24 - Sbírka hudebních nástrojů ČMH

 1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
  Odkaz na www stránkyhttp://www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby/hudebni-nastroje.php
  Územípřevážně Čechy a Morava, Evropa
  ObdobíSbírka je budována od 1. pol. 19. století.Od počátků vzniku Národního muzea až po r. 1946 byly hudební nástroje shromažďovány v oddělení historické archeologie Národního muzea. V té době získalo NM dary a odkazy od soukromých sběratelů.Sbírku pak budoval v letech 1948-1962 přední český organolog a přednosta hudebního oddělení NM Alexandr Buchner.V rámci NM je sbírka hudebních nástrojů osamostatněna r. 1946, r. 1976 zahrnuta do Českého muzea hudby.Patří k nejcennějším organologickým sbírkám v EvropěObsahuje historické hudební nástroje vytvořené v Evropě, včetně nástrojů lidových.Spolu s historickou sbírkou je v ČMH uložena také tzv. Státní sbírka hudebních nástrojů jako samostatný fond vyčleněných smyčcových nástrojů špičkových kvalit, které jsou určeny ke koncertní činnosti.
  PředmětySbírka obsahuje všechny druhy hudebních nástrojů požívané v středoevropském kontextu: smyčcové, drnkací, strunné klávesové, dechové dřevěné a žesťové, vícehlasé vzduchové, bicí, elektrofonické a mechanické hudební nástroje.
  Obor24 - Další
  Počet předmětů2659
   Serpent, Stephan Koch (1772-1828), Vídeň (Rakousko), cca 1800. Jednomanuálové cembalo skříňové, anonym, cca 1700. Cistry, Joannes Michael Willer (1753-1826), Praha, 1795, 1799, 1802. Depozitář Sbírky hudebních nástrojů ČMH Depozitář Sbírky hudebních nástrojů ČMH. Depozitář Sbírky hudebních nástrojů ČMH. Klapkový roh, Václav František Červený (1819-1896), Hradec Králové, cca 1842-1860. Poštovský roh, anonym, 19. století. Sarrusofon, Václav Šámal (1818-1904), Praha, před rokem 1880. Trubka strojivová in C zdobená perletí, Josef Wolf (1821-1888), Praha, cca 1848-1888. Invenční lesní roh, anonym, 1. polovina 19. století. Smyčcová citera s korpusem srdcového tvaru - tzv. srdcovka, anonym, 2. polovina 19. století. Skleněná harmonika, anonym, 1. polovina 19. století. Viola d´amour, Joannes Udalricus Eberle (1699-1768), Praha, 1758. Viola d´amour z břevnovského kláštera, Tomáš Ondřej Hulínský (1731-1788), Praha, 1769. Kladívkový klavír, Franz Xaver Christoph (1733-1793), Wien, před rokem 1787. Na nástroj hrál při svém pražském pobytu v roce 1787 Wolfgang Amadeus Mozart. Housle, Niccolò Amati (1596-1684), Cremona (Itálie), cca 1650. Šedifon tenorový, Josef Šediva (1853-1915), Oděsa (Ukrajina), cca 1901-1913. Klavichord částečně vázaný, anonym, přelom 18. a 19. století, rakousko-česká práce (?). Niněra vykládaná černou a bílou kostí, anonym, 19. století. Housle, Carlo Giuseppe Testore (1660-1738), Milano (Itálie), kolem roku 1700. Symfonion, Symphonion Musikwerke Leipzig, konec 19. století. Viola Antonína Dvořáka, Bohuslav Landtner (1862-1918), Praha, 1889. Elektrofonická kytara Altový a tenorový pumort, anonym, značeno vypálenou značkou W; tenorová a velkobasová vzdušnicová šalmaj, Arsazius Schnitzer, Mnichov (Německo), 16. století. Pouťový orchestrion, Fritz Wrede (1868-1945), Hannover-Kleefeld, počátek 20. století. Šedifon barytonový Josef Šediva (1853-1915), Oděsa (Ukrajina), cca 1901-1913. Čtvrttónový klavír, August Förster (1829-1897), Jiříkov (Georgswalde), 1925 .