1 - Geologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Ostravského muzea
  Odkaz na www stránkyhttp://www.ostrmuz.cz
  ÚzemíOstravsko-karvinský revír, Moravskoslezské Beskydy, Česká republika, celý svět
  ObdobíVznik samostatné mineralogicko - petrografické sbírky je úzce vázán na činnost Přírodovědecké společnosti v Ostravě. V roce 1928 byly společností zakoupeny a později darovány muzeu kolekce nerostů a hornin olomouckého přírodovědce Jindřicha Lause a sběratele Františka Langra z Branné. Ty se staly základem systematické části mineralogicko - petrografické sbírky, které obsahují materiál jak z domácích, tak i zahraničních lokalit. Druhou část mineralogicko - petrografické sbírky tvoří sběry regionální. Zde se stala základem kolekce Václava Šusty, kterou věnoval muzeu v roce 1933. Jsou to převážně zajímavé horniny a nerosty z lokalit nacházejících se na území OKR a v oblastech Beskyd a Nízkého Jeseníku.Správci sbírky byli např. RNDr. J. Kábrtová v letech 1977-dosud.Sbírka byla pravidelně prezentována návštěvníkům formou výstav a od roku 1985 formou expozice.
  PředmětySbírku tvoří minerály ze světových lokalit, zvláštní oddíl je věnován minerálům OKR a těšínitové formace Beskyd. Horniny převážně z českých lokalit, samostatnou část tvoří horniny OKR.
  Obor1 - Geologická
  Počet předmětů5178
   sádrovec, důl Staříč kalcit, Štramberk, Kotouč Achát, Hončova hůrka u Příbora Ametyst, Hončova hůrka u Příbora Ametyst, křišťál, Hončova hůrka u Příbora Chalcedon, Petřkovická hůrka Dolomit, Hončova hůrka u Příbora Achát, Hončova hůrka u Příbora Křemen, chalcedon, Hončova hůrka u Příbora Křišťál, Hončova hůrka u Příbora Plazma, Hončova hůrka u Příbora Těšínit, Rybí u Nového Jičín Ankerit, důl Staříč, Chlebovice Aragonit, důl Julius Fučík, Petřvald Galenit na ostravském brousku, důl Staříč, Chlebovice Křemen, pyrit, důl Paskov Pyrit, důl Staříč, Chlebovice Pohled do depozitáře – regionální petrografie Pyritové dendrity na jílovci, Wondruškův lom, Budišovice Sádrovec, důl Staříč I, Sviadnov Sádrovec důl Staříč, Chlebovice Ostravský brousek, důl Staříč, Chlebovice Kalcit, lom Kotouč, Štramberk Krystalky kalcitu, lom Kotouč, Štramberk Pyrit, lom Kotouč, Štramberk Akvamarín, Paris, Maine, USA Křišťál, Cavnic, Rumunsko Pyrit, Rio Tinto, Španělsko Sádrovec – pouštní růže, Severní Afrika Pohled do depozitáře, část mineralogie Pohled do depozitáře, mineralogie