25 - Časopisy

 1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
  ÚzemíČechy, Morava, Slezsko, Vídeň
  Období1664 - 1900
  Předmětynoviny, časopisy, letáky, jiné zpravodajské tisky
  Obor25 - Jiná
  Počet předmětů181
   Trezorová skříň číslo 2 Příloha k Věnci č. 1 z roku 1843 Prager neue Zeitung 2.1.1795 K. k. Prager Oberpostamtszeitung 6.2.1790 Pražské noviny 18.7.1847 Uložení sbírky ve stříni Im Königreich Böheim 6.2.1768 Kraméryusovy C.k. Wlastenské Noviny 18.4.1818 Contituciálnj Telegraf 1848 Kraméryusovy C.k. Wlastenské Noviny 18.4.1818 Pražské Nowiny 16.3.1843 Pražský Posel, číslo 1. 1848 Cýsařské, Králowské, Wlastenské Nowiny 13.2.1821 Trezorová skříň číslo 1 Prager neue Zeitung 10.3.1797 Kaiserlich Königlich privilegirte Prager Oberpostamtszeitung 30.8.1804 Kraméryusovy C.k. Wlastenské Noviny 11.4.1795 Císařské královské Pražské Noviny 6.4.1814 Pražský Wečerní List 23.8.1848 C. k. prywilegirované Pražské Posstowské noviny 27.8.1791 Schönfeldské C. k. Pražské Nowiny 1.4.1786 Nowiny z Prahy 24.6.1848 Kraméryusovy C.k. Wlastenské Noviny 24.5.1800 Kraméryusovy C.k. Wlastenské Noviny 10.10.1798 Motolské noviny 1848 Extraordinari Wochentlische Postzeitung 1664 Krok. Weřejný spis wšenaučný 1823 Co se ginde děge? Zpráwy z Italie. 1848