5 - Botanická

 1. Sbírkalupa Sbírka Ostravského muzea
  ÚzemíČeské Slezsko, Morava, zejména severní, Moravskoslezské Beskydy, Ostravská pánev, jižní Morava, Hornomoravský úval, Jihomoravská pahorkatina.
  ObdobíNejstarší doklady jsou z přelomu 19. století, převážná část sbírky pochází z let 1920-1930 a pak z let 1960-1980.Základem sbírky je sbírka sběratele J. Lause z let 1920-1930 a Z. Kiliána z let 1960-1980.Správci sbírky byli: J. Vodička v letech 1931-1960, J. Janeček v letech 1973-1975, Z. Kilián externě v letech 1961-1979, V. Koutecká v letech 1981-1991, Z. Prymusová v letech 1983-dosud.Sbírka byla pravidelně veřejnosti prezentována od 80. let 20. století formou výstav, od roku 1996 zároveň formou stálé expozice, která je z důvodu rekonstrukce muzea v roce 2002 zrušena.
  PředmětySbírku tvoří zejména herbářové položky cévnatých rostlin. Sbírka obsahuje i jiné druhy rostlin z lokalit, které např. v současnosti již neexistují (rašeliniště Hutě pod Smrkem dnešní přehrada Šance Řečice), dále druhy zvláště chráněné i vyhynulé (Rhodax rupifragus). Součástí sbírky jsou položky hub (Fungi), akvarely rostlin (O. Kilián), modely hub, sbírka plodů jehličnanů. Sbírku tvoří více než 22 000 přírodnin.
  Obor5 - Botanická
  Počet předmětů27592
   Depozitář botaniky, uložení hub Depozitář botaniky, cévnaté rostliny Depozitář botaniky, uložení rostlin Přírodovědná expozice, botanická část Ostravska, botanická část Přírodovědná expozice Příroda a krajina Ostravska Brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea), akvarel Simony Kuběnové, 22829-5 Devaterník skalní (Helianthemum rupifragum), doklad vyhynulého taxonu z vrchu Kotouč, 2688 Hrachor jarní (Lathyrus vernus), akvarel Otakara Kiliána,17 236-31 Kotvice plovoucí (Trapa natans), doklad kriticky ohrožené rostliny, 22297 Kruhatka Matthiolova (Cortusa Matthioli), jedna z nejstarších herbářových položek, 2386 Nepukalka plovoucí (Salvinia natans), akvarel Otakara Kiliána, 17 239-133 Ostrožka stračka (Consolida regalis), herbář Zdeňka Kiliána, významného ostravského botanika Rdest ostrolistý (Potamogeton acutifolius), doklad vzácného mokřadního taxonu na Ostravsku, 10400 Smrž vysoký (Morchella elata), moduritový odlitek, přírodovědná expozice, 18164-30 Aldrovandka měchýřkatá (Aldrovanda vesiculosa), doklad vyhynulé rostliny České republiky, 354 Bračka rolní (Sherardia arvensis), herbář kustody herbáře Z. Prymusové , 22333 Brusnice vlochyně (Vaccinium uliginosum), akvarel Simony Kuběnové, 22829-4 Camarophyllopsis atropunctata, kriticky ohrožený taxon, sbíral významný ostravský mykolog Kuthan, D 454 Dianthus spiculifolius, herbář prof. Lause, který nakoupila Přírodovědecká společnost jako základ botanické sbírky Ostravského muzea, 1854 Exidia thuretiana, kriticky ohrožený taxon, sbírala významná ostravská mykoložka Deckerová, F 247 Hřib hnědý (Boletus badius) moduritový odlitek, přírodovědná expozice, 18164-19 Hvozdíček prorostlý (Tunica prolifera), ojedinělý doklad výskytu v době aktivního rudiště VŽKG, 3615 Kozlík celolistý (Valeriana simplicifolia), doklad výskytu karpatského migranta v Ostravské pánvi, 22279 Mrkev obecná (Daucus carota), akvarel Otakara Kiliána,17 237-5 Muchomůrka růžovka (Amanita rubescens), moduritový odlitek, přírodovědná expozice, 18164-128 Okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), herbář prof. Vodičky, prvního kurátora přírodovědných sbírek, 2237 Oměj tuhý moravský (Aconitum firmum subsp. moravicum), doklad rostliny NATURA 2000, 10473 Ostřice převislá (Carex pendula), doklad výskytu karpatského migranta v Ostravské pánvi, 22236 Prvosenka vyšší (Primula elatior), akvarel Otakara Kiliána,17 236-8 Skřípinec Tabernaemontanův (Schoenoplectus tabernaemontanii) , doklad silně ohroženého taxonu, 20618 Slizečka ocasatá (Armillaria mellea), moduritový odlitek, přírodovědná expozice, 18164-123 Úporek hrálovitý (Kickxia elatine), herbář pana Burši, významného botanika z Havířova, 3041 Šiškovec černý (Strobilomyces flocopus) moduritový odlitek, přírodovědná expozice, 18164-97