8 - Zoologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Ostravského muzea
  ÚzemíOstravsko, v menší míře Novojičínsko (zejména Poodří), Moravskoslezské Beskydy a Karvinsko. Kromě ČR jsou další země Palearktické oblasti (z hlediska původu sbírkových předmětů) zastoupeny jen v malé míře (nejvíce Slovensko).
  ObdobíNejstarší část sbírky pochází z období od konce 20. do konce 30. let 20. století, je tvořena především ptáky a savci preparovanými ve firmě Falco, jež shromažďovali členové Přírodovědecké společnosti, keří založili (roku 1931) a spravovali přírodovědecké oddělení muzea. Stěžejní část zoologické sbírky však tvoří kolekce dermoplastických preparátů ptáků (přes 300 ks), kterou muzeum získalo od Františka Holingera v letech 1963-1973. Na Ostravsku začal sbírat a preparovat ptáky od 20. let 20. století. Nejvýznamnějším poválečným správcem sbírky byl dr. Ladislav Kempný (1963-1974). V letech 1975-1980 spravoval a rozšiřoval sbírku dr. Zdeněk Prymus, od roku 1982 až dosud ing. Mojmír Foral. Od roku 1982 do poloviny 90. let 20. století preparoval sbírkové předměty Miloš Malucha, jeho nástupcem se stal externí preparátor Michal Jakubec.Sbírka je pravidelně prezentována návštěvníkům formou výstav a od roku 1989 formou expozice.
  PředmětySbírku tvoří zástupci všech skupin obratlovců - ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Nejpočetněji jsou zastoupeni ptáci (dermoplastické preparáty a kožky) - přes 650 ks. Součástí jsou doklady nidologické, oologické a osteologické (ptačí sterna). Především v Holingerově sbírce je řada cenných historických dokladů avifauny Ostravska. Savci jsou zastoupeni v menší míře, nejpočetnější jsou doklady drobných zemních savců a netopýrů (dermoplastické preparáty, kožky, tekutinové preparáty). Doprovodným dokladovým i studijním materiálem jsou lebky. Zastoupení plazů, obojživelníků a ryb je dosud malé (několik desítek kusů), převažují tekutinové preparáty. Zoologická sbírka Ostravského muzea obsahuje necelých 1 400 sbírkových předmětů.
  Obor8 - Zoologická
  Počet předmětů1411
   veverka obecná (Sciurus vulgaris) Savci: Netopýr vodní (Myotis daubentonii) Savci: Plch velký (Glis glis), mladý jedinec Savci: Kuna lesní (Martes martes) Savci: Vydra říční (Lutra lutra) Savci: Liška obecná (Vulpes vulpes) Ptáci: Potáplice severní (Gavia arctica) Ptáci: Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) Ptáci: Morčák velký (Mergus merganser) Ptáci: Vodouš šedý (Tringa nebularia) Ptáci: Sovice krahujová (Surnia ulula) Ptáci: Puštík bělavý (Strix uralensis) Ptáci: Dudek chocholatý (Upupa epops) Ptáci: Strakapoud velký (Dendrocopos major), částečně albinotický jedinec Ryby: Pstruh obecný forma potoční (salmo trutta morpha fario) Ryby: Siven americký (Salvelinus fontinalis) Ryby: Plotice obecná (Rutilus rutilus) Ryby: Lín obecný (Tinca tinca) Kosterní materiál: Liška obecná, lebka (Vulpes vulpes), cranium Kosterní materiál: Rys ostrovid, lebka (Lynx lynx), cranium Kosterní materiál: Srnec obecný, lebka (Capreolus capreolus), cranium Kosterní materiál: Káně lesní, lebka (Buteo buteo), cranium Kosterní materiál: ptáci, hrudní kosti (Aves, sterna) Hnízda: Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Hnízda: Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Hnízda: Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) Pohled do depozitáře zoologie Pohled do depozitáře zoologie Pohled do depozitáře zoologie Pohled do depozitáře zoologie