3 - Mineralogická

 1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
  Odkaz na www stránkyhttp://www.nm.cz/prirodovedecke-muzeum/mineralogie-mineralogie.php
  ÚzemíCelosvětová sbírka se zaměřením na ČR a Evropu.
  ObdobíVznik mineralogické sbírky Národního muzea je úzce spjat se založením Národního muzea v roce 1818 osobnostmi okolo hraběte Kašpara Šternberka. Z počátečních 8500 kusů se do dnešních let sbírka rozrostla na více než 92000 inventárních položek evidovaných ve druhém stupni evidence. Sbírka obsahuje ukázky minerálů, které byly součástí sbírek vytvořených již v 17. a 18. století. Takto staré vzorky se do sbírky Národního muzea dostaly s částí sbírky bývalé Pražské německé univerzity a se šlechtickými sbírkami, jež byly základem fondu Národního muzea při jeho založení. Většinu minerálů ovšem představují ukázky získané sběrem na lokalitách během 19. a 20. století. V tomto období byla sbírka doplňována dary, koupěmi, výměnami i přímými sběry muzejníků v lomech, dolech a na jiných místech v přírodě. Mineralogická sbírka byla poprvé vystavena v roce 1824. Od roku 1892 podnes je část sbírky vystavena v budově na horním konci Václavského náměstí v Praze, a to v původních výstavních skříních a vitrínách navržených architektem J. Schulzem, autorem budovy Národního muzea.
  PředmětyMineralogická sbírka zahrnuje okolo 1500 druhů minerálů v rozmanitém vývoji z českých i světových nalezišť. Mineralogická sbírka je archivem přírodnin dokumentujícím často velmi pestré mineralogické poměry v dnes již většinou nepřístupných dolech, v bývalých lomech a na dalších místech v přírodě. Sbírka zahrnuje jak výrazně estetické ukázky minerálů vysoké hmotné ceny, tak vzorky ryze dokumentační, tj. méně běžné a vzácné minerální druhy, které mají především vědeckou hodnotu. Sbírka čítá více než 92000 inventárních položek evidovaných ve druhém stupni evidence. Část sbírky je trvale vystavena, větší část je uložena v depozitářích.
  Obor3 - Mineralogická
  Počet předmětů102186
   Kasiterit. Unikátně velká (16 cm) drúza dokonale vyvinutých krystalů kasiteritu z historické lokality Krásno u Horního Slavkova (ČR). Zlato. Unikátní zlatý drát o délce 8 cm a hmotnosti 12 g pocházející pravděpodobně ze západní Austrálie (dar ing. H. Stierlina z roku 1902) Baryt. Růžicovitá srostlice namodralých tabulkovitých krystalů barytu (šířka obrázku 29 mm) z lokality Vyhne u Banské Štiavnice (Slovensko). Hematit. Radiálně paprsčité hnědé agregáty hematitu o délce 18 cm z lokality Želénky u Duchcova v severních Čechách (ČR). Zlato. Zlatý plech na povrchu s vyvinutými trigonálními krystaly zlata; vzorek o rozměrech 5.5 x 8 cm a hmotnosti 18 g pochází z legendárního nálezu u Křepic nedaleko Vodňan (ČR). Thomsonit. Dva čiré až bílé polokulovité agregáty thomsonitu o průměru kolem 1 cm v dutinách terciérního vulkanitu, Folknáře (ČR). Aragonit. Bohaté skupiny bílých jehlicovitých krystalů aragonitu na trhlinách triasových dolomitů z lokality Saalfenden v Rakousku (velikost vzorku 32 cm). Kalcit. Bílé krystaly kalcitu na žilovině se sfaleritem a markazitem z lokality Joplin v Missouri, USA (šířka obrázku 17 cm). Chalcedon. Stalaktitické agregáty chalcedonu v dutině křemenné žiloviny z lokality Tri Vody na středním Slovensku (šířka obrázku 11 cm). Sfalerit. Velké šedočerné polokulovité agregáty sfaleritu z lokality Kšice u Stříbra v západních Čechách (šířka obrázku 27 cm). Wulfenit. Dobře vyvinuté tabulkovité žlutooranžové krystaly wulfenitu na hornině z lokality Mežica ve Slovinsku (délka vzorku 30 cm). Aragonit. Přes 30 cm velký unikátní vzorek bílého aragonitu - železného květu z rakouské lokality Erzberg u Eisenerzu. Křemen. Hvězdicovitě uspořádané agregáty křemene - hvězdovce z lokality Strážník u Peřimova v severních Čechách (ČR), šířka obrázku je 20 cm. Zlato. Skupina krystalů zlata na okraji zlatého plechu (šířka obrázku 6 mm) z legendárního nálezu u Křepic nedaleko Vodňan (ČR). Natrolit. Bohaté skupiny bílých až čirých jehlicovitých krystalů natrolitu v dutině bazaltoidu, Srní u České Lípy (šířka obrázku 12 cm). Kasiterit. Skupina krystalů kasiteritu (o velikosti 5 cm) z historické lokality Krásno u Horního Slavkova (ČR). Baryt. Žlutavé tabulkovité krystaly barytu na žilovině z Cumberlandu, Velká Británie (šířka obrázku 27 cm). Johannit. Velmi bohatá skupina krystalů johannitu (průměr cca 1,5 cm) z jáchymovského rudního revíru v Krušných horách (ČR). Emplektit. Skupina jehlicovitých krystalů emplektitu (o délce do 2 mm) v dutinách křemenné žiloviny, Krupka v Krušných horách (ČR). Diamant. Průsvitný až průhledný volný krystal diamantu z ložiska Kimberley v Jihoafrické republice (šířka obrázku 13 mm). Zlato. Agregáty zlata (o délce cca 2,5 cm) z lokality Whitlock-Dilt mine, Mariposa, Kalifornie (USA). Křemen. Krystal křemene - záhnědy (o délce 8 cm) porostlý fluoritem a rudními minerály z historické lokality Krásno u Horního Slavkova (ČR). Ametyst. Skupina dokonale vyvinutých krystalů ametystu (fialová odrůda křemene) z historické lokality Porcura v Rumunsku. Pyromorfit. Skupina zelených krystalů pyromorfitu (šířka obrázku 14 mm) z březohorského ložiska v Příbrami (ČR). Scheelit. Dokonalý, neobvykle karmínově červený, cca 1 cm velký krystal scheelitu z březohorského ložiska v Příbrami (ČR). Depozitář. Uložení sbírkových předmětů mineralogické podsbírky v zásuvce kompaktorové skříně v depozitáři. Depozitář. Uložení sbírkových předmětů mineralogické podsbírky v zásuvkách kompaktorových skříní v depozitáři. Depozitář. Kompaktorové skříně v depozitáři, ve kterých jsou uloženy sbírkové předměty mineralogické podsbírky.