5 - Botanická

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea Vysočiny
  ÚzemíPřevážná část botanické podsbírky pochází z území Českomoravské vrchoviny, menší část z jiných území České republiky, vzácněji i z jiných částí Evropy.
  ObdobíPodsbírka byla převážně vytvořena ve 2. polovině 20. století. Nejstarší herbářové sběry, především od Felixe Schwarzela pocházejí už z 19. století.
  PředmětyPodsbírka zahrnuje pouze herbářové položky vyšších rostlin (B1), mechorostů (B2) a lišejníků (B3).Hlavní sběratelé: Bureš P., Čábera A., Čech L., Diener J., Doležal R., Duda J., Freyn J., Grüner F. J., Jirsová E., Mayer A., Neumann J. Ch., Reichardt H. W., Růžička I., Řepka R., Sádecký B., Schwarzel F., Smejkal M., Vampola P., Zlámalík J..
  Obor5 - Botanická
  Počet předmětů1014
   Tři herbářové položky jsou součástí základního herbáře muzea Vysočiny Jihlava, který má mezinárodní zkratku MJ dle tzv. Indexu herbariorum. herbářová položka Lycopodium annotinum L. – leg. I. Růžička 18. 4. 1962, Lhotka (6 km ZSZ od Telče), pod Míchovým kopcem - 667,8 m ba JV svahu Javořice, 2 km Z obce herbářová položka Soldanella montana Willd. –leg. B. Liška 19.5.1962, Třešť, v lese Šejby, 3 km JV od města herbářová položka Neottia nidus-avis (L.) L.C.Rich. – leg. I. Růžička, 31.5.1962, Nové Syrovice (4 km JZ od Mor. Budějovic), za myslivnou, asi 2 km J obce herbářová položka Neottia nidus-avis (L.) L.C.Rich. – leg. I. Růžička, 10.7.1962, Staré Hobzí (7 km V od Slavonic), v lese Obora nad pravým břehem Mor.Dyje nad myslivnou, 2 km JJZ obce herbářová položka Epipactis helleborine (L.) Crantz – leg. I. Růžička, 26.7.1962, Štoky (12 km S od Jihlavy), u silnice ze Štok do Smrčné, asi 1 km za obcí herbářová položka Lycopodium annotinum L. – leg. B. Slavík, 22.8.1962, Smrčná (8 km SSZ od Jihlavy), u cesty u Staré Hutě, 2 km J obce herbářová položka Epipactis helleborine (L.) Crantz, leg. I. Růžička, 25.8.1962, Střížov (10 km VJV od Jihlavy), mezi Doubkovem a zříceninou hradu Rokštýna herbářová položka Epipactis helleborine (L.) Crantz, leg. I. Růžička, 30.8.1962, Lhotka (6 km ZSZ od Telče), u zříceniny hradu Štamberka na kótě 724 m, 1 km SZ obce herbářová položka Epipactis helleborine (L.) Crantz, leg. I. Růžička, 30.8.1962, Mrákotín (5,5 km Z od Telče), v lese u silnice do Studené, 1 km za Mrákotínem herbářová položka Lycopodium annotinum L., leg. I. Růžička, 23.10.1962, Řásná (6 km SZ od Telče), pod Míchovou skálou nad Velkým pařezitým rybníkem, 2,5 km ZSZ obce herbářová položka Lycopodium annotinum L., leg. I. Růžička, 12.4.1963, Řečice (8 km JZ od Telče), pod rybníkem Pstruhovcem pod kótou Hřeben, 1,5 km SZ obce herbářová položka Lycopodium annotinum L., leg. I. Růžička, 6.5.1963, Řídelov (7 km SSZ od Telče), u turist. cesty na hrad Roštejn asi 400 m od Malého pařezitého rybníka, 1 km SSZ obce herbářová položka Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart., leg. I. Růžička, 22.5.1963, Staré Ransko (12 km VJV od Chotěboře), zatopených jam po dolování poblíž šachty Terezka, 3 km JJZ obce herbářová položka Lycopodium annotinum L., leg. I. Růžička, 22.5.1963, Staré Ransko (12 km VJV od Chotěboře), u zatopených jam po dolování poblíž šachty Terezka, 3 km JJZ obce herbářová položka Menyanthes trifoliata L., leg. J. Diener, 2.6.1941, Telč, herbářová položka Epipactis helleborine (L.) Crantz, leg. J. Diener, 7.8.1942, Polná, les Bor SZ od města herbářová položka Lycopodium annotinum L., leg. I. Růžička, 28.5.1964, Bílý Kámen (7 km SZ od Jihlavy), poblíž silnice do Větrného Jeníkova, asi 1 km S obce herbářová položka Lycopodium annotinum L., leg. I. Růžička, 10.7.1964, Opatov (15 km ZSZ od Jihlavy), ve Velkém (=Panském) lese za obcí herbářová položka Lycopodium annotinum L., leg. B. Slavík, 5.9.1964, Rantířov (5 km Z od Jihlavy), u Bradelského rybníka, 1,5 km JV obce, na okraji smrkového lesa Bradlo herbářová položka Lycopodium annotinum L., leg. I. Růžička, 2.9.1964, Popice (6 km JZ od Jihlavy), mezi Popickým vrchem - 682 m a Kamenným kopcem - 632 m, 2 km JZ obce, ve smrkovém lese herbářová položka Lycopodium annotinum L., leg. I. Růžička, 29.9.1964, Řídelov (7 km SSZ od Telče), 200 m od Malého pařezitého rybníka při cestě na hrad Roštejn, 1 km SSZ obce. ve smrkovém porostu herbářová položka Lycopodium annotinum L., leg. B. Slavík, 29.9.1964, Hybrálec (4 km SZ od Jihlavy), za obcí, v lese herbářová položka Lycopodium annotinum L., leg. I. Růžička, 29.9.1964, Hybrálec (4 km SZ od Jihlavy), za obcí, v lese herbářová položka Lycopodiella inundata (L.) Holub, leg. I. Růžička, 8.4.1965, Zvůle (14 km Z od Dačic), na SV břehu rybníka Zvůle u obce, na rašelinném SV břehu rybníka Zvůle herbářová položka Lycopodium annotinum L., leg. I. Růžička, 17.8.1965, Řídelov (7 km SSZ od Telče), u Malého pařezitého rybníka, 1 km SSZ obce, ve smrkovém porostu herbářová položka Epipactis helleborine (L.) Crantz, leg. I. Růžička, 20.8.1965, Pístov (2 km JZ od Jihlavy): vpravo od hráze rybníka Lukáš, cca 1,2 km ZJZ od obce, hustá travnatá smrčina herbářová položka Lycopodium annotinum L., leg. I. Růžička, 23.9.1965, Bílý Kámen (7 km SZ od Jihlavy), pod myslivnou V Horách vlevo od silnice do Větrného Jeníkova, 2 km SZ obce, ve smrkovém lese herbářová položka Neottia nidus-avis (L.) L.C.Rich., leg. I. Růžička, 22.6.1966, Nové Syrovice (4 km JZ od Mor. Budějovic): v lese mezi Novými Syrovicemi a Velkým Dešovem, ve smrčině u cesty herbářová položka Lycopodium annotinum L., leg. I. Růžička, 26.7.1966, Dušejov (11 km Z od Jihlavy), poblíž samoty U Kubátů, 1,5 km Z obce, ve smrkovém lese herbářová položka Lycopodium annotinum L., leg. I. Růžička, 10.8.1966, Stonařov (13 km J od Jihlavy), Jestřebský les, 1 km Z od myslivny - kóta 636 m, 3 km JV obce, ve smrčině herbářová položka Lycopodium annotinum L., leg. I. Růžička, 23.9.1966, Příseka (7 km JJV od Jihlavy), 2 km SZ obce, ve smrkovém lese herbářová položka Lycopodium annotinum L., leg. J. Švarc, 28.8.1970, Třešť, asi 400 m JV od býv. hájovny V Klůčí, 4 km VSV města, paseka herbářová položka Trollius altissimus Crantz, leg. A. Čábera, 9.5.1956, Humpolec, u Brunky, 2,5 km SZ od středu města herbářová položka Trollius altissimus Crantz, leg. A. Čábera, 5.5.1961, Humpolec: u pana uč. Hájka ve městě herbářová položka Trollius altissimus Crantz, leg. P. Šimek, 10.5.1974, Mešovice (10 km J od Jemnice), u potůčku vlévajícího se do Uherčického potoka, asi 2 km SZ obce, zamokřená louka herbářová položka Trollius altissimus Crantz, leg. J. Nováková, 26.5.1977, Buková (3 km SZ od Třeště), na J okraji obce u silnice, louka podél potoka herbářová položka Trollius altissimus Crantz, leg. I. Růžička, 26.5.1982, Buková (3 km SZ od Třeště), pod silnicí asi 200 m JV obce, na zamokřené louce kolem potůčku herbářová položka Trollius altissimus Crantz, leg. P. Bureš, 6.6.1987, Hlinsko, po levé straně žel. trati na Holetín, těsně před lesíkem 'Smrčky', na vlhké louce herbářová položka Trollius altissimus Crantz, leg. P. Bureš, 6.6.1987, Dolní Babákov (5 km S od Hlinska), nad dvěma rybníčky, 1,5 km JJV obce, na vlhké louce herbářová položka Trollius altissimus Crantz, leg. P. Bureš, 20.7.1988, Filipov (6 km VJV od Hlinska), u JV okraje osady Filipov, na louce při potoce herbářová položka Trollius altissimus Crantz, leg. P. Bureš, 18.6.1988, Svratouch (9 km VJV od Hlinska), pod hrázi rybníka Chochol, 0,4 km V obce, na louce uložení herbářových položek v depozitáři Muzea Vysočiny Jihlava uložení herbářových položek v depozitáři Muzea Vysočiny Jihlava uložení herbářových položek v depozitáři Muzea Vysočiny Jihlava uložení herbářových položek v depozitáři Muzea Vysočiny Jihlava herbářová položka Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart., leg. I. Růžička, 18.4.1962, Lhotka (6 km ZSZ od Telče), při výstupu na Nekolův vrch - 767 m, 2 km ZSZ obce, JV svah Javořice uložení herbářových položek v depozitáři Muzea Vysočiny Jihlava Evidencni záznam obsahuje JPGy jednotlivých oken programu Demus - modul Botanika, položka č. 64 Evidencni záznam obsahuje JPGy jednotlivých oken programu Demus - modul Botanika, položka č. 1360 ukázka uložení herbářové sbírky obálka Acta rerum naturalium č. 4-5/2008 Soldanella montana - dřípatka horská, položka č.64 Sparganium emersum - zevar jednoduchý, položka č. 6935 Aira caryophyllea - ovsíček obecný, položka č. 13603 Evidencni záznam obsahuje JPGy jednotlivých oken programu Demus - modul Botanika, položka č. 6935