10 - Historická

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
  ÚzemíČechy, zejména východní, Orlické hory a Podorlicko, region Rychnovsko
  Obdobízejména 19. a 20. století
  PředmětyNejstarší základ sbírek tvoří materiál sbíraný v 80. a 90. letech devatenáctého století. Muzejní spolek Pelcl byl založen v roce 1892. V roce 1954 bylo Pelclovo městské muzeum vyhlášeno muzeem okresním a od roku 1964 je Okresním muzeem Orlických hor. Postupně se tak stávalo střediskem muzejní práce regionu. Ve druhé polovině 20. století byly do sbírek rychnovského muzea převedeny sbírky ze zrušených městských muzeí /Kostelec n. Orl. -1963, Vamberk - 1976, Týniště n. Orl. - 1982, Solnice - 1985/.Od roku 1990 má muzeum povolení k vlastní archeologické práci a výzkumu.Po dobrovolných správcích sbírky /prof. K. Březina, E. Weis/ byl významnou osobností Jaroslav Helfert, Oldřich Petráš a další již profesionální odborní pracovníci.. V současné době jsou sbírky veřejnosti představovány v muzejní expozici ve II. patře Kolowratského zámku, v pobočce Muzeu krajky ve Vamberku a v synagoze.-----------------------------------------Archeologie - většina nálezů pochází z počátku 20. století, nejvíce jich bylo původně uloženo v muzeu v Kostelci n. O. - výzkum na pohřebišti kultury popelnicových polí v Kostelci n. O. - výzkum byl popsán dr. Vokolkem.Bronzové předměty z depotu "Na čápí" byly převezeny ze sbírky v Častolovicích.Z týnišťského muzea byla převedena sbírka s nálezy především hradištního období a z vambereckého muzea především středověkých nálezů.Po roce 1990 ukládá muzeum archeologický materiál nalezený při záchran. akcích na okrese Rychnov n. Kn., z výzkumů na okrese Chrudim, Ústí n. O. a Náchod se ukládá pouze dokumentace.Nejvíce zastoupená období: popelnicová pole /období pravěku/ vrcholný středověk časný novověkÚzemí: zejména RychnovskoVýtvarné umění: převážně 19. a 20. stoletíSoubor tvoří obrazy /např. Chittussi/, grafika, plastiky.Knihy - regionální fond především z 20. století zahrnuje díla regionálních autorů či ilustrátorů, nebo nakladatelů. Staré tisky - sbírka českých a slovenských tisků z 15. - 18. století, získaných ze začátků působení muzea jednak dary, jednak převody ze zrušených městských muzeí je dále doplňována příležitostnými nákupy. Fond byl zpracován a vydán knižně bývalým pracovníkem OMOH Z. Nespěchalem. Dále je zpracována ucelená řada tisků z pol. 19. stol. /sg. S1 - S 729/VI/.Rukopisy - fond rukopisů od konce 15. stol. do pol. 19. století . Byl získán jednak dary a sběrem, jednak převodem ze zrušených muzeí v Kostelci n. O., ve Vamberku, Solnici a Týništi n. O. Sbírka byla zpracována v r. 2001 dr. Petrem z AV ČR.Písemnosti a tisky - hudební, fond vznikl postupně dary a převody. Byl zpracován v 80. letech 20. stol. dr. Jitřenkou Peškovou z NK ČR.V archivu OMOH je kromě sbírky štočků, pečetidel a pohlednic, převážně materiál k dějinám a současnosti muzea a písemnosti věnované regionálním osobnostem.Etnografie - území: především region Orlických hor a Podorlicka, období: zejména18. a 19. století. Muzeum vlastní ojedinělý fond textilu. Dobře zastoupen je zejména lidový oděv, venkovský i maloměstský, včetně obuvi a doplňků a lze jej sledovat v poměrně ucelené vývojové řadě od konce 18. století. Patří sem i velmi kvalitní slohové ukázky. Zvláštními soubory jsou uniformy, divadelní kroje, slavnostní řemeslnické oděvy a kněžská roucha.Interiérové vyšívané textilie pocházejí většinou z měšťanských a maloměstských domácností konce 19. století a první poloviny 20. století.Fond textílií tvoří rovněž sbírka praporů, korouhví a standart.Tradiční řemesla a zemědělskou výrobu zobrazuje fond zemědělského nářadí a ve sbírce řemeslných nástrojů a zařízení je zmapováno především soukenictví, tkalcovství a pletařství.Lidová výroba je dokumentována mimořádně hodnotnou sbírkou tiskařských a voskařských forem, soubory loutek a betlémů.Regionální hrnčířská výroba je představena ve fondu keramiky, majoliky a porcelánu.Do sbírky patří rovněž poměrně bohatý soubor skla ze zaniklých skláren v Orlických horách, dále podmalby na skle.Lidovou a slohovou architekturu zachycují různé modely, zachované a přenesené součásti architektury i sbírka kreseb J. Korejze Blatinského.Umělecké řemeslo - území Vamberecko, Orlické hory a PodorlickoSoučástí muzejních sbírek je ojedinělá sbírka představující tradiční regionální řemeslo a zároveň i umělecké práce - krajky a krajkářství. Tato sbírka je největší na území České republiky a veřejnosti je představována ve stálé expozici "Vývoj krajkářství od 18. století do současnosti" v pobočce- Muzeu krajky Vamberk.Fond tvoří např. soubory: "Didaktický soubor První c.k. české odborné školy ve Vamberku", "Lidová a faktorská krajka Čech, Moravy a Slovenska", "Práce žáků a učitelů Školského ústavu pro domácký průmysl v Praze a jeho poboček z let 1906 - 1925", "Dokumenty a soubory krajek zhotovených různými technikami z produkce některých i pražských dílen z období let 1920 - 1950", "Dílo Marie Sedláčkové . Serbouskové", "Práce družstva Vamberecká krajka Vamberk", "Autorská moderní krajka".Součástí expozice jsou i soubory pro světové výstavy EXPO Brusel 1958 a EXPO Montreal 1967.Muzeum shromažďuje i soubory technických památek a drobnější strojky a odborné pomůcky, které se váží k určité průmyslové výrobě nebo obchodní činnosti.
  Obor10 - Historická
  Počet předmětů36727
   Keramická láhev soukenického cechu, 1688. Motovidlo soustružené na navíjení příze, 19. století. Ruční vochle na česání lnu, 19. století. Hoblík bednářský, přelom 19. a 20. století. Stahovák bednářský „španer“, přelom 19. a 20. století. Sněžnice ze silného lubu používané ve mlýně na Popelově, 1. polovina 20. století. Formy na punčochy, kolem roku 1920. Dřevěný drhlen na odstraňování paliček lnu, 19. století. Snovací destička, 1. pol. 19. století. Dřevěné vřeteno ke kolovratu s kovovou osou, 19. století. Člunky tkalcovské k ručnímu stavu, spodní tzv. rychloběžný, 19. století. Ruční počesávadlo ze štětky soukenické (Dipsacus sativa) k počesávání sukna, 19. století. Krample na česání vlny, 19. století. Dřevěná forma na ruční modrotisk, 1. polovina 19. století. Perníkářská forma oboustranná - paní, 18. století. Vestička do dámských šatů z ručně paličkované krajky, počátek 20. století. Perníkářská forma oboustranná - sv. Mikuláš, 18. století. Rorátní svíce z poutního místa Mariazell, konec 19. století. Bílý lněný čepec vyšívaný uzlíčkovou technikou, na okraji vláčková krajka, Podorlicko, počátek 19. století. Čepec zdobený zlatou plastickou výšivkou z dracounu a leonské krajky, východní Čechy, počátek 19. století. Dámské batistové spodní kalhoty zdobené krajkou, konec 19. století. Dámský batistový živůtek zdobený krajkou a výšivkou, konec 19. století. Zástěra k lidovému oblečení ze lněného modrého plátna, zdobená bílou výšivkou, 18. století. Korouhev cechu tesařů v Kostelci nad Orlicí, přelom 18. a 19. století. Korouhev cechu tesařů v Kostelci nad Orlicí, přelom 18. a 19. století. Prapor tělovýchovné jednoty Sokol Týniště nad Orlicí, 1. polovina 20. století. Prapor tělovýchovné jednoty Sokol Týniště nad Orlicí, 1. polovina 20. století. Hrnec „mlékáč“ z bělniny, počátek 20. století. Talíř s motivem chrámu sv. Víta v Praze, Stará Role, 2. polovina 19. století. Dvouuchý hrnec se strojkem na výrobu másla, hrnčina politá hnědou glazurou, stroj vyrobil Antonín Klár z Přímu za 2. světové války. Dezertní souprava art deco, porcelán, Max Roesler, 20. léta 20. století. Lapač na mouchy skleněný, neznámá sklářská huť v Orlických horách, 19. století. Karafa se zátkou z uranového skla, neznámá sklářská huť v Orlických horách, polovina 19. století. Josef Korejz Blatinský: Chalupa Barbory Jiroutkové, Bílý Újezd čp. 21, akvarel , 6. 5. 1961. Josef Korejz Blatinský: Dřevěné stavení Boženy Hvězdové, Podbřezí čp. 46, akvarel , 30. 8. 1961. Panna Marie Svatohavelská, polychromovaná dřevořezba, Rychnovsko, 2. polovina 18. století. Panna Maria bolestná, podmalba na skle, počátek 20. století. Mechanický betlém Josefa Utze z Olešnice v Orlických horách – ústřední část, 1. polovina 20. století. Kamenné sekeromlaty – broušená kamenná industrie s provrtem. Oba pocházejí z Dlouhé Vsi a jsou jedinými doklady osídlení ve sklonku doby kamenné – eneolitu. Dvouuchý džbánek kultury jordanovské - počátek eneolitu. Byl nalezen ve větší kulturní jámě při záchranném výzkumu v kostelecké cihelně. Nepolévaný římsový kachel pocházející ze starých výkopů ve Vamberku. Ručně paličkovaná krajková vsadka, 1900. Ručně paličkovaný vějíř, (V. Čihák), 1900. Vzorek ručně paličkované metrové krajky „Chryzantémy“, 1900. Kruhový ručně paličkovaný okolek se vzorem bruselských růžiček. Ručně paličkovaný krajkový límec, 1920. Ručně paličkovaná oválná přikrývka, 1860-1890. Vzorek ručně paličkované stříhané krajky, 1900. Metrová ručně paličkovaná krajka tzv. francouzská, 1900. Vzorek vláčkové krajky. Vzorek vláčkové krajky. Depozitář - uložení sbírkových předmětů. Depozitář - uložení sbírkových předmětů. Archiv - uložení sbírkových předmětů.