25 - Pravěk a starověk NpM

 1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
  Odkaz na www stránkyhttp://www.nm.cz/
  ÚzemíPřední východ (území dnešního Turecka, Sýrie, Libanonu, Izraele, Jordánska, Iráku, Saudské Arábie, Jemenu, Íránu, Afghánistánu) Afrika (území dnešního Senegalu, Mauretánie, Maroka, Alžírska, Tuniska, Libye, Egypta, Súdánu a Ugandy)
  ObdobíPaleolit až vznik islámských států, výjimečně s přesahem do 10.–11. stol. n. l. Převážná část sbírky se datuje do období 3. tis. př.n.l. až přelomu letopočtu, v některých oblastech pak do helénistického a římského období.Základem sbírky při založení oddělení pravěku a starověku Předního východu a Afriky v roce 1969 se staly stávající fondy NM – Náprstkova muzea a prehistorického oddělení NM – Historického muzea. Následně došlo k převodu několika sbírek z regionálních muzeí (Olomouc, Most, Karlovy Vary, Jihlava, aj.).Součástí převodu z prehistorického oddělení NM – Historického muzea byla kolekce předmětů pocházející z Dér el-Medíny, která byla získána jako dar Francouzského ústavu orientální archeologie v Káhiře, coby ocenění spolupráce prof. Jaroslava Černého na francouzských výzkumech.Další dva podstatné celky představují podíly na nálezech Československého egyptologického ústavu během záchranných kampaních UNESCO v Dolní Núbii (vádí Kitna,, Kalabša Jih, Sajála, Naga el-Fárík, Táfa, Kertásí) a ze systematických výkopů v Abusíru (mastaba vezíra Ptahšepsese, pohřebiště Džedkareovy rodiny, pyramidové komplexy krále Raneferefa a královny Chentkaus II.).Muzeum vlastní původně soukromé sbírky egyptologů prof. Františka Lexy, prof. Jaroslava Černého a prof. Zbyňka Žáby.Sbírka starověkého Předního východu schraňuje osobní dokumentaci Bedřicha Hrozného, fotografie a diapozitivy z jeho výkopů v Kültepe (Turecko), Tell Erfádu a Šech Sa’adu (Sýrie). Tento archiv – vzhledem k roztříštění nalezených souborů do mnoha vzdálených institucí – poskytuje jedinečný a nejúplnější přehled o zatím jediných českých výzkumech na Předním východě. Doplňuje jej malá kolekce tabulek z dědictví J. Petraše, který působil na Hrozného výkopech jako architekt a provázel jej i při jeho cestách Orientem.
  PředmětyPravěkRozsáhlé soubory kamenné industrie z východního Iráku, Palestiny, Egypta, Ugandy, Libye, Alžírska, Mauretánie a Senegalu;Egypt – starověkSoubor předmětů z období Staré říše: inventář zádušních chrámů pyramidových komplexů, pohřební výbava princezny Chekeretnebtej;Reprezentativní kolekce pohřební výbavy pro období 2. pol. 2. tis. a 1. tis. př. n. l. (rakve, mumie, kartonáže, vešebty, skaraby, stély, sošky)Rozsáhlý soubor hieratických, démotických, řeckých a koptských ostrak.Soubor předmětů denní potřeby a předmětů z pohřebních výbav královských řemeslníků žijících v Dér el-Medíně z období Nové říše. Núbie – starověk Různé předměty (především keramika) z doby skupiny C, Kermského království, Egyptského místokrálovství v době Nové říše, Napatského království, Merojského království a skupiny X.Předovýchodní sbírkaSbírku později obohatily sběry J. Petrboka z Palestiny, soubor nářadí a keramiky z pozůstalosti Ladislava Krušiny-Černého, ucelená sbírka šperků ze severního Íránu, rozsáhlý a reprezentativní soubor kamenné industrie ze západního Iráku nebo vybraná kolekce z pozůstalosti Bedřicha Formana. Ostatní artefakty - pečetní válečky a razítka, amulety, plastiky, pohřební stély, ozdoby, kosmetické náčiní, keramické nádoby, klínopisné tabulky a kolíky představují jednotlivé kusy z darů nebo nákupů muzea v posledních desetiletích. Pocházejí z Malé Asie, Sýrie, Palestiny, Mezopotámie Íránu, v časovém vyjádření od neolitu a chalkolitu přes urucké a džemdet nasrské kultury, dobu raně dynastickou, akkadskou, urskou, pozdně babylonskou až po řecko-římské období.
  Obor25 - Jiná
  Počet předmětů12175
   Fragment nádoby, Egypt - Abúsír, pozdní antické období Amfora, Dolní Núbie -Wádí Kitna, skupina X Idol, bronz, Luristán, 7. - 5. stol. př.n.l. Zoomorfní nástavec v podobě hlavy berana, terakota, Mezopotámie, 2. tis. př.n.l. Funerální reliéf z kolumbária, kámen, Sýrie, Palmyra, počátek 3. stol. n. l. Nádoba s geometrickou malbou, hrnčina, Írán, Tepe Giján IV,2800 - 2600 př.n.l. Přívěsek tvaru obličeje, zavěšený v druhotném náhrdelníku, sklo, Foiníkie, 4. - 3. stol. př.n.l. Amulet zoomorfní, mramor, Mezopotámie, 1. pol. 3. tis. př.n.l Fragment královské sochy, Egypt - Abúsír, Starán říše Fragment reliéfu, Egypt, Stará říše Kartonážový obal na mumii, Egypt - Illahún, Třetí přechodná doba Obličejový fragment rakve, Egypt - Abúsír, Pozdní doba Polštář, Egypt - Fajjúmská oáza, pozdní antické období Hieratické ostrakon, Horní Egypt - Západní Théby, Nová říše Ostrakon s cvičnými texty, Horní Egypt - Západní Théby, Nová říše Hieratické ostrakon, Horní Egypt - Západní Théby, Nová říše Vrtací hlavice, Horní Egypt, Stará říše Amulet v podobě bohyně Taueret, Egypt, Pozdní doba Pečetítko, Egypt - Abúsír, Stará říše Podhlavnička, Egypt - Abúsír, Stará říše Miniaturní vázičky, Egypt - Abúsír, Stará říše Nádoba na výrobu piva, Egypt - Abúsír, Stará říše Pazourkový nůž, Egypt -Abúsír, Stará říše Novoroční nádoba, Egypt, Pozdní doba Víko anonymní rakve, Egypt - Achmím, Řecko-římská doba Soška boha Ptaha, Egypt, Pozdní doba Kanopa pro Čabanebdžedetnimua, Egypt, Pozdní doba Soška zobrazující paviána, Egypt, Pozdní doba Schránka na mumii kočky, Egypt, Řecko-římská doba Fajánsové inleje, Egypt - Abúsír, Stará říše Podhlavnička, Egypt - Sakkára, Nová říše Terakotová figurka boha Bese, Egypt, Řecko-římská doba Pečetní skarab, Egypt, Druhá přechodná doba Amulet v podobě dvou prstů, Egypt, 1. tisíciletí př. n. l. Skříňka, Egypt - Dér el-Medína, Nová říše Cihla z Irejovy pyramidy, Egypt - Dér el-Medína, Nová říše Chleby, Egypt - Dér el-Medína, Nová říše Mumiová maska, Egypt, Řecko-římská doba Mumiová maska, Egypt - Fajjúmská oáza, Řecko-římská doba Mumiová maska, Egypt, Římská doba Pouzdro na papyry, Horní Egypt, Nová říše Část sistra, Egypt, 1. tisíciletí př. n. l. Koptské ostrakon, Egypt, pozdní antické období Vešebt pro Ineniho, Horní Egypt - Théby, Nová říše Magická stéla, Horní Egypt, Třetí přechodná doba Fragment sošky krále Amenhotepa II., Egypt, Nová říše Jehlice se zoomorfní hlavicí, bronz, Luristán, 900 - 700 př.n.l. Rakev, Egypt - Gamhúd, Řecko-římská doba Amfora, Núbie - Umm Ghílán, pozdní Merojské období Vešebt pro Chabechneta, Egypt -Dér el-Medína, Nov říše Uložení předmětů v depozitáři Uložení předmětů v depozitáři Uložení předmětů v depozitáři