17 - Uměleckoprůmyslové práce

 1. Sbírkalupa Sbírka Sklářského muzea v Kamenickém Šenově
  ÚzemíPřevážně severní Čechy, Borskošenovsko, částečně sbírky z celého světa.
  ObdobíOd 17. století do současnosti.Sbírka vznikla převodem z původního Městského muzea v Kamenickém Šenově, dále byla doplňována vlastní sbírkotvornou činností.
  PředmětyPřevážně sklářské výrobky, sklo ryté a broušené, částečně malované a zušlechtěné jinými sklářskými technikami.
  Obor17 - Uměleckoprůmyslové práce
  Počet předmětů2636
   Váza, bezbarvé sklo rubínově lazurované, broušená, rytá, dva medailony s výjevy sv. Laurenzia a Madony della Sedia dle Raffaela, Josef Patzner, r. 1850. Pohár, broušeno na způsob horského křišťálu, kov, návrh A. Dorn, W. Rösler, rytina O. Pietsch, F. Glössner, Sklářská odb. škola Kam. Šenov pro Svět. výstavu v Paříži 1937. Číše, bezbarvé silnostěnné sklo, broušené, rytý figurální výjev - válka s Turky, konec 17. století. Číše s dvojstěnným medailonem, bezbarvé sklo, broušená a rytá, v medailonu sv. Filip, J. J. Mildner, Gutenbrunn, Rakousko, konec 18. století. Plaketa na noze, bezbarvé sklo v kovovém rámu, broušené, rytý portrét neznámé dámy, Dominik Biemann, kolem r. 1840. Číše, bezbarvé sklo přejímané rubínovým, matované, broušené, ryté, Karl Pfohl, Kamenický Šenov, r. 1850. Váza, bezbarvé sklo rubínově lazurované, dva leptané spirálovitě stáčené pásy s nápisy a žánrovými výjevy s pijany a hráči, Karl Günther, Kam. Šenov, 2. pol. 19. stol. Pohár, bezbarvé sklo přejímané kobaltovým, broušený, rytý, výjev lovu na jelena v obíhající krajině. Mistrovice, 2. polovina 19. století. Dva šestihranné okenní terče ve společném cínovém orámování, v každém rytý medailon - polopostava sv. Ignáce, postava sv. Kryštofa, 1. čtvrtina 18. století. Váza ve stylu art deco, zelené sklo, pískovaná, leptaná, malovaná, motivy tří skupin hudebních nástrojů, Sklářská odborná škola Kamenický Šenov, kolem r. 1930. Skleněná židle, kovová konstrukce se skleněnými lustrovými díly, štras. kaménky. Fa. Elias Palme Kamenický Šenov, 1894, pro Hyderabad v Indii. Depozitář uměleckoprůmyslové práce KS 01 Depozitář uměleckoprůmyslové práce KS 02 Depozitář uměleckoprůmyslové práce KS 03 Číše Stupně života, bezbarvé sklo, broušená a rytá, zobrazení lidského věku po desetiletích, severní Čechy, kolem r. 1820. Pohár, bezbarvé sklo přejímané kobaltovým, broušený a rytý, zatavený keramický reliéf s polopostavou anděla, Nový Svět v Krkonoších, 2. třetina 19. století. Osmiboká lahev s kovovou zátkou, bezbarvé sklo, rytý barokní rozvilinový dekor, s lomenou páskou, kolem r. 1730. Pohár, křišťálové sklo, broušené, ryté, dřík se zatavenými rubínovými nitěmi, dva ryté figurální výjevy v barokním ornamentu, slezská rytina na českém skle, 1740 – 50 Holba s cínovým víkem, bezbarvé sklo, broušená, ryté architektonické motivy v rokokovém ornamentu, na víčku madona s Ježíškem Konvice, bezbarvé sklo, rytý antikizující motiv – žena s pochodní na dvoukolovém vozíku taženém koňským čtyřspřežím, Josef Müller, Oldřichov, 2. pol. 19. století. Talíř, bezbarvé sklo, rytý portrét Franze Josefa na podkladu briliantového brusu, Heinrich Pietsch, Kamenický Šenov, kolem r. 1915. Váza, sklo patentovaného odstínu Nocturn, sklárna Bratři Jílkové v Kamenickém Šenově, broušená a reliéfně rytá, Fred Fritsche, Kamenický Šenov, r. 1938 Číše, bezbarvé sklo, ryté pohledy na architekturu Kamenického Šenova a okolí, věnováno Stefanem Rathem F. F. Palme, ryl August Helzel, Mistrovice, 1922. Váza, kostní sklo, zlacené, malovaný figurální výjev – alegorie Nit života, na soklu akantové listy, Theodor Ahne, Kamenický Šenov, sign. Litofanie Koně v bouři, rámované skleněné desky z vrstveného tabulového skla, rytý motiv dvou splašených koní, Karl Pfohl, Kamenický Šenov. Mísa, bezbarvé sklo s vyřezávaným okrajem, broušený geometrický dekor, Sklářská odborná škola Kamenický Šenov, 1905-10, signovaná. Žardiniéra, žlutě lazurované sklo, leptaná, pískovaná, broušená, malovaná, návrh A. Beckert, provedení H. Max, Sklářská odb. škola Kam. Šenov pro Paříž r. 1925. Skleněný objekt Setkání, sklo vrstvené, matované, kovová montáž, ryté lidské a zvířecí hlavy, Ch. Schmidt, Německo, pro 1. Mezinár. sympozium rytého skla, Kam. Šenov, 1996.