25 - Nové dějiny

 1. Sbírkalupa Sbírka Oblastního muzea v Chomutově, příspěvková organizace
  ÚzemíPředměty ve sbírce pocházejí většinou z území chomutovského regionu, z části z míst regionů jiných - Lounsko, Litoměřicko, Karlovarsko, Rumbursko, Teplicko, Loketsko a také z ciziny - Německo.
  ObdobíPředměty sbírkového fondu Nové dějiny jsou rozděleny do několika skupin. Nejpočetnější jsou archiválie, uchovávající písemné prameny. Obsahují fotokopie středověkých listin, týkajících se Chomutova, spisové materiály spolků, úřední vyhlášky, kroniky, doklady, firemní korespondence, mapy, typáře a razítka, notové partitury, nálepky na zápalky. Převaha písemností ve sbírce pochází z 19. a 20. století a představuje důležitý zdroj informací, dokládající a ilustrující novodobou historii. Dále je zde celá řada typářů jednak měst Chomutova a Kadaně, jednak cechovních ze 17. až 19. století, které nacházejí uplatnění při výstavách. Dalšími skupinami jsou poštovní známky a odznaky, především Československé. Vzpomínky pamětníků zachycují autentická vyprávění o údálostech druhé poloviny 20. století. V současné době jsou předměty získávány hlavně formou daru, ale i nákupem.
  PředmětyTiskoviny, rukopisy, písemnosti, odznaky, vlaječky, mapy, typáře, pečetě, gramofonové desky, poštovní známky, gumová a kovová razítka, medaile, hudebniny, známky.
  Obor25 - Jiná
  Počet předmětů3124
   Vejprty; koupě; 1912; faktura dokládá existenci typické krušnohorské výroby před rokem 1945 a doplňuje materiály k historickému dění v našem regionu. Chomutov; koupě; 1975; medaile udělená Ministrem vnitra ČSR je součástí souboru medailí a odznaků z období po roce 1945 se vztahem k našemu regionu. Chomutov; koupě; 1932; odznak k výročí úmrtí F. J. Gerstnera je součástí souboru odznaků a medailí z období před rokem 1945 se vztahem k našemu regionu. ČSR; dar; dokumentuje aktuální situaci po Mnichovském diktátu; doplňuje materiály k roku 1938 z našeho regionu; rozšiřuje soubor map zachycujících republiku v různých historických obdobích. Chomutov; sběrem; zachycuje politické dění v roce 1938 na Chomutovsku; doplňuje materiály věnované volbám a politickým stranám v různých časových obdobích v našem regionu. Chomutov; sběrem; 2/2 20. století; notová partitura je součástí souboru partitur od Josefa Řáhy, významného hudebního skladatele a prvního ředitele Městské hudební školy v Chomutově. Mapová skříň v depozitáři Nových dějin. Depozitář Nových dějin. Depozitář Nových dějin. Chomutov; sběrem; doplňuje materiály věnované dění v období první republiky v našem regionu. Přísečnice; převodem z muzea v Přísečnici; doplňuje sbírku materiálů k obci Přísečnice; k zaniklým obcím Chomutovska a sbírku návštěvních knih. Jirkov; sběrem; doplňuje sbírku materiálů mapujících situaci v roce 1938 na Chomutovsku. Chomutov; dar města Chomutova MěNV; 1947 - 49; pamětní kniha města Chomutova je součástí souboru pamětních knih a také materiálů se vztahem k historii města. Praha; koupě; 20. století; gramofonová deska je součástí souboru desek s hudebními nahrávkami z první republiky. Chomutov; sběrem; 20. století; vlaječka je součástí souboru vlaječek a odznaků odborových organizací, závodů a sportovních jednot z našeho regionu po roce 1945. Vejprty; převedeno z muzea v Karlových Varech; 1914 - 18; album dopisnic německých vojínů z ruského zajetí za 1. světové války. Album je součástí souboru poštovních známek. Chomutov; DPV Chomutov; 1962; přepis výpovědi pamětníka na období okupace a osvobození je součástí celého souboru vzpomínek pamětníků zachycujících různé historické události v našem regionu. Chomutov; sběrem; zachycuje politické dění v roce 1931 na Chomutovsku; doplňuje materiály věnované politickým stranám v různých časových obdobích v našem regionu. Drážďany; starý fond muzea Kadaň; nedatováno; doplňuje sbírku historických map se širším vztahem k našemu regionu. Praha; starý fond muzea Kadaň; datace 1826; doplňuje sbírku historických map se širším vztahem k našemu regionu. Chomutov; sběrem; zachycuje politické dění v roce 1933 na Chomutovsku; doplňuje materiály věnované politickým stranám v různých časových obdobích v našem regionu. Chomutov; sběrem; zachycuje historické události v roce 1938 v ČSR; doplňuje materiály věnované dění v předválečném období v našem regionu. Rumburk; starý fond muzea Kadaň; nedatováno; doplňuje sbírku historických map. Reizenhein; starý fond muzea Kadaň; datace 1885; doplňuje sbírku historických map a plánů s úzkým vztahem k našemu regionu. Chomutov; koupě; datace 1252 /faksimile/; zachycuje první písemnou zmínku o Chomutovu; doplňuje materiály vztahující se k historii města a našeho regionu. Jirkov; koupě; 1/2 20. století; součást pozůstalosti Ernsta Hennricha - ředitele měšťanské školy v Jirkově; doplňuje materiály o významné historické osobnosti našeho regionu a také sbírku map. Jirkov; koupě; 1938; součást pozůstalosti Ernsta Hennricha - ředitele měšťanské školy v Jirkově; doplňuje materiály o významné historické osobnosti našeho regionu a materiály k dění v roce 1938. Měděnec; dar; 1933; součást pozůstalosti JUDr. Vlastimila Růžka - doplňuje materiály o významné osobnosti našeho regionu a současně materiály k historickému dění v našem regionu v roce 1933. Chomutov; starý fond muzea; 1827; součást souboru pracovních, vandrovních a čeledínských knížek. Jirkov; sběrem; 1923; list doplňuje soubor obecných úředních dokumentů z období před rokem 1945. Chomutov; sběrem; 1946; list doplňuje soubor obecných úředních dokumentů z období po roce 1945. Chomutov; sběrem; 1976; průkazka doplňuje soubor obecných úředních dokladů z období po roce 1945 a materiály se vztahem k československým drahám v našem regionu. Vejprty - Nové Zvolání; sběrem; 1931; diplom dokládá existenci Německého tělocvičného /turnérského/ svazu v našem regionu; doplňuje soubor diplomů z různých historických období. Vejprty - Nové Zvolání; sběrem; 1929; diplom dokládá existenci Německého tělocvičného /turnérského/ svazu v našem regionu; doplňuje soubor diplomů z různých historických období. Jirkov; sběrem; 1938; list doplňuje materiály k politickému dění v roce 1938 v našem regionu.