6 - Mykologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  ÚzemíČeská republika, zvláště Soběslavsko a okolí Prahy
  ObdobíJádrem sbírky jsou položky hub a lišejníků, které muzeu daroval soběslavský rodák Rudolf Veselý (1884 - 1966), nemnoho dalších sběrů pochází od kurátorů botanické a mykologické sbírky Dany Hradecké a Jaroslava Kaislera. Modely hub vytvořil preparátor Josef Balatý (1893 - 1970).
  PředmětyMykologická sbírka obsahuje asi 180 položek. Tvoří ji sběry hub (zvláště nelupenatých - Aphyllophorales s.l. a břichatek - Gasteromycetes) a lišejníků, dále pak velmi zdařilé modely hub využívané zvláště při mykologických výstavách. Mykologická sbírka je součástí herbářové sbírky s mezinárodním akronymem SOB.
  Obor6 - Mykologická
  Počet předmětů194
   šupinovka křivonohá (Pholiota curvipes) - model, zhotovil J. Balatý klouzek obecný (Suillus luteus) - model, zhotovil J. Balatý hnojník inkoustový (Coprinus atramentarius) - model, zhotovil J. Balatý hřib (suchohřib) žlutomasý (Boletus chrysenteron, Xerocomus chrysenteron) - model, zhotovil J. Balatý šiškovec černý (Strobilomyces strobilaceus) - model, zhotovil J. Balatý hřib smrkový (Boletus edulis) - model, zhotovil J. Balatý lesklokorka ploská (Ganoderma lipsiense) - sběr, Dírná (o. Tábor), leg. R. Veselý 1949 dřevnatka mnohotvárná (Xylaria polymorpha) - herbářová položka, Soběslav (o. Tábor): Libouš, leg. R. Veselý 1955 hvězdovka klenbová (Geastrum fornicatum) - herbářová položka, Soběslav (o. Tábor) a Mělník, leg. R. Veselý 1949 a 1944 hvězdovka brvitá (Geastrum fimbriatum) - herbářová položka, Soběslav (o. Tábor), leg. R. Veselý 1949-1952 hvězdovka červenavá (Geastrum rufescens) - herbářová položka, Soběslav (o. Tábor): Svákov, leg. R. Veselý 1953 prášivka polní (Bovista graveolens) - herbářová položka, Soběslav (o. Tábor), leg. R. Veselý 1950 pýchavka palicovitá (Handkea excipuliformis) - herbářová položka, Soběslav (o. Tábor), leg. R. Veselý 1954 terčovník zední (Xanthoria parietina) - herbářová položka, Soběslav (o. Tábor), leg. R. Veselý 1947 provazovka obecná (Usnea barbata) - herbářová položka, Soběslav (o. Tábor), leg. R. Veselý 1947 ohňovec statný (Phellinus robustus) - sběr, Soběslav (o. Tábor), leg. R. Veselý 1947 ohňovec obecný (Phellinus igniarius) - sběr, Horusický rybník (o. Tábor), leg. R. Veselý 1965 pýchavka ocasatá (Lycoperdon caudatum) - herbářová položka, Červená n. Vlt. (o. Písek), leg. R. Veselý 27. 9. 1942 smrž kuželovitý (Morchella conica) - model, zhotovil J. Balatý muchomůrka červená (Amanita muscaria) - model, zhotovil J. Balatý pukléřka islandská (Cetraria islandica) - herbářová položka, Soběslav (o. Tábor): Svákov, leg. D. Hradecká 20. 10. 1968 hávnatka psí (Peltigera canina) - herbářová položka, Borkovická blata (o. Tábor), leg. D. Hradecká 18. 6. 1969 terčovka bublinatá (Hypogymnia physodes) - herbářová položka, Borkovická blata (o. Tábor), leg. D. Hradecká 18. 6. 1969 holubinka krvavá (Russula sanguinea) - model, zhotovil J. Balatý hadovka smrdutá (Phallus impudicus) - model, zhotovil J. Balatý uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři