chomutově na přednášku na téma „Německo a nastávající setkání šéfů vlád čtyř velmocí v Paříži“ 26.4.1960. Tisk:Severografia Chomutov. (sběrem) Dtpp 3593 - Letáček - Kulturní program